Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Liiketalouden valinnaiset opinnot

15.01.2021 17:53

Yritteliään korkeakoulun opintotarjonta

HAMK Yritteliään korkeakoulun logo

HAMKin yrittäjyyttä tukevat ja edistävät opinnot on koottu yritteliään korkeakoulun opintotarjontaan. Yritteliään korkeakoulun opinnot sopivat kaikille HAMKin opiskelijoille tutkintoalasta riippumatta. Useat toteutuksista ovat saatavilla myös englanniksi ja soveltuvat sekä AMK- että YAMK-tutkintoa suorittaville. Ilmoittautua voit Pakissa!

 

Liikeideasta liiketoimintaan 5 op

Liikeideasta liiketoimintaan opinnoissa opitaan etsimään liiketoimintamahdollisuuksia, luomaan mahdollisuuksista liikeideoita, luomaan ja kokeilemaan asiakkaita ja käyttäjiä kiinnostavia tuote-, palvelu- ja liiketoimintaratkaisuja sekä suunnittelemaan kannattava liiketoiminta.

 

Start up Business School 15 op

Start up Business School koostuu kolmesta kokonaisuudesta: liiketoimintamahdollisuuden etsimisestä, idean kaupallistamisesta ja liiketoiminnan mallintamisesta. Ensimmäisen kokonaisuuden keskeisiä aiheita ovat asiakkaat, käyttäjät, tarpeet ja ratkaisuideat. Idean kaupallistamisen kokonaisuudessa aiheina ovat konsepti, arvolupaus, asiakkaan kokemus ja prototyyppi. Liiketoiminnan mallintamisessa tarkastellaan mm. liiketoimintamallia, talouden prototyyppiä, kokeiluja, MVP (minimum viable product), työsuunnitelma, mittarointi.

Saatavilla suomeksi ja englanniksi, sopii myös YAMK-opiskelijoille.

HAMK Start up Business School -opintojen logo

 

Amazing Business Train 5 op

Amazing Business Train on kirjaimellisesti HAMKin nopein opintokokonaisuus, jossa opiskelijatiimit rakentavat liiketoimintaideasta valmiin liiketoimintamallin erilaisia liiketoimintamuotoilun työkaluja hyödyntäen. ABT on ainutlaatuinen junamatka Hämeenlinnasta Ouluun ja takaisin! ABT toteutetaan kaksi kertaa vuodessa ja toteutustapa voi olla myös virtuaalinen.

Saatavilla suomeksi ja englanniksi, sopii myös YAMK-opiskelijoille.

HAMK Amazing Business Train -opintojen logo

 

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyyden opinnoissa toimit itse yrittäjänä ja teet yrityksiltä saamiasi toimeksiantoja. Näistä opinnoista saamasi opintopisteet riippuvat siitä, miten laajaa toimintasi on.

HAMK kevytyrittäjyys -opintojen logo

 

NY Vuosi yrittäjänä 15 op

Vuosi yrittäjänä -ohjelma tukee omaa yrittäjyyttäsi ja oman ideasi kehittämistä. Ohjelmassa perustat yksin tai tiimisi kanssa oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen ja käyt läpi prosessin, joka muodostaa oikean yrityksen elinkaaren. Ohjelma rakentuu innovaatio-osuudesta ja liiketoimintaosuudesta.

HAMK vuosi yrittäjän -opintojen logo

 

cSchool-projektit 5-10 op

cSchool moduulit tarjoavat opiskelijoille uudenlaisen oppimisympäristön, jonka keskiössä on oppija itse ja joka tukee opiskelijan tiedollista, taidollista ja asenteellista kehittymistä. cSchool tarjoaa mahdollisuuden kerryttää monipuolista osaamista oikeiden liiketoimintahaasteiden parissa työskentelyn myötä. Toteutus koostuu mm. todellisten liiketoiminnan kehittämistoimeksiantojen ratkaisemisesta, tiedonhankinnasta, tiedon analysoinnista ja hyödyntämisestä kehittämisratkaisuissa, jatkuvasta dokumentoinnista ja kriittisestä ja analyyttisesta vuorovaikutuksesta.

cSchool-projektit voidaan toteuttaa osana moduuleja, osana liiketalouden opintoja ja vapaasti valittavina opintoina. Toteutukset löydät liiketalouden opintotarjonnasta sekä vapaasti valittavasta kesätarjonnasta!

HAMK cSchool -opintojen logo

 

Business Design 5 op

Business Design opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosesseja ja menetelmiä valitsemassaan liiketoimintahaasteessa ja luoda haasteisiin ratkaisuja. Keskeisessä osassa opinnoissa ovat tuplasilmukka prosessin eri vaiheet: valmistautuminen, näkökulman valinta, ymmärryksen rakentaminen, ratkaisuideoiden luominen ja valinta, prototyyppi sekä liiketoimintakokeilu.

Saatavilla englanniksi. Soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

HAMK Business Design -opintojen logo

 

Service Design 5 op

Palvelumuotoiluopinnot tarjoavat ajattelumalleja, käytännön menetelmiä ja työkaluja asiakaslähtöisten palvelujen muotoilemiseksi. Muotoiluajatteluun perustuvan palvelumuotoiluprosessin tarkoituksena on suunnitella palvelut, jotka tasapainottavat asiakkaan, käyttäjän ja yrityksen tarpeet tavalla, joka luo laadukkaan palvelukokemuksen.

Saatavilla englanniksi. Soveltuu myös YAMK-opiskelijoille.

HAMK Service Design -opintojen logo

 

Tapahtumamuotoilu 5 op

Hyvin järjestetty tapahtuma on vaikuttava viestintäkeino. Tapahtumamuotoilun opintojaksolla tutustut tapahtumatuotannon osa-alueisiin ja erilaisiin konsepteihin. Opit hyödyntämään suunnittelu- ja toteutustyökaluja sekä soveltamaan niitä käytäntöön. Saat valmiuksia onnistuneen tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen.

Muut liiketalouden vapaasti valittavat opinnot

Palkanlaskenta 5 op

Palkanlaskennan opintojen aikana opitaan palkkahallinnon tietojärjestelmiä hyödyntäen laskemaan palkkoja sekä tilittämään palkoista tehtävät vähennykset edelleen palkkahallinnon sidosryhmille. Lisäksi palkanlaskennan opinnoissa perehdytään palkkahallintoon keskeisesti liittyviin lakeihin, säädöksiin ja työnantajavelvoitteisiin sekä niiden huomiointiin palkanlaskennassa.

Palkanlaskennan opinnot ovat tarjolla ympäri vuoden!

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU