Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Metsätalouden valinnaiset opinnot

12.07.2019 18:48

Opiskelua tukevat harrastustoiminnan yhteydessä suoritetut osaamismerkit ja kurssit

Metsäosaaja-osaamismerkki
Tekemällä metsäosaaja-osaamismerkin osoitat osaamista HAMK metsätalouden amk-opintoihin sisältyviin aiheisiin. Parhaan hyödyn osaamismerkistä saa tekemällä osaamismerkin ”HAMK TOIMINTAVINKKI” merkinnällä varustetuilla suoritusvinkeillä. Osaamismerkin tekeminen kartuttaa metsäalan perusosaamista ja keventää uuden tiedon oppimistaakkaa opintojen alussa. Vaikka osaamismerkki ei oikeuta suoriin hyväksilukuihin, niin kannattaa ottaa asia puheeksi opintojen ohjaajan kanssa.
Osaamismerkin voi tehdä myös metsätalouden amk-opiskelija opintojen ohessa. Tee metsäosaajamerkki.

Metsäosaaja-osaamismerkki on Suomen Partiolaisten ja HAMK metsätalouden koulutuksen yhteistyössä kehittämä osaamismerkki.

4H-järjestön taimikonhoitajakurssi (2 op)
Taimikonhoitajakurssi on mahdollista hyödyntää HAMK metsätalouden amk-opinnoissa. Voit hakea AHOTia/osaamisen tunnistamista 1. vuoden opintoihin sisältyvästä taimikonhoidon käytännön osiosta. Osaamisen näyttönä toimii suoritustodistus 4H:n taimikonhoitajakurssista. Lisätietoja opintojen ohjaajalta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU