Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Terveydenhoitajakoulutuksen valinnaiset opinnot

29.04.2020 09:39

Terveydenhoitajaopiskelijat suorittavat profiloivia, vapaasti valittavia opintoja 15 op.

Nämä opinnot opiskelija voi valita hoitotyön omista profiloivista opinnoista, joita ovat Kriittisesti sairastuneen hoitotyö 15 op tai Omahoitoa tukeva hoitotyö sote-palveluissa 15 op.

Opinnot koostuvat kaikille yhteisestä osuudesta Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä, jonka laajuus on 5 op. Opinto sisältää näyttöön perustuvaa hoitotyötä, englantia sekä vaativan asiakkaan kohtaamiseen liittyviä opintoja (=MAPA-koulutus).

Kriittisesti sairastuneen hoitotyön opinnoissa opiskelija valitsee suuntautumisen oman mielenkiinnon mukaan joko akuuttihoitotyöhön, akuuttiin psykiatriseen hoitotyöhön tai lasten ja nuorten hoitotyön syventäviin opintoihin. Opinnot sisältävät teoriaopintoja, asiantuntijavierailijoiden esityksiä, laboraatio- ja simulaatio-opetusta.

Omahoitoa tukeva hoitotyö sote-palveluissa keskittyy sairaanhoitajan vastaanottotyöskentelyyn, e-ohjaukseen sekä e-palveluihin ja hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen hoitotyössä. Opinnot toteutuvat pitkälti verkossa, lisäksi sisältävät laboraatio- ja simulaatio-opetusta.

Vaihtoehtoisesti terveydenhoitajaopiskelija voi suorittaa vapaasti valittavia opintoja Kehittyvään osaajaan 15 op. Kehittyvään osaajaan voi suorittaa opintoja esimerkiksi HAMKn opintotarjonnasta, ammattikorkeakoulujen yhteisestä tarjonnasta campusonline.fi -tarjonnan kautta. Opiskelija voi valita toisen koulutusalan opintoja oman kiinnostuksen mukaan ja luoda kokonaisuuden, joka tukee omaa ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua. Myös esimerkiksi opiskelijajärjestötoiminta opiskelujen aikana, vertaistuutorointi, muu mahdollinen aikaisempi osaaminen (esim. aikaisemmat korkeakouluopinnot, järjestökokemus) voidaan hyväksilukea vapaasti valittaviin opintoihin.

Lisätietoja vapaasti valittavista opinnoista saa tutoropettajilta ja opinto-ohjaajilta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU