Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tieto- ja viestintätekniikan valinnaiset opinnot

12.08.2021 14:03

Työelämäprojektit / Työpaikkaopinnot

Työelämäprojektit / työpaikkaopinnot ovat nimensä mukaisesti työelämän tavoitteista lähteviä projektimuotoisia oppimiskokonaisuuksia. Ne soveltuvat erityisen hyvin opiskelijoille, jotka ovat jo työelämässä ja voivat työtehtävissään hankkia koulutuksen aihealueisiin liittyviä uusia taitoja ja tietoja. 

Työelämäprojektien / -opintojen tavoitteet, sisältö ja arviointikriteerit määritellään yhdessä työelämän edustajan, opiskelijan sekä HAMKn edustajan kesken. Kustakin työelämäprojektista laaditaan etukäteen sopimus ja toteutus- ja arviointisuunnitelma. Opintojen laajuus määräytyy tehtävien laajuuden perusteella niin että 1 op vastaa noin 27 tunnin työtä. Tyypillisesti yhden projektin laajuus vaihtelee 3 – 15 opintopisteen välillä.

Kullekin työelämäprojektille määritellään HAMKsta ohjaava opettaja, joka seuraa opintojen etenemistä ja vastaa opintokokonaisuuden arvioinnista.

Työelämäprojektien toteutumista seurataan oppimispäiväkirjan ja kokonaisuudesta laadittavan kokoavan loppuraportin avulla. Ohjaava opettaja voi myös opintojen aikana vierailla työpaikalla ja pyytää opiskelijaa esittelemään työtään muille.

Lisätietoa ja sopimuslomakkeet saat ottamalla yhteyttä koulutuspäällikkö Jari Mustajärveen, jari.mustajarvi@hamk.fi.

 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU