Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Bio- ja elintarviketekniikan uusintatentit

21.05.2019 13:12

Uusintatentit

Bio- ja elintarviketekniikassa tenttejä voi uusia seuraavilla kahdella tavalla:

1. Tenttejä voi uusia moduulin viimeisenä päivänä

  • Tällöin on mahdollista uusia minkä tahansa kyseisen moduulin tenttejä
  • Muiden tenttien uusinnasta sovittava opettajan kanssa

 

2. EXAM-tenttiakvaario tai muu opettajan kanssa sovittava vaihtoehto

 

Tenttikäytäntö

Varsinainen tentti suoritetaan aina opinnon tuntien puitteissa, eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Mikäli et pääse osallistumaan varsinaiseen tenttiin, menetät tenttikerran. Tällöin saat tentistä hylätyn suorituksen.

Hylätyn arvosanan suorittamista voi yrittää kaksi kertaa. Hyväksytyn arvosanan korottamista voi yrittää kerran. Mikäli et tämänkään jälkeen saa hyväksyttyä arvosanaa, on sinun neuvoteltava opinnon uudelleen suorittamisesta opettajan kanssa.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU