Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennetun ympäristön uusintatentit

06.03.2019 10:04

TENTTIPÄIVÄT

  • Tenttipäiviä on lukuvuoden aikana 1/periodi.
  • Tenttiaika on perjantaina klo 9 – 12. Paikka päärakennuksen luokka PA-229 (jollei muuta ilmoiteta).

ILMOITTAUTUMINEN

  • Tenttiin ilmoittaudutaan vähintään kaksi viikkoa ennen tenttitilaisuutta. 
  • Lepaalla ilmoittautuminen (ja peruminen) tehdään lähettämällä ilmoittautumislomake sähköpostin liitteenä opintosihteerille osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi,viestin aiheena ’LEPAA tentti’.
  • Ilmoittautumislomake UUSINTATENTTI ilmoittautuminen

TENTTITILAISUUS

  • Tenttiin on saavuttava ajoissa. Yli 30 minuutin kuluttua aloittamisesta saapuneet eivät voi enää osallistua tenttiin.
  • Opettaja voi määritellä tenttikohtaisesti tenttiajan lyhyemmäksi kuin 3 h.
  • Opiskelijalla saa olla mukanaaan vain kirjoitusvälineet tai muu opettajan ilmoittama tenttikohtainen varustus.
  • Opiskelijan on osoitettava henkilöllisyys tentin valvojalle.
  • Jos valvoja havaitsee opiskelijan syyllistyvän vilppiin tai opiskelija ei noudata valvojan ohjeita, valvoja voi keskeyttää opiskelijan tentin.

TENTTIPÄIVÄT 2018 – 2019

Löytyvät ryhmien lukujärjestyksistä.

syksy 2018      12.10. ja 14.12.

kevät 2019      25.1. ja 5.4. sekä 17.5.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU