Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennusmestarikoulutuksen uusintatentit

24.01.2020 16:48

AUDITORIOSSA TEHTÄVÄT UUSINTATENTIT

Ilmoittautumislinkit:

Huom! Vain yksi ilmoittautuminen/ lomake. Jos olet tekemässä kaksi tenttiä samassa tenttitilaisuudessa, sinun on täytettävä kaksi lomaketta.

syksyn 2019 uusinnat – Ilmoittautumisjärjestelmä muuttuu ja syksyn tentteihin ilmoittaudutaan uudessa järjestelmässä.  18.9. tenttiin ilmoittaudutaan vielä vanhalla järjestelmässä, Ohjeet tulevat tänne syksyn aikana.

Lukuvuoden 2019-2020  rakennustekniikan uusintatenttipäivät:
18.9. 
16.10. 
13.11.
4.12. 

22.1.
12.2. Ilmoittautuminen tästä linkistä (18.12.2019-29.1.2020) Huom! Tämä tentti on auditoriossa -> ei atk-tenttejä tässä tilaisuudessa
18.3. Ilmoittautuminen tästä linkistä (1.2.-4.3.2020) Huom! Tämä tentti on auditoriossa -> ei atk-tenttejä tässä tilaisuudessa
15.4. Ilmoittautuminen tästä linkistä (1.3.-1.4.2020) Huom! Tämä tentti on auditoriossa -> ei atk-tenttejä tässä tilaisuudessa
6.5.
3.6.

Tenttikäytäntö

Opintoon kuuluva varsinainen tentti suoritetaan aina opinnon tuntien puitteissa, eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Mikäli et pääse osallistumaan varsinaiseen tenttiin, saat hylätyn suorituksen koko opinnosta (arvosana nolla).

Hylätyn arvosanan suorittamista voi yrittää kaksi kertaa. Hyväksytyn, opinnon tuntien puitteissa tehdyn arvosanan korottamista voi yrittää kerran. Molemmissa tapauksissa suoritus täytyy tehdä vuoden sisällä opinnon päättymisestä. Mikäli et tämänkään jälkeen saa hyväksyttyä arvosanaa, on sinun neuvoteltava opettajan kanssa opinnon uudelleen suorittamisesta.

Hyväksyttyä opintoa ei voi korottaa ilmoittautumalla uudelleen opinnon myöhemmälle toteutukselle ja suorittamalla sen.

Rakennustekniikan koulutuksessa on omat yleiset tenttipäivät joina voi tenttiä normiluokassa tehtäviä tenttejä. ATK-luokassa tehtävät tentit on sovittava suoraan asianomaisen opettajan kanssa. Rakennustekniikan tentin järjestetään Visamäen kampuksen C-talon auditoriossa klo 15–18.  Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.

Ilmoittautuminen uusintatenttiin

Ilmoittaudu uusintatenttiin vähintään kaksi viikkoa ennen tenttitilaisuutta yllä olevien linkkien kautta.

Samassa tenttitilaisuudessa voit osallistua enintään kahteen eri tenttiin.
Kunkin opinnon tenttiin on ilmoittauduttava erikseen
Jos ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä tenttivastaavaan (vi-tenttivastaava@hamk.fi) tai Kirsi Napolaan.
Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan vaan suorittaminen siirtyy seuraavalle mahdolliselle tenttipäivälle.​

Tentti-ilmoittautumisen peruminen

Sinun katsotaan osallistuneen tenttiin, mikäli et peru osallistumistasi vähintään 4 arkipäivää ennen tenttiä.  Tee peruminen aina opettajalle sekä Kirsi Napolalle (kirsi.napola@hamk.fi). Peruminen hyväksytään sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi myöhemminkin, mutta tällöin sinun tulee toimittaa peruuttamisen syystä kirjallinen todistus tenttijärjestelyistä vastaavalle.

Tenttitilaisuus

Saavu tenttitilaisuuteen ajoissa. 30 minuutin kuluttua tilaisuuden alkamisesta saapuneet eivät enää voi osallistua.
mukaan vain kirjoitusvälineet tai muu opettajan ilmoittama tenttikohtainen varustus.
Esteettömyysperiaatteiden mukaisista erityisjärjestelyistä on sovittava etukäteen.
Valvoja ilmoittaa tentin päättymisajankohdan tilaisuuden alussa. Aika alkaa siitä, kun valvoja on antanut luvan tentin aloittamiseen.
Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tenttitilaisuuden alkamisesta ja tämän jälkeen poistuminen on mahdollista aina puolen tunnein välein.
Opiskelijan pitää palauttaa kaikki tenttikuoressa olleet materiaalit.
Tenttitilaisuudesta poistunut opiskelija ei voi palata takaisin jatkamaan tenttiä.
Tenttiaika on kolme tuntia.
Tentin loputtua kaikki tenttimateriaali palautetaan, vaikka olisit jättänyt vastaamatta tenttiin. Tentin valvoja varmistaa henkilöllisyytesi jättäessäsi tenttipaperisi.
Jos valvoja havaitsee opiskelijan syyllistyvän vilppiin tai opiskelija ei noudata tentin valvojan ohjeita, valvojalla on oikeus keskeyttää opiskelijan tentti. Asia menee yksikön johtajan käsiteltäväksi.

Uusintatentin arviointi

Tentin vastaanottava opettaja arvioi tentin 1 kk sisällä tenttipäivästä ja huolehtii arvosanan antamisesta. Tenttivastauksia ei palauteta, vaan opettaja arkistoi ne kuuden kuukauden ajaksi. Saat tiedon tuloksesta Pakin kautta.

OHJEET TENTTITILAISUUDESSA

 • Odota luokan ulkopuolella kunnes valvoja kutsuu sinut sisään ja osoittaa sinulle paikan.
 • Aseta matkapuhelin äänettömälle ja jätä se kuten muutkin tenttiin kuulumattomat välineet ja ulkovaatteet laukkuusi luokan etuosaan.
 • Tentissä saa käyttää vain niitä apuvälineitä, jotka tentin tehnyt opettaja on määritellyt.
 • Kaikenlaisten omien muistiinpanojen käyttö tentin aikana on kielletty.
  Aloita tentti valvojan antaessa siihen luvan.
  Jos myöhästyt tentistä enemmän kuin 30 minuuttia, menetät osallistumisoikeutesi tenttiin. Voit poistua tentistä aikaisintaan 30 minuuttia tentin alkamisesta.
  Jos sinulla on kysyttävää, nosta kätesi ylös ja odota valvojan paikalle tuloa.
  Et saa poistua paikaltasi tentin aikana. Hätätilanteessa valvojat ohjaavat opiskelijat yksitellen ulos.
 • Kaikenlainen keskustelu ja yhteistyö tentin aikana on kielletty.
 • Jättäessäsi tenttisuorituksen osoita henkilöllisyytesi valvojalle henkilöllisyystodistuksella.
 • Kaikki tentissä käytössä ollut materiaali palautetaan tenttisuorituksen yhteydessä.
  Valvojat eivät vastaa tenttikysymyksiin liittyviin kysymyksiin. Jos jokin asia on epäselvä, kirjoita vastauspaperiisi kuinka olet asian ymmärtänyt.
  Mikäli rikot sääntöjä, sinut poistetaan luokasta ja tenttisuorituksesi hylätään sekä ryhdytään toimintaohjeen mukaisiin toimenpiteisiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU