Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Bio- ja elintarviketekniikan harjoittelu

16.08.2022 20:30

Tutkintoon kuuluva harjoittelu

Harjoittelun avulla opiskelija perehtyy oman alan työtehtäviin. 

Opiskelija suorittaa tutkintoon kuuluvan harjoittelun ohjattuna harjoitteluna opintojen aikana kotimaassa, ulkomailla tai omassa yrityksessä. Jos opiskelijalla on muulla tavoin hankittua harjoittelun tavoitteiden mukaista osaamista, hän voi hakea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT-menettelyn kautta.

Ohjattu harjoittelu

Tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan ohjattuna harjoitteluna opintojen aikana. Ohjattu harjoittelu koostuu monipuolisista työtehtävistä ja tukee ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Harjoittelu ulkomailla

Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvan ohjatun harjoittelun ulkomailla opiskeluvaihdossa, harjoitteluvaihdossa, Erasmus-harjoitteluvaihdossa tai kansainvälisessä kaksoistutkinnossa. Apurahoista ja hakuprosessista löytyy lisätietoa https://www.hamk.fi/kansainvalisyys-opinnoissa/vaihtoprosessi/#harjoittelijavaihto

Harjoittelu omassa yrityksessä

Harjoitteluvastaava tai -ohjaaja voi hyväksyä opiskelijan harjoittelupaikaksi opiskelijan oman yrityksen tai perusteilla olevan yrityksen. Tällöin HAMK määrittää opiskelijalle opettajan ohjaamaan harjoittelua työnantajan näkökulmasta.  Ohjaaja kirjoittaa opiskelijalle harjoittelutodistuksen ja antaa työnantajan palautteen.

Aiemmin hankittu osaaminen harjoittelussa 

Opiskelija voi osoittaa osaamistaan  myös näytön kautta. Opiskelija laatii osaamisen näyttöhakemuksen ja liittää siihen työtodistuksen, harjoitteluraportin, portfolion ja /tai mahdollisen muun tuottamansa aineiston koulutusohjelmakohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Bio- ja elintarviketekniikan harjoitteluohjeet

Harjoittelu suoritetaan tavallisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä-kesällä.

Harjoittelusta laaditaan harjoittelusopimus ennen jakson alkua, jossa on määritelty jakson tavoitteet. Jos opiskelijalla on voimassa oleva työsopimus, harjoittelusopimusta ei tarvita. Jos opiskelijan harjoittelu koostuu useammasta eri jaksosta, tehdään jokaisesta erikseen harjoitteluraportti. 

Opiskelijoita suositellaan hakeutumaan alan töihin kesäksi. Näin opiskelijalle muodostuu parhain kuva alan erilaisista työtehtävistä.

 

Harjoittelun yhteyshenkilö:

Susanna Peltonen

etunimi.sukunimi@hamk.fi

p. 040 3522 651

 

Arviointi

Harjoittelujakso arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella.

Harjoittelujakson hyväksyntään vaadittavat osiot:

  • Harjoittelusopimus, jossa määritelty jakson tavoitteet, tai työtodistus
  • Harjoitteluraportti
  • Työtodistus tai kopio
  • Harjoittelun esittely koulutuksessa sovitulla tavalla

Avoimet harjoittelupaikat

Seuraa bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoille soveltuvia alan avoimista harjoittelu- ja muita työpaikkoja myös näillä kanavilla: HAMK Talents , Yammer  → Bio- ja elintarviketekniikka