Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksen harjoitteluohje

28.12.2021 12:04

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksen harjoitteluasioista vastaa harjoitteluvastaava Johanna Salmia, johanna.salmia(a)hamk.fi.

Opintoihin kuuluva työharjoittelu pähkinänkuoressa:

 • Harjoittelun laajuus on 30 op niin, että 1,5 op vastaa yhden viikon alakohtaista työtä. Harjoittelun kesto kalenterikuukausina on noin 5 kuukautta
 • Osa-aikatyötä harjoitteluksi hyväksyttäessä 1 kk muodostuu 150 tunnista.
 • Harjoittelu suoritetaan vähintään kahdessa osassa.
 • Harjoittelut kirjataan sille lukuvuodelle, jolloin ne on suoritettu.
 • Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Oppilaitos tukee ja antaa tietoa mahdollisista harjoittelupaikoista.
 • Ohjattuun harjoitteluun kuuluva harjoittelusopimus työnantajan, harjoittelijan ja oppilaitoksen kesken on tehtävä ennen harjoittelun alkamista.
 • Harjoittelu hyväksytään työtodistuksen ja raportin perusteella, jotka toimitetaan harjoitteluvastaavalle välittömästi opiskelujen jatkuessa harjoittelun jälkeen.
 • Ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankittua työkokemusta tai opintojen aikaista alalla työskentelyä voidaan hyväksilukea harjoitteluksi AHOT-menettelyn kautta.
 • Hyväksiluettavasta harjoittelusta täytetään aina AHOT/Hakemus ja päätös opintojen suorittamisesta näytöin, johon liitetään työtodistus ja raportti.
 • On kuitenkin huomioitava, että KELA ei huomioi ennen opintoja tehdystä työstä saatuja opintopisteitä.​​​

Lue myös: Harjoittelu pähkinänkuoressa

Mistä löydän harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikkoja voit löytää esimerkiksi

Harjoitteluraportti:

Kaikista harjoittelujaksoista tehdään harjoitteluraportti. Raportti ja kopio työtodistuksesta palautetaan harjoitteluvastaavalle harjoittelujaksoa seuraavan lukukauden alussa.

Sisältö:

1     Työnantaja

  • sijainti
  • toimiala, tuotteet
  • koko: henkilöstömäärä, liikevaihto
  • organisaatio
  • asiakkaat

2     Oma työ

  • asema organisaatiossa
  • työskentelytapa (itsenäinen työ/ ryhmätyö)
  • työtehtävät, työhön perehdyttäminen

3      Muut asiat

  • työsuojeluasiat
  • vapaa-ajan toiminta
  • ammattiyhdistystoiminta
  • koulutustoiminta

4     Oma arviointi

  • viihtyvyys
  • työn vastuullisuus, työharjoittelun anti (mitä opin)
  • harjoittelun vaikutus käsitykseen alasta
  • työharjoittelun merkitys opintojen osana

Muotoseikat ja muu ohjeistus:

Ensimmäiseksi sivuksi tulee kansilehti, jossa mainitaan raportin tekijä, opiskeluryhmä ja harjoitteluaika sekä teksti “Harjoitteluraportti”. Toisena sivuna tulee olla sisällysluettelo. Raportin kirjoittamisessa voi käyttää opinnäytetyön mallipohjaa (poista Tiivistelmä-sivut).

Raportti kirjoitetaan suorasanaisena tekstinä tekstinkäsittelyohjelmalla. Kiinnitä raporttia tehdessäsi huomiota kieliasuun ja ulkoasuun (edellä mainitut seikat sekä opinnäytetyön mallipohjan ohjeistukset). Raportin tulee olla laajuudeltaan vähintään 3 sivua kansilehden ja sisällysluettelon lisäksi.