Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Konetekniikan avoimet työ- ja harjoittelupaikat

02.10.2019 10:33

Työpaikat ja projektit / tekniikka (FI/EN), liity ryhmään Yammerissa ja saat titetoa tekniikan alan työpaikoista ja projekteista!

Harjoitteluohje

  • Harjoittelun laajuus on 30 op niin, että 1,5 op vastaa yhden viikon alakohtaista työtä. Harjoittelun kesto kalenterikuukausina on n.5 kk.
  • Osa-aikatyötä harjoitteluksi hyväksyttäessä 1 kk muodostuu 150 tunnista.
  • Harjoittelu suoritetaan vähintään kahdessa osassa.
  • Harjoittelut kirjataan sille lukuvuodelle, jolloin ne on suoritettu.
  • Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Oppilaitos tukee ja antaa tietoa mahdollisista harjoittelupaikoista.
  • Ohjattuun harjoitteluun kuuluva harjoittelusopimus työnantajan, harjoittelijan ja oppilaitoksen kesken on tehtävä ennen harjoittelun alkamista.
  • Harjoittelu hyväksytään työtodistuksen ja raportin perusteella, jotka toimitetaan harjoitteluvastaavalle välittömästi opiskelujen jatkuessa harjoittelun jälkeen.
  • Ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankittua työkokemusta tai opintojen aikaista alalla työskentelyä voidaan hyväksilukea harjoitteluksi AHOT-menettelyn kautta.
  • Hyväksiluettavasta harjoittelusta täytetään aina AHOT/Hakemus ja päätös opintojen suorittamisesta näytöin, johon liitetään työtodistus ja raportti.
  • On kuitenkin huomioitava, että KELA ei huomioi ennen opintoja tehdystä työstä saatuja opintopisteitä.

Harjoitteluraportti

Harjoitteluraportin laadintaohje

1. YLEISTÄ
Raportti tehdään kaikista harjoittelujaksoista. Raportti ja kopio työtodistuksesta palautetaan harjoitteluvastaavalle harjoittelujaksoa seuraavan lukukauden alussa.

2. SISÄLTÖ

2.1 työnantaja

sijainti
toimiala, tuotteet
koko: henkilöstömäärä, liikevaihto
organisaatio
asiakkaat

2.2 oma työ

asema organisaatiossa
työskentelytapa (itsenäinen työ/ ryhmätyö)
työtehtävät, työhön perehdyttäminen

2.3 muut asiat

työsuojeluasiat
vapaa-ajan toiminta
ammattiyhdistystoiminta
koulutustoiminta

2.4 oma arviointi

viihtyvyys
työn vastuullisuus, työharjoittelun anti (mitä opin)
harjoittelun vaikutus käsitykseen alasta
työharjoittelun merkitys opintojen osana

3. MUOTOSEIKAT

Ensimmäiseksi sivuksi tulee kansilehti, jossa mainitaan raportin tekijä, opiskeluryhmä ja harjoitteluaika sekä teksti ”Harjoitteluraportti”. Toisena sivuna tulee olla sisällysluettelo. Raportin kirjoittamisessa voi käyttää opinnäytetyön mallipohjaa (poista tiivistelmä-sivut). Raportti palautetaan harjoittelun yhteyshenkilölle.

4. HUOMIOITAVAA

Kieliasu
Ulkoasu
Laajuus: minimi 3 sivua kansilehden ja sisällysluettelon lisäksi
Raportti kirjoitetaan suorasanaisena tekstinä tekstinkäsittelyohjelmalla

Kone- ja tuotantotekniikan harjoittelun yhteyshenkilö

Harjoitteluasioissa ota yhteys koulutuspäällikkö Jussi Horelliin, jussi.horelli@hamk.fi.

Harjoittelu-tiedostot

Harjoitteluohjeita (pdf)

Harjoitteluraportin_laadinta (pdf)

Toimintaohje_Harjoittelu (pdf)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU