Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Konetekniikan avoimet työ- ja harjoittelupaikat

03.08.2021 16:25

Konetekniikan harjoitteluasioista vastaa koulutuspäällikkö Jussi Horelli, jussi.horelli@hamk.fi.

HAMKissa on käytössä digitaalinen rekrytointijärjestelmä HAMK Talents. HAMKiin tiedoksi tulleita työpaikkoja ja projekteja esillä myös Yammerissa Työpaikat ja projektit / tekniikka (FI/EN) ryhmässä. !

Harjoitteluohje

  • Harjoittelun laajuus on 30 op niin, että 1,5 op vastaa yhden viikon alakohtaista työtä. Harjoittelun kesto kalenterikuukausina on n.5 kk.
  • Osa-aikatyötä harjoitteluksi hyväksyttäessä 1 kk muodostuu 150 tunnista.
  • Harjoittelu suoritetaan vähintään kahdessa osassa.
  • Harjoittelut kirjataan sille lukuvuodelle, jolloin ne on suoritettu.
  • Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Korkeakoulu tukee ja antaa tietoa mahdollisista harjoittelupaikoista.
  • Mikäli opiskelijalla ei tee työsopimusta harjoittelupaikan kanssa, harjoitteluun kuuluva harjoittelusopimus työnantajan, harjoittelijan ja oppilaitoksen kesken on tehtävä ennen harjoittelun alkamista.
  • Harjoittelu hyväksytään työtodistuksen ja raportin perusteella, jotka toimitetaan harjoitteluvastaavalle välittömästi opiskelujen jatkuessa harjoittelun jälkeen.
  • Ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankittua työkokemusta voidaan hyväksilukea harjoitteluksi AHOT-menettelyn kautta (AHOT hakemus tehdään Pakissa, kts. ohjeet) ja hakemukseen liitetään työtodistus ja raportti, joka toimii osaamisen näyttönä.
  • On kuitenkin huomioitava, että KELA ei huomioi ennen opintoja tehdystä työstä saatuja opintopisteitä.
  • Harjoittelut voi suorittaa myös ulkomailla. Apurahoista ja hakuprosessista löytyy lisätietoa https://www.hamk.fi/kansainvalisyys-opinnoissa/vaihtoprosessi/#harjoittelijavaihto

Harjoitteluraportti

Harjoitteluraportin laadintaohje

YLEISTÄ
Raportti tehdään kaikista harjoittelujaksoista. Raportti ja kopio työtodistuksesta palautetaan harjoitteluvastaavalle harjoittelujaksoa seuraavan lukukauden alussa.

SISÄLTÖ

1. Työnantaja

sijainti
toimiala, tuotteet
koko: henkilöstömäärä, liikevaihto
organisaatio
asiakkaat

2. Oma työ

asema organisaatiossa
työskentelytapa (itsenäinen työ/ ryhmätyö)
työtehtävät, työhön perehdyttäminen

3. Muut asiat

työsuojeluasiat
vapaa-ajan toiminta
ammattiyhdistystoiminta
koulutustoiminta

4. Oma arviointi

viihtyvyys
työn vastuullisuus, työharjoittelun anti (mitä opin)
harjoittelun vaikutus käsitykseen alasta
työharjoittelun merkitys opintojen osana

MUOTOSEIKAT

Ensimmäiseksi sivuksi tulee kansilehti, jossa mainitaan raportin tekijä, opiskeluryhmä ja harjoitteluaika sekä teksti ”Harjoitteluraportti”. Toisena sivuna tulee olla sisällysluettelo. Raportin kirjoittamisessa voi käyttää opinnäytetyön asiakirjamallia (voit poista tiivistelmäsivut). Raportti palautetaan harjoittelun yhteyshenkilölle.

HUOMIOITAVAA

Kieliasu
Ulkoasu
Laajuus: minimi 3 sivua kansilehden ja sisällysluettelon lisäksi
Raportti kirjoitetaan suorasanaisena tekstinä tekstinkäsittelyohjelmalla

Jos haet hyväksilukua työkokemuksesta ennen opintojen alkua, liitä raportti AHOT-hakemuksen liitteeksi.

Konetekniikan harjoittelun yhteyshenkilö

Harjoitteluasioissa ota yhteys koulutuspäällikkö Jussi Horelliin, jussi.horelli@hamk.fi.

Harjoittelutiedostot

Harjoittelun toimintaohje ja harjoittelusopimus (tämä tehdään, jos opiskelija ei tee työsopimusta harjoittelupaikan kanssa) HAMKin yleisillä harjoittelusivuilla.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU