Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Maaseutuelinkeinojen harjoittelut

07.10.2020 15:31

Harjoittelu maaseutuyrityksessä 15 op (Maatilaharjoittelu)

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla joko kotimaassa tai ulkomailla. Tavoitteena on, että harjoittelija perehtyy harjoittelujaksonsa aikana kaikkiin maatilalla tehtäviin töihin. Harjoittelun jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavanomaisista maatilalla esiin tulevista töistä, osaa tehdä töitä turvallisesti ympäristö huomioiden ja suunnitelmia noudattaen. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä, esimiesasemassa, kerätä tietoa harjoittelutilan toiminnasta ja esitellä harjoittelukokemuksiaan.

Harjoittelun laajuus on 15 op ja kesto 70 päivää (560 h).  Harjoittelu on suunniteltu toteutettavaksi pääsääntöisesti 1. opiskelukesänä aikavälillä toukokuun alku – syyskuun alku. Mikäli harjoittelupaikassa ei ole kotieläimiä, tulee harjoitteluun sisältyä vähintään kuukauden pituinen kotieläintilalla suoritettu osuus. Harjoittelusta raportoidaan kuukausittain ja koko harjoittelujaksosta tehdään harjoitteluraportti. Tarkemmat ohjeet löytyvät maatilaharjoittelun moodle-alustalta.

Lisätietoja: Rauno Laine

Asiantuntijaharjoittelu 15 op

  • laajuus 70 työpäivää (15 op, harjoittelujakso arvioidaan HYV-HYL ja raportti 5-0)
  • suoritettavissa kun maatilaharjoittelu on kokonaisuudessaan arvioitu, mahdollista suorittaa myös osa-aikaisesti ja ympäri vuoden
  • ilmoittautuminen Pakissa moduulille ”Asiantuntijaharjoittelu”
  • ilmoittautumisesi vahvistuksen yhteydessä saat pääsyn Moodle-alustalle, jossa kaikki raportointi tehdään. Siellä myös ohjeistus ml. nauhoite ja tiedotteet meille ilmoitetuista avoimista paikoista (katso myös HAMK Talents)
  • e-AHOT ainoastaan Pakin kautta

Moduulin tavoitteena on vahvistaa agrologin (AMK) ammatillista identiteettiä ja soveltaa osaamista erilaisissa alan tehtävissä. Ideaalitapauksessa asiantuntijaharjoittelusta löytyy myös toimeksiantaja opinnäytetyölle. Asiantuntijaharjoitteluun sopivia paikkoja koti- ja ulkomailla ovat esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, rahoituksen, konsultoinnin, viranomaisvalvonnan ja vakuutusalan työpaikat. Maatilallakin asiantuntijaharjoittelun voi suorittaa, kunhan kyseessä ei ole maatilaharjoittelun toisinto.

Moodle-alustalla lisää tietoa, sopimus- ja raportointipohjat, sekä infotallenteet.

Lisätietoja: Monna Alatalo, puh. 040 7255884

Harjoittelu ulkomailla

Kyseiset harjoittelut voi suorittaa myös ulkomailla. Apurahoista ja hakuprosessista löytyy lisätietoa www.hamk.fi/vaihtoon Yhteyshenkilönä on kansainvälisten asioiden suunnittelija Saara Lindén, saara.linden@hamk.fi, puh. 050 4542488.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU