Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Maaseutuelinkeinojen harjoittelut

20.03.2019 10:32

Maatilaharjoittelu

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla joko kotimaassa tai ulkomailla. Tavoitteena on, että harjoittelija perehtyy harjoittelujaksonsa aikana kaikkiin maatilalla tehtäviin töihin. Harjoittelun jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavanomaisista maatilalla esiin tulevista töistä, osaa tehdä töitä turvallisesti ympäristö huomioiden ja suunnitelmia noudattaen. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä, esimiesasemassa, kerätä tietoa harjoittelutilan toiminnasta ja esitellä harjoittelukokemuksiaan.

Maatilaharjoittelun laajuus on 30 op ja kesto 100 päivää (800 h).  Harjoittelu on suunniteltu toteutettavaksi pääsääntöisesti 1. opiskelukesänä aikavälillä toukokuun alku – syyskuun loppu. Mikäli harjoittelupaikassa ei ole kotieläimiä, tulee harjoitteluun sisältyä vähintään kuukauden pituinen kotieläintilalla suoritettu osuus. Harjoittelusta raportoidaan kuukausittain ja koko harjoittelujaksosta tehdään harjoitteluraportti. Tarkemmat ohjeet löytyvät maatilaharjoittelun moodle-alustalta.

Lisätietoja Rauno Laine

Asiantuntijaharjoittelu

 •  laajuus 70 työpäivää (15 op, harjoittelujakso arvioidaan HYV-HYL ja raportti 5-0)
 • suoritettavissa kun maatilaharjoittelu on kokonaisuudessaan arvioitu, mahdollista suorittaa myös osa-aikaisesti ja ympäri vuoden
 • ilmoittautuminen Pakissa moduulille ”Asiantuntijaharjoittelu”
 • ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä Sinulle luodaan oma henkilökohtainen keskustelupalsta Moodle-alustalle. Voit käyttää foorumia kaikkeen viestintään koskien moduulin suorittamista; ml. työ- tai harjoittelusopimus, raportointi ja työtodistus.

Moduulin tavoitteena on vahvistaa agrologin (AMK) ammatillista identiteettiä ja soveltaa osaamista erilaisissa alan tehtävissä. Ideaalitapauksessa asiantuntijaharjoittelusta löytyy myös toimeksiantaja opinnäytetyölle. Asiantuntijaharjoitteluun sopivia paikkoja koti- ja ulkomailla ovat esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, rahoituksen, konsultoinnin, viranomaisvalvonnan ja vakuutusalan työpaikat. Maatilallakin asiantuntijaharjoittelun voi suorittaa, kunhan kyseessä ei ole maatilaharjoittelun toisinto.

Moodle-alustalla lisää tietoa, sopimus- ja raportointipohjat, sekä infotallenteet.

Asiantuntijaharjoitteluvastaava Monna Alatalo, 0407255884

 

Harjoittelu ulkomailla

Sama sisältö kuin kotimaan harjoittelussa. Apurahan varmistamiseksi:

 • Erasmus/HAMK-apurahaa on haettava etukäteen
 • Allekirjoitettu Erasmus/HAMK-sopimus ja opintosuoritusote (Transcript of Records) Solemove-ohjelmaan
 • Minimikesto 60 päivää (harjoittelusopimus ja työtodistus)
 • Erasmus-vaihdoissa pakollisena osana kielitesti kahdessa osassa, ei vaikuta apurahan määrään
 • Organisaation vaihtaminen tai jakson keskeyttäminen johtaa apurahan takaisinperintään
 • Raportointi myös Solemovessa
 • Katso myös: https://moodle.hamk.fi/course/view.php?id=10753 (world)

Kansainvälisen opiskelu- ja harjoitteluvaihdon koordinaattori Monna Alatalo, 0407255884

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU