Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Metsätalouden harjoittelu

26.03.2021 11:53

Metsätalousinsinöörin opintoihin sisältyy harjoittelua 30 opintopistettä. Tutkintoon sisältyvä työharjoittelu jakaantuu kahteen osaan: työharjoitteluun (15 op)  ja asiantuntijaharjoitteluun (15 op). Harjoittelun voi aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna ja sitä voi tehdä milloin vain kunhan se sopii opiskelijan omaan aikatauluun.

Harjoitteluun menevän muistilista

 1. Harjoittelupaikka
  – Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse ja ilmoittaa harjotteluvastaavalle harjoittelupaikan saamisesta.
 2. Harjoittelusopimus
  – Tee harjoittelusopimus/työsopimus ennen harjoittelun alkua. Harjoittelusopimus toimitetaan harjoitteluvastaavalle, joka allekirjoituksen jälkeen lähettää harjoittelijan ja työnantajan kappaleet harjoittelijalle.
 3. Opintotuki
  -Harjoittelu kerryttää opintopistekertymää samalla lailla kuin normaalit lukuopinnot. Tarkasta opintotukiasiat Kelan opintotukineuvonnasta.
 4. Sisältö
  – Harjoittelu tulee tapahtua työtehtävissä, joissa tarvitaan metsäaosaamista. Suorittava harjoittelu voi koostua metsäalan perustyötehtävistä (istutus, taimikonhoitotyöt, puunkorjuu, metsätaimitarhatyö jne) tai joukosta erilaisia suorittavia työtehtäviä metsäalan organisaatioissa. Asiantuntijaharjoittelun tulisi olla luonteeltaan metsäalan toimihenkilön työtehtäviä vastaavaa työtä kuten suunnittelu, työnjohto, laadunvalvonta, asiakaspalvelu, neuvonta tai inventointi työtä. Jos olet epävarma työn soveltuuvdesta harjoitteluksi, varmista asia ennakkoon harjoitteluvastaavalta.
 5. Harjoitteluraportti ja opintopisteiden kirjaus
  – Tee harjoitteluraportti HAMKin harjoittelun raportointiohjeen mukaisesti. Harjoitteluraportti palautetaan Opinto- ja uraohjausmoodlessa olevaan palautuskansioon. Tämän jälkeen harjoitteluvastaava kirjaa opintopisteet järjestelmään.

Harjoittelua ohjataan ja ohjeistetaan Metsätalouden opinto-ja uraohjaus Moodlessa sekä Yammerissa Metsätalouden harjoittelut-kanavalla.

Metsätalouden koulutuksen harjoitteluvastaavana toimii opinto-ohjaaja Lauri Värri 040-5255794

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelut voi suorittaa myös ulkomailla. Apurahoista ja hakuprosessista löytyy lisätietoa täältä.