Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Metsätalouden harjoittelu

13.11.2018 10:13

Metsätalousinsinöörin opintoihin sisältyy harjoittelua 30 opintopistettä. Harjoittelu jakaantuu pääsääntöisesti kahteen osaan, työharjoitteluun (2. kesä) ja asiantuntijaharjoitteluun(3.kesä). Suosittelemme kuitenkin harjoittelun aloittamista jo ensimmäisenä kesänä.

 1. Harjoittelupaikka
  – Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse.
 2. Harjoittelusopimus ja harjoittelusuunnitelma
  – Työpaikalla tee harjoittelusopimus työsopimuksen lisäksi. Harjoittelusopimuksen pohja linkkinä oikealla. Harjoittelusopimus toimitetaan harjoitteluvastaavalle joka oman allekirjoituksen jälkeen lähettää harjoittelijan ja työnantajan kappaleet harjoittelijalle.
 3. Opintotuki
  -Harjoittelun aikana olet oikeutettu opintotukeen kunhan suoritat riittävän määrän opintopisteitä. Tarkasta opintotukiasiat Kelan opintotukineuvonnasta ja hae kesäajan tuki hyvissä ajoin.
 4. Sisältö
  – Ensimmäisen harjoittelupaikan työsisältö voi olla suorittavaa työtä, kuten metsänviljelytyöt. Toinen harjoittelu tulisi olla luonteeltaan toimihenkilön työtehtäviä vastaavaa työtä. Kysy neuvoa harjoitteluvastaavalta ennakkoon, jos työn soveltuvuus harjotteluksi mietityttää.
 5. Harjoittelukäynti
  – Asiantuntijaharjoitteluun pyritään tekemään harjoittelukäynti opettajien toimesta. Käynti tehdään yhden kerran jokaiselle opiskelijalle. Harjoittelukäynnin suorittava opettaja ottaa yhteyttä harjoittelijaan ja sopii aikataulusta tarkemmin.
 6. Harjoitteluraportti ja -esitys
  – Tee harjoittelusta harjoitteluraportti, jossa raportoit harjoittelun kulun jne. Harjoitteluraportti palautetaan moodlealustalle josta löytyy tarkempi ohjeistus raportin tekoon. Harjoittelusta saadut kokemukset esitellään harjoittelujen purkupäivässä syyskuun alussa.
 7. Suoritus
  – Harjoittelun suorittamiseen vaaditaan työharjoittelujakson lisäksi raportti ja harjoittelujen purkupäivään osallistuminen. Myös harjoittelusopimus tulee olla tehtynä. Harjoittelu kirjataan sille lukuvuodelle, jona se on suoritettu.
 8. Kysyttävää
  – Harjoittelua koskevissa kysymyksissä käänny harjoitteluvastaavan puoleen

Harjoittelua ohjataan ja ohjeistetaan Moodlessa opiskelijan ohjaus-työtilassa työharjoittelut-völilehdellä sekä Yammerissa Metsätalouden harjoittelut-ryhmässä.

Harjoitteluvastaava, Lauri Värri 040-5255794

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu ulkomailla

​Ulkomaan harjoittelu on erinomaisen suositeltavaa suorittaa minimissään 3 kuukauden jaksolla jossakin vapaavalintaisessa ulkomaan kohteessa.  Se voidaan suorittaa hyvin monenlaisissa organisaatioissa, niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla. Harjoittelu on etukäteen sovittua, ohjattua ja opiskelija raportoi harjoittelustaan.

Milloin ulkomaan harjoitteluun? Ulkomaan harjoitteluun voi lähteä, kun 1.vuoden opinnot on suoritettu aikataulussaan.

Minne harjoitteluun? Ihan minne vaan mieli tekee. Apurahat ovat tällä hetkellä korkeammat Erasmus+ -maihin, ts. sisämarkkina-alueella. Koulutusohjelma hyväksyy paikat tapauskohtaisesti, luonnollisesti paikan tulee olla omaan tutkintoon sopiva!

Kielitesti? Erasmus+ apurahaan kuuluu pakollinen online-kielitesti sekä ennen että jälkeen vaihdon. Tulos ei vaikuta apurahaan. Jos testi menee heikosti on mahdollista suorittaa online-kielikurssi.

Palkkaus? Suositus on, että harjoittelu on palkallinen, jolloin muodostuu työsuhde. EU-maissa pääsääntöisesti työsuhteen mukana tulee myös vakuutusturva. Palkka määräytyy Suomessa TES:n mukaan, muualla esimerkiksi lainsäädännön minimien mukaan. Se on joka tapauksessa opiskelijan ja työnantajan välinen asia. Apurahaan ei palkkaus vaikuta.

Vakuutusturva palkattomissa harjoitteluissa? ​Palkaton harjoittelu EI muodosta työsuhdetta. ​​Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (1318/2002) perusteella palkattomassa harjoittelussa oleva opiskelija on vakuutettu HAMK:n opiskelijavakuutuksella. Se kattaa työajan sekä työhön liittyvät matkat, myös ​työn ja asunnon väliset matkat. HUOM! Ulkomaan harjoitteluun opiskelija ehdottomasti tarvitsee myös lisävakuutusturvaa!

​Paperit?

 • ennen harjoittelua: ​Erasmus+ Training Agreement ja opintosuoritusote SOLEMOVE-järjestelmään ja sähköinen ilmoitus Kelaan.
 • harjoittelun jälkeen: Raportointi työtodistuksen kera SOLEMOVE.-järjestelmään, sekä kielitestin 2.osa
  HUOM! Kielitesti koskee vain Erasmus+ vaihtoja

Ongelmia kesken harjoittelun? Harjoittelusopimus tehdään työnantajan ja opiskelijan välille, HAMK ei ole varsinainen sopimuskumppani. Tästä huolimatta voit ottaa yhteyttä harjoittelunvalvojaan milloin vain.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU