Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

​​​Muotoilun harj​​oittelu

13.11.2018 10:12

​Muotoilun harjoitteluvastaava on Tarja Saari.

Harjoittelun muodot

Ohjattu harjoittelu

Tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan ohjattuna harjoitteluna opintojen aikana. Ohjattu harjoittelu koostuu monipuolisista työtehtävistä ja tukee ammatillista kasvua sekä asiantuntijuuden kehittymistä.

Harjoittelu ulkomailla

Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvan ohjatun harjoittelun ulkomailla opiskeluvaihdossa, harjoitteluvaihdossa, Erasmus-harjoitteluvaihdossa tai kansainvälisessä kaksoistutkinnossa. Ulkomaan vaihtoon hakeutumisen prosessi, toteutus, raportointi sekä tarvittavat lomakkeet ja asiakirjat on ohjeistettu Opiskelijavaihdon toimintaohjeessa.

Harjoittelu omassa yrityksessä

Harjoitteluvastaava tai -ohjaaja voi hyväksyä opiskelijan harjoittelupaikaksi opiskelijan oman yrityksen tai perusteilla olevan yrityksen. Tällöin HAMK määrittää opiskelijalle opettajan ohjaamaan harjoittelua työnantajan näkökulmasta.  Ohjaaja kirjoittaa opiskelijalle harjoittelutodistuksen ja antaa työnantajan palautteen.

AHOT -menettelyn kautta hyväksyttävä harjoittelu

Opiskelija voi esittää ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankkimaansa työkokemusta tai opintojen aikana päätoimista alalla työskentelyään hyväksiluettavaksi AHOT-menettelyn kautta, joka on ohjeistettu AHOT-toimintaohjeessa. Opiskelija laatii osaamisen näyttöhakemuksen ja liittää siihen työtodistuksen, harjoitteluraportin, portfolion ja /tai mahdollisen muun tuottamansa aineiston koulutusohjelmakohtaisten ohjeiden mukaisesti.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU