Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Puutarhatalouden harj​​oittelu

11.02.2019 14:53

Hortonomi (AMK) tutkintoon sisältyvä harjoittelu on jaettu kahteen 15 op laajuiseen moduuliin Työharjoittelu ja Asiantuntijaharjoittelu. Harjoittelut suoritetaan yleensä ensimmäisen ja kolmannen opiskeluvuoden jälkeisen kesäjakson aikana.

Harjoittelun laajuus on yhteensä 30 op eli 800 opiskelijan työtuntia 20 viikon aikana. 

Harjoittelun ohjeistusta

Harjoittelut voi suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Harjoitteluihin ilmoittaudutaan kuten muihinkin opintoihin. Tutustu harjoittelun ohjeisiin ja osallistu harjoittelua koskeviin infotilaisuuksiin!

Harjoitteluista vastaa Puutarhataloudessa Mika Järvinen, mika.jarvinen@hamk.fi

Harjoittelun korvaaminen

Työharjoittelun voi suorittaa AHOT-näyttönä seuraavin perustein:

  1. Sinulla on soveltuva puutarhurin tutkinto (tai muu puutarha-alan tutkinto)
  2. Sinulla on tutkinnonjälkeistä puutarhatuotannon työkokemusta vähintään 20 viikkoa.

Asiantuntijaharjoittelun voi suorittaa AHOT-näyttönä seuraavin perustein:

  1. Perusharjoittelu on suoritettu
  2. Sinulla pitkä työkokemus alalta ja olet ollut vastuullisissa tehtävissä. Työkokemuksen pituus arvioidaan aina erikseen.

Kysy lisätietoa harjoittelun näytöstä harjoittelunvalvojilta.

Harjoittelun tavoitteet ja suorittaminen

Työharjoittelun tavoitteet

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija puutarha-alan perustyötehtäviin.  Samalla tutustutaan puutarha-alaan ja sen toimijoihin.

Asiantuntijaharjoittelun tavoitteet

Erikoisharjoittelu on tärkeä osa opiskelijan ammatillista kasvua. Harjoittelun tulee pätevöittää opiskelijaa hortonomin työtehtäviin ja olla ammatillisesti syventävää työnjohto-, suunnittelu-, tutkimus- tai kehitystyötä. Harjoittelujaksolle asetettavien ammatillisten kehittymistavoitteiden tulee olla osa opiskelijan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa sekä tukea profiloivia opintoja ja mielellään opinnäytetyötä.

Harjoittelupaikka

Harjoittelupaikaksi käy sellainen yritys tai julkinen yhteisö kotimaassa tai ulkomailla, jossa opiskelija voi kehittyä ammatillisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti omalla koulutusalallaan. Harjoittelupaikassa pitää olla mahdollista saada ammatillista ohjausta osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoittelun voi suorittaa myös osana oman yritystoiminnan kehittämistä.

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan ja sopii työsuhteestaan itse. Harjoittelun voi tehdä ainoastaan ennalta sovitussa harjoittelupaikassa. Opiskelija hyväksyttää harjoittelunvalvojalla sekä harjoittelupaikan että harjoittelun tavoitteet ennen harjoittelun alkua. Opiskelija toimittaa ennen harjoittelun aloittamista harjoitteluvalvojalleen HAMKin harjoittelusopimuksen, joka sisältää harjoittelulle asetetut tavoitteet. Oppilaitoksen edustaja voi vierailla harjoittelupaikassa.

Hyväksytty suoritus

Työharjoittelu

Työharjoittelun suorittamiseksi harjoitteluun lähtevä täyttää harjoittelusopimuksen, joka sisältää harjoittelun tavoitteita. Sopimuksen allekirjoittavat opiskelija, työantaja ja harjoittelunvalvoja. Harjoittelun jälkeen toimitetaan työtodistus. Harjoittelijalta pyydetään myös väliaikainen työtodistus heinäkuun loppuun suoritetusta harjoittelusta. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ja valmistellaan myös seminaariesitys. Ohjeet löytyvät moodlesta.

Asiantuntijaharjoittelu

Asiantuntijaharjoittelun hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan harjoittelusuunnitelmalomake, joka toimitetaan ennen harjoittelua harjoittelunvalvojalle. Harjoittelun jälkeen harjoittelunvalvojalle toimitetaan harjoitteluraportti sekä kopio työtodistuksesta. Harjoittelijalta pyydetään myös väliaikainen työtodistus heinäkuun loppuun suoritetusta harjoittelusta. Raportin sisällöstä ja väliaikaisesta työtodistuksesta on ohjeistusta harjoittelukohtaisella moodle-alustalla.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU