Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennetun ympäristön harj​​oittelu

11.09.2020 08:25

Hortonomi(AMK)  tutkintoon sisältyy 30 op harjoittelua. Tämä tarkoittaa yhteensä 800 työtuntia 20 viikon aikana. Harjoittelu on jaettu kahteen 15 op laajuiseen moduuliin, joista Työharjoittelu suoritetaan yleensä ensimmäisen ja Asiantuntijaharjoittelu kolmannen opiskeluvuoden jälkeisen kesäjakson aikana. Muista suoritusajankohdista on hyvä sopia HOPS-ohjauksen yhteydessä. Työharjoittelun  tavoitteena on oppia mm. viheralan kunnossapidon ja rakentamisen perustöitä. Asiantuntijaharjoittelussa työt ovat vaativampia ja omaa ammattiosaamista syventäviä tehtäviä. 

Ilmoittaudu harjoittelujaksoille Pakissa, tutustu harjoittelun ohjeisiin ja osallistu harjoittelua koskeviin infotilaisuuksiin. Lisää harjoittelun ohjeita löytyy harjoittelukohtaiselta moodle-alustalta, jonne pääset ilmoittautumisen jälkeen.

Rakennetun ympäristön harjoittelusta vastaavat Vesa Vuorinen (Työharjoittelu) ja Hannu Äystö (Asiantuntijaharjoittelu). 

Harjoittelupaikka

Harjoittelupaikaksi käy sellainen yritys tai julkinen yhteisö kotimaassa tai ulkomailla, jossa opiskelija voi kehittyä ammatillisesti moduulin tavoitteiden mukaisesti. Harjoittelupaikassa pitää olla mahdollista saada ammatillista ohjausta osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoittelun voi suorittaa myös osana oman yritystoiminnan kehittämistä.

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan ja sopii työsuhteestaan itse. Ennen työsuhteen sopimista opiskelijan tulee hyväksyttää harjoittelunvalvojalla sekä harjoittelupaikan että harjoittelun tavoitteet. Opiskelija toimittaa ennen harjoittelun aloittamista harjoitteluvalvojalleen HAMKin harjoittelusopimuksen, joka sisältää harjoittelulle asetetut tavoitteet. 

Ulkomaan harjoittelupaikkoja voit hakea suunnilleen samoin kriteerein kuin kotimaassakin. Lisää tietoa löydät Kansainvälisyys opinnoissa -sivuilta.

Harjoittelun suorittaminen AHOT-näyttönä

Harjoittelun suorittaminen näyttönä tarkoittaa sopivien työtodistusten esittämistä sekä oman osaamisen kuvaamista osaamistavoitteisiin peilaten. Ole yhteydessä harjoittelunvalvojaan ennen AHOT-hakemuksen tekemistä, jotta voit varmistua aikaisemmin hankitun osaamisen sopivuudesta ja siihen sopivasta näyttötavasta. AHOT-hakemus tehdään Pakissa.

Työharjoittelun voi suorittaa näyttönä seuraavin perustein:

  • Sinulla on soveltuva puutarhurin tutkinto (tai muu puutarha-alan tutkinto)
  • Sinulla on pitkä työkokemus viheralan käytännön töistä. Työkokemuksen pituus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Asiantuntijaharjoittelun voit suorittaa näyttönä seuraavin perustein:

  • Sinulla pitkä työkokemus alalta ja olet ollut vastuullisissa tehtävissä. Työkokemuksen pituus arvioidaan erikseen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU