Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennetun ympäristön harj​​oittelu

11.02.2019 14:52

Hortonomi(AMK)  tutkintoon sisältyy yhteensä 30 op harjoittelua. Harjoittelu suoritetaan kahtena erillisenä jaksona, yleensä ensimmäisen ja kolmannen opiskeluvuoden jälkeisen kesäjakson aikana. Ilmoittaudu harjoittelujaksolle Pakissa, tutustu harjoittelun ohjeisiin ja osallistu harjoittelua koskeviin infotilaisuuksiin.

Rakennetun ympäristön harjoittelusta vastaavat Vesa Vuorinen (Työharjoittelu) ja Hannu Äystö (Asiantuntijaharjoittelu). Harjoittelun infotilaisuuksia pidetään sille kohderyhmälle, jolle harjoittelu seuraavana kesänä on ajankohtaista. Lisää harjoittelun ohjeita löytyy harjoittelukohtaiselta moodle-alustalta, jonne pääset ilmoittautumisen jäälkeen.

Rakennetun ympäristön koulutukseen kuuluvat harjoittelut ovat  Työharjoittelu ja Asiantuntijaharjoittelu. Työharjoittelu tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesäkautena ja sen tavoitteena on oppia mm. viheralan ylläpidon ja rakentamisen töitä. Asiantuntijaharjoittelu on kolmannen opiskeluvuoden jälkeen tehtävä harjoittelu, jossa työt ovat vaativampia ja omaa ammattiosaamista syventäviä tehtäviä.

Harjoittelun ohjeistusta

Harjoittelun laajuus on yhteensä 30 op eli 800 opiskelijan työtuntia 20 viikon aikana.  Harjoittelu on jaettu kahteen moduuliin, Työharjoitteluun ja Asiantuntijaharjoitteluun.

Harjoittelut voi suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Harjoittelun korvaaminen

Työharjoittelusta voi hakea korvaavaa suoritusta seuraavin perustein:

 1. Sinulla on soveltuva puutarhurin tutkinto (tai muu puutarha-alan tutkinto)
 2. Sinulla on tutkinnonjälkeistä puutarhatuotannon työkokemusta vähintään 20 viikkoa.

Asiantuntijaharjoittelusta voit myös hakea korvaavuutta seuraavin perustein:

 1. Perusharjoittelu on suoritettu
 2. Sinulla pitkä työkokemus alalta ja olet ollut vastuullisissa tehtävissä. Työkokemuksen pituus arvioidaan aina erikseen.

Kysy lisätietoa harjoittelun korvaavuudesta harjoittelunvalvojilta.

Harjoittelun tavoitteet ja suorittaminen

Työharjoittelun tavoitteet

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija viheralan ylläpito- tai rakentamisen perustyötehtäviin.  Samalla tutustutaan viheralaan ja sen toimijoihin.

Asiantuntijaharjoittelun tavoitteet

Erikoisharjoittelu on tärkeä osa opiskelijan ammatillista kasvua. Harjoittelun tulee pätevöittää opiskelijaa hortonomin työtehtäviin ja olla ammatillisesti syventävää työnjohto-, suunnittelu-, tutkimus- tai kehitystyötä. Harjoittelujaksolle asetettavien ammatillisten kehittymistavoitteiden tulee olla osa opiskelijan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa sekä tukea pääaineopintoja ja mielellään opinnäytetyötä.

Harjoittelupaikka

Harjoittelupaikaksi käy sellainen yritys tai julkinen yhteisö kotimaassa tai ulkomailla, jossa opiskelija voi kehittyä ammatillisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti omalla koulutusalallaan. Harjoittelupaikassa pitää olla mahdollista saada ammatillista ohjausta osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoittelun voi suorittaa myös osana oman yritystoiminnan kehittämistä esim. starttihautomossa.

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan ja sopii työsuhteestaan itse. Harjoittelun voi tehdä ainoastaan ennalta sovitussa harjoittelupaikassa. Opiskelija hyväksyttää harjoittelunvalvojalla sekä harjoittelupaikan että harjoittelun tavoitteet ennen harjoittelun alkua. Opiskelija toimittaa ennen harjoittelun aloittamista harjoitteluvalvojalleen HAMKin harjoittelusopimuksen, joka sisältää harjoittelulle asetetut tavoitteet. Oppilaitoksen edustaja voi vierailla harjoittelupaikassa.

Hyväksytty suoritus

Työharjoittelu

Työharjoittelun suorittamiseksi harjoitteluun lähtevä täyttää harjoittelusopimuksen, joka sisältää harjoittelun tavoitteita. Sopimuksen allekirjoittavat opiskelija, työantaja ja harjoittelunvalvoja. Harjoittelun jälkeen toimitetaan työtodistus. Harjoittelijalta pyydetään myös väliaikainen työtodistus heinäkuun loppuun suoritetusta harjoittelusta. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ja valmistellaan myös seminaariesitys. Ohjeet löytyvät moodlesta.

Asiantuntijaharjoittelu 

Asiantuntijaharjoittelun hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan harjoittelusuunnitelmalomake, joka toimitetaan ennen harjoittelua harjoittelunvalvojalle. Harjoittelun jälkeen harjoittelunvalvojalle toimitetaan harjoitteluraportti sekä kopio työtodistuksesta. Harjoittelijalta pyydetään myös väliaikainen työtodistus heinäkuun loppuun suoritetusta harjoittelusta. Raportin sisällöstä ja väliaikaisesta työtodistuksesta on ohjeistusta harjoittelukohtaisella moodle-alustalla.

Ulkomaan harjoittelu

Harjoittelu ulkomailla

Ulkomaille? Ehdottomasti. Voit suorittaa kaksi harjoittelujaksoa ulkomailla ja saat niihin taloudellista tukea, mikäli ne täyttävät apurahaehdot. Ulkomaan paikoista korostuneessa asemassa ovat puutarhat, alan erikoisliikkeet ja julkisten organisaatioiden puistoalueet. Voit hakea sopivaa harjoittelupaikkaa suunnilleen samoin kriteerein, kuin kotimaassakin.

Palkkaus? Suositus on, että harjoittelu on palkallinen, jolloin muodostuu työsuhde. EU-maissa pääsääntöisesti työsuhteen mukana tulee myös vakuutusturva. Palkka menee lähtökohtaisesti ko.maan sopimusten/minimien mukaan, joka tapauksessa se on vain opiskelijan ja työnantajan välinen asia.

Vakuutusturva palkattomissa harjoitteluissa? ​Palkaton harjoittelu EI muodosta työsuhdetta. ​​Lain opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (1318/2002) perusteella palkattomassa harjoittelussa oleva opiskelija on vakuutettu HAMK:n opiskelijavakuutuksella, myös ulkomaan palkattomissa harjoitteluissa. Vakuutus kattaa työajan sekä työhön liittyvät matkat, myös ​työn ja asunnon väliset matkat. HUOM! Ulkomaan harjoitteluun opiskelija ehdottomasti tarvitsee lisävakuutusturvaa vapaa-ajalle ja/tai matkustamiseen. Huomioi, ettei aina voimassa oleva/määräaikainen matkavakuutus välttämättä ole sopiva. Tarkasta asia oman vakuutusyhtiösi kanssa. ​ ​

​Kesto? Saadaksesi matka-apurahaa ulkomaan harjoittelun minimi on tuetuissa harjoitteluissa 3kk = 90 päivää. Työ/harjoittelupaikkaa EI voi vaihtaa kesken jakson tai apuraha peritään kokonaan takaisin.

Paperit?

Ennen harjoittelua SoleMove-rekisteröintiä varten:

 • harjoittelusopimus. Muista käyttää oikeaa lomaketta – Erasmus+ -maihin ehdottomasti ao.lomake. Huolehdi kaikkien osapuolten allekirjoitukset!
 • Transcript of Records eli opintosuoritusote opintotoimistosta.
 • Erasmus+ -vaihdoissa kielitesti (online-versio)
 • sähköinen ilmoitus Kelaan

Harjoittelun aikana: oman koulutusohjelman ohjeiden mukaan

Harjoittelun jälkeen:

 • työtodistus
 • ​raportointi SoleMoveen
 • kielitestin 2.osio Erasmus+ -vaihdoissa
 • huomaa, että Erasmus+ vaihdoissa apurahasta 20% osuus maksetaan vasta matkan jälkeen, kun kaikki on hoidettu!

Menossa merta edemmäksi? Sekin sopii, mutta apurahat ovat pienemmät, kuin Erasmus+ alueelle (EU+ muutama muu). Myöskään kielitestiä ei tarvita.

​Opintopisteiden kirjaaminen? ​Harjoittelupisteet kirjataan sille lukuvuodelle, jolloin ne on tosiasiallisesti suoritettu. Sen lisäksi kv-harjoittelusta saat 3 ylimääräistä opintopistettä, kun kaikki hommat on fiksusti hoidettu!

Ongelmia kesken harjoittelun? Harjoittelusopimus tehdään työnantajan ja opiskelijan välille, HAMK ei ole varsinainen sopimuskumppani. Tästä huolimatta voit ottaa yhteyttä myös kv-koordinaattoriin milloin vain.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU