Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan harjoitteluohje

26.11.2020 14:42

Päivitetyt harjoitteluohjeet on siirretty Moodleen. Työtodistukset ja raportit palautetaan tästä lähtien Moodleen.

Rakennusinsinöörit

INRAP18A3, INRAP19A3 INRAP20A3 ryhmäläiset: Ilmoittaudu oman ryhmäsi työharjoitteluun Pakissa niin siirryt automaattisesti ryhmänne Moodle-pohjalle.

Rakennusinsinöörien ennen syksyä 2018 opintonsa aloittaneiden Moodle-pohja 2020: https://learn.hamk.fi/course/view.php?id=1297

Rakennusinsinöörien harjoitteluvastaava: Niina Kovanen

Rakennusmestarit

RMRAP/M 18A3, RMRAP/M 19A/X 3 ja RMRAP/M 20A3 ryhmäläiset: Ilmoittaudu oman ryhmäsi työharjoitteluun Pakissa niin siirryt automaattisesti ryhmänne Moodle-pohjalle.

”Vanhempien” rakennusmestari-ryhmien harjoittelun Moodle-pohja 2019: https://moodle.hamk.fi/course/view.php?id=20378

Rakennusmestarien harjoitteluvastaava: Niina Kovanen

 

Harjoittelu ulkomailla

Tutkintoon kuuluvaa harjoittelua on mahdollista suorittaa myös ulkomailla.  Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Harjoittelupisteiden kirjaaminen (sopimukset, raportit ja työtodistukset) hoidetaan samoin kuin kotimaisessa harjoittelussa.

Ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun on mahdollista saada tukea Hamkin kv-toimiston kautta. Harjoittelujakson pituus on 2 – 12 kk. Opintopistevaatimus vaihdon osalta on sama kuin KELAn vaatimus, eli vähintään 5 op/kk, siis sama kuin kotimaassa.

Harjoitteluun ulkomaille voi lähteä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Lisäinfoa ”Kansainvälisyys opinnoissa” –sivustolla

 

 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU