Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje
17.09.2019 11:53

Opiskelu hoitotyön koulutusohjelmassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelu on muuhun opiskeluun integroitua, suunnitelmallista ja arvioitavaa ohjattua opiskelua. Opiskelijan ohella arviointiin osallistuvat työyhteisön nimeämä ohjaaja sekä ohjaava opettaja. Ohjattuun harjoitteluun liittyy yleensä oppimista tukevia tehtäviä. Ennen ohjattua harjoittelua työelämässä eri opintojaksoihin  liittyviä taitoja harjoitellaan pienryhmissä laboraatioluokissa.

Opiskelija osallistuu erilaisiin työelämähankkeisiin ja projekteihin suorittamalla niissä erilaisia oppimistehtäviä opintojensa eri vaiheissa. Opiskelija voi suorittaa osan harjoittelustaan Hyvinvoimalassa ohjatusti asiakkaiden kanssa. Hyvinvoimala mahdollistaa myös yrittäjämäisen osaamisen oppimisen.

Oma tai lapsen sairastuminen harjoittelun aikana

Ilmoita sairastumisesta mahdollisimman nopeasti harjoittelupaikkaasi puhelimitse ja ohjaavalle opettajallesi puhelimella, sähköpostilla tai viestillä. Poissaolo on luvaton, ellei siitä ole ilmoitettu asianmukaisesti heti poissaolopäivänä molemmille tahoille. Poissaolojen korvausta arvioidaan yksilöllisesti suhteessa osaamistavoitteiden täyttymiseen. Poissaolotunnit tulisi pyrkiä tekemään sovittujen harjoitteluviikkojen aikana.

Rikostaustaote

HAMK pyytää rikostaustaotteen nähtäväksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta, ennen sellaisen harjoittelujakson alkamista, johon sisältyy työskentelyä alaikäisten kanssa. Se on maksuton opiskelijalle. Rikostaustaote tulee esittää koululla vähintään kerran opiskelun aikana ja viimeistään 4 viikkoa ennen harjoittelun alkua oman kampuksen nimetylle henkilölle.

Yhteyshenkilöt:  Hämeenlinna Koulutuspäälliköt Sanna Valliaro ja Merja Salminen, Forssa Koulutuspäällikkö Leena Lampinen.

Ohjeet: RTO harjoittelussa_ohje_04092019 uusin
Forssa_RTO harjoittelussa_ohje  

Ohjeita ja tiedostoja, Forssa

HUSin sairaaloihin käytännön harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista (pdf)

Tartuntatautitiedote oppilaitoksille – Satakunnan sairaanhoitopiiri (pdf)

Itse haettavat harjoittelupaikat Forssa

Harjoittelumaksun periminen opiskelijalta_

Tarkentavia ohjeita

Tiedote_opiskelijoiden_tapaturmavakuutuksista 29.4.2014.pdf

Opiskelijat_korvaushakemus.pdf

Insurance_certificate_info.pdf

Varsinais-Suomen ohje resistenttien bakteerien seulonnasta henkilökunnasta_v_1.pdf

Opiskelijoiden VRK-kortti Opiskelijaohje.pdf

8922 Tavanomaiset varotoimet.doc

8914 Käsihygienia-Potilas- ja työturvallisuus.doc

4504B Perehdytys_ Tietoa sairaalahygieniasta.doc

veritapaturmaohje.PDF

ilmoitus veritapaturmasta.PDF

Ohjeita ja tiedostoja, Hämeenlinna

Harjoittelun työvuorotaulukko 6 viikkoa
Linkkejä työnhakupalveluihin
Opiskelijaohjauksen laatusuositukset  / Kanta-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan koulutus
HUSin sairaaloihin käytännön harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista
Veritapaturmaohjeistus Hoitoalan opiskelijat

Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojaus -ohje

Sairaanhoitopiirien ohjeet
K-HSHP OHJE Tietoa sairaalahygieniasta
K-HSHP OHJE Tavanomaiset varotoimet
Ohje resistenttien bakteerien seulonnasta henkilökunnasta
Käsihygienia-Potilas- ja työturvallisuus

Kanta-Hämeen keskussairaalan sähköinen opiskelijapalaute 
Vastaa kyselyyn mielellään viimeisellä harjoitteluviikolla ennen loppuarviointia jokaisen KHKS:n  harjoittelupaikan osalta.
Sähköinen opiskelijapalaute löytyy osoitteesta www.khshp.fi >koulutus  & kehittäminen > opiskelijat > terveydenhuollon opiskelijoille
Kysy lisää Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin ohjeistuksista: Yliopettaja Paula Vikberg-Aaltonen paula.vikberg.aaltonen@hamk.fi

Kansainväliseen harjoitteluun?
Ota yhteyttä kansainvälisyyskoordinaattori Kirsi Liimataiseen kirsi.liimatainen@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU