Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelut koulutuksen aikana

25.05.2020 10:13

Opiskelu hoitotyön koulutusohjelmassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelua kuuluu sairaanhoitajakoulutukseen 90 op, kuudessa eri moduulissaHarjoittelu on muuhun opiskeluun integroitua, suunnitelmallista ja arvioitavaa ohjattua opiskelua. Ohjattuun harjoitteluun liittyy yleensä oppimista tukevia tehtäviä. Ennen ohjattua harjoittelua työelämässä eri opintojaksoihin liittyviä kliinisiä- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan pienryhmissä laboraatio– ja simulaatio-opetuksen avulla. Opiskelijan ohella arviointiin osallistuvat työyhteisön nimeämä ohjaaja sekä ohjaava opettaja. 

Harjoittelupaikat varataan pääasiassa Jobiilin kautta. Harjoitteluita voidaan tehdä erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä sekä julkisella sektorilla erikois- että perusterveydenhuollossa että yksityisen sektorin toimintaympäristöissä. 

Opiskelija osallistuu erilaisiin työelämähankkeisiin ja projekteihin suorittamalla niissä erilaisia oppimistehtäviä opintojensa eri vaiheissa. Opiskelija voi suorittaa osan harjoittelustaan oppimisympäristö Hyvinvoimalassa ohjatusti asiakkaiden kanssa. Hyvinvoimala mahdollistaa myös yrittäjämäisen osaamisen oppimisen. 

Harjoitteluista saa lisää tietoa harjoitteluinfoissa, sekä opinto-ohjaajalta tai tutor- opettajalta.  

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU