Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sosionomin harjoittelu

23.08.2021 11:12

Sosionomi (AMK) tutkintoon sisältyy yhteensä 45 opintopistettä ohjattua harjoittelua. Harjoittelujaksosi ovat tärkeä osa ammatillista kasvuasi ja oppimisprosessiasi. Harjoitteluiden tavoitteena on kehittää vahvuusalueitasi, syventää osaamistasi ja saada valmiuksia työelämässä toimimiseen. Harjoittelu on suunnitelmallista ja arvioitavaa ohjattua opiskelua. Ohjattuun harjoitteluun liittyy yleensä oppimista tukevia tehtäviä. Opiskelijan ohella suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuvat työyhteisön nimeämä ohjaaja sekä ohjaava opettaja.

Pohdi ja keskustele oho-tapaamisissa opintoihin liittyvistä harjoitteluistasi ja mahdollisista harjoittelupaikoista. Keskustelun jälkeen ota itse yhteyttä toivomaasi harjoittelupaikkaan/-paikkoihin. Harjoittelupaikkoja kannattaa etsiä myös www.jobiili.fi. Harjoitteluita voidaan tehdä erilaisissa sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Jokaiseen harjoitteluun kuuluu orientaatio sekä harjoittelusta riippuen 1-2 reflektiotapaamista. Nämä ovat harjoittelumoduuliin sisältyviä, pakollisia läsnäolopäiviä koululla, eikä niitä tarvitse korvata harjoittelupaikkaan. Tarkemmat ohjeistukset harjoittelusta ja sen aikaisesta oppimistyöskentelystä löydät digitaalisesta oppimisympäristöstä.

HAMK pyytää rikostaustaotteen nähtäväksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta ennen sellaisen harjoittelunjakson alkamista, johon sisältyy työskentelyä alaikäisten kanssa. Pyyntö perustuu lakiin rikosrekisterilain 6§ muuttamisesta 995/2011, joka tuli voimaan 1.1.2012. Rikostaustaote on voimassa koko opiskelun ajan. Koulutuspäällikkö tarkistaa opiskelijoiden rikostaustaotteen.

Kysyttävää?

Harjoittelun suunnittelussa ota yhteyttä oho-ohjaajaasi (osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hamk.fi)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU