Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje
26.03.2021 13:45

Harjoittelun tarkemmat ohjeet edellisellä sivulla.

  • Harjoittelun laajuus on 30 op, missä 1,5 op vastaa yhden viikon alakohtaista työtä. Harjoittelun kesto kalenterikuukausina on noin viisi (5) kuukautta.
  • 150 tunnin osa-aikatyössä harjoittelua kertyy yksi (1) kuukausi.
  • Opintojen aikainen alalla työskentely voidaan hyväksyä harjoitteluksi myös ilman harjoittelusopimusta, mikäli asiasta on etukäteen sovittu.

Ennen työharjoittelua:
Lataa ”Työharjoittelu, Sähkö- ja automaatiotekniikka / Work placement, Electrical and Automation” Moodleen allekirjoitettu harjoittelusopimus.

Työharjoittelun jälkeen:
Lataa em. Moodleen kuukauden kuluessa kopio työtodistuksesta ja harjoitteluraportti.

Ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankittua työkokemusta tai opintojen aikaista alalla työskentelyä voidaan hyväksilukea harjoitteluksi AHOT-menettelyn kautta. Hyväksiluettavasta harjoittelusta täytetään Pakin eAhot-toiminnolla näyttöhakemus, johon liitetään kopio työtodistuksesta ja harjoitteluraportti.

KELA ei huomioi ennen opintojen alkua tehdystä työstä saatuja opintopisteitä.

Harjoitteluraportin ohje: 
Löytyy edelliseltä sivulta. 

Harjoittelu ulkomailla

Lue lisää Kansainvälisyys opinnoissa -sivulta.

 

Työn haku

Työnhakuohjeet ja harjoittelumahdollisuudet

Työharjoittelun esite yrityksille.PDF

Ohjeita työnhakuun (Hakemus, CV ja haastattelu)

URAOHJAUS HAMKissa 

 

Avoimia työpaikkoja

HAMK Talents

Linkki avoimiin työpaikkoihin Pirkanmaan alueella

Duunitori

mol.fi (Työ- ja elinkeinotoimisto)

EURES -Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali

Työpaikkamahdollisuuksia Euroopassa

CIMO.fi 

Aisempia harjoittelupaikkoja.pdf

Katso myös Urasuunnittelu -sivut

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU