Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sähkö- ja automaatiotekniikan avoimet työ- ja harjoittelupaikat

13.11.2018 10:05

Työpaikat ja projektit / tekniikka (FI/EN), liity ryhmään Yammerissa ja saat titetoa tekniikan alan työpaikoista ja projekteista!

Harjoitteluohje

 • Harjoittelun laajuus on 30 op niin, että 1,5 op vastaa yhden viikon alakohtaista työtä. Harjoittelun kesto kalenterikuukausina on n.5 kk.
 • Osa-aikatyötä harjoitteluksi hyväksyttäessä 1 kk muodostuu 150 tunnista.
 • Harjoittelu suoritetaan vähintään kahdessa osassa.
 • Harjoittelut kirjataan sille lukuvuodelle, jolloin ne on suoritettu.
 • Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Oppilaitos tukee ja antaa tietoa mahdollisista harjoittelupaikoista.
 • Ohjattuun harjoitteluun kuuluva harjoittelusopimus työnantajan, harjoittelijan ja oppilaitoksen kesken on tehtävä ennen harjoittelun alkamista.
 • Harjoittelu hyväksytään työtodistuksen ja raportin perusteella, jotka toimitetaan opettajatuutorillesi välittömästi opiskelujen jatkuessa harjoittelun jälkeen.
 • Ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankittua työkokemusta tai opintojen aikaista alalla työskentelyä voidaan hyväksilukea harjoitteluksi AHOT-menettelyn kautta.
 • Hyväksiluettavasta harjoittelusta täytetään aina AHOT/Hakemus ja päätös opintojen suorittamisesta näytöin, johon liitetään työtodistus ja raportti.
 • On kuitenkin huomioitava, että KELA ei huomioi ennen opintoja tehdystä työstä saatuja opintopisteitä.

Harjoittelu

Ennen työharjoittelua

 • Etsi ja hae harjoittelupaikkaa
 • Hyväksytä harjoittelupaikka
 • Määrittele työharjoittelun tavoitteet
 • Keskustele opettajatuutorisi kanssa
 • Kun harjoittelupaikkasi on hyväksytty, tee harjoittelusopimus sekä harjoittelusuunnitelma.

Harjoittelusopimus on sopimus opiskelijan, koulutusohjelman ja työnantajan kanssa.  Kaikkiin sopimuksiin ja suunnitelmaan tulee kolme allekirjoitusta: ensimmäisenä yrityksen edustajan allekirjoitus, toisena sinun allekirjoituksesi ja viimeisenä opettajatuutorisi allekirjoitus. Ota alkuperäisestä kaksi kopiota ja palauta alkuperäinen kappale työnantajallesi. Toimita yksi kopio opettajatuutorillesi ja jätä yksi kappale itsellesi. Jokaisesta harjoittelujaksosta pitää tehdä oma harjoittelusopimuksensa.

Työharjoittelun aikana
Muista koota ja kerätä tietoa harjoittelusta raportin kirjoittamisen pohjaksi.

Työharjoittelun jälkeen
Toimita työtodistus ja harjoitteluraportti 1 kk:n kuluessa harjoittelun päättymisestä opettajatuutorillesi saadaksesi harjoittelun opintopisteet.

Varmista myös, että kaikki vaadittavat dokumentit on toimitettu opettajatuutorillesi:

Skannattu Työharjoittelusopimus
Työharjoittelu raportti
Kopio työtodistuksesta

Kun kaikki vaaditut dokumentit on toimitettu, saat harjoittelupisteesi Pakkiin.

Harjoitteluraportin laadintaohje

1. YLEISTÄ
Raportti tehdään kaikista harjoittelujaksoista. Raportti ja kopio työtodistuksesta palautetaan harjoitteluvastaavalle harjoittelujaksoa seuraavan lukukauden alussa.

2. SISÄLTÖ

2.1 työnantaja

sijainti
toimiala, tuotteet
koko: henkilöstömäärä, liikevaihto
organisaatio
asiakkaat

2.2 oma työ

asema organisaatiossa
työskentelytapa (itsenäinen työ/ ryhmätyö)
työtehtävät, työhön perehdyttäminen

2.3 muut asiat

työsuojeluasiat
vapaa-ajan toiminta
ammattiyhdistystoiminta
koulutustoiminta

2.4 oma arviointi

viihtyvyys
työn vastuullisuus, työharjoittelun anti (mitä opin)
harjoittelun vaikutus käsitykseen alasta
työharjoittelun merkitys opintojen osana

3. MUOTOSEIKAT

Ensimmäiseksi sivuksi tulee kansilehti, jossa mainitaan raportin tekijä, opiskeluryhmä ja harjoitteluaika sekä teksti ”Harjoitteluraportti”. Toisena sivuna tulee olla sisällysluettelo.

4. HUOMIOITAVAA

Kieliasu
Ulkoasu
Laajuus: minimi 3 sivua kansilehden ja sisällysluettelon lisäksi
Raportti kirjoitetaan suorasanaisena tekstinä tekstinkäsittelyohjelmalla

Työn haku

Työnhakuohjeet ja harjoittelumahdollisuudet

Työharjoittelun esite yrityksille.PDF

Ohjeita työnhakuun (Hakemus, CV ja haastattelu)

URAOHJAUS.net 

(Uraohjaus- ja itsearviointipalvelu) Uraohjaus.net palvelu auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi, kehittämiskohteesi sekä opinnoissasi saavuttamasi osamisen. Tämä helpottaa työhakemuksen laatimisessa sekä ansioluettelosi (CV) tekemisessä.

Avoimia työpaikkoja

Linkki avoimiin työpaikkoihin Pirkanmaan alueella

Kaikki netin avoimet työpaikat ja kesätyöpaikat

mol.fi (Työ- ja elinkeinotoimisto)

EURES -Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali

Työpaikkamahdollisuuksia Euroopassa

CIMO.fi 

Aikaisemmat harjoittelupaikat.pdf

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU