Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

​​​​Terveydenhoitajaopiskelijoiden harj​​oittelut koulutuksen aikana

25.05.2020 10:15

Terveydenhoitajaopinnot toteutuvat tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelua kuuluu terveydenhoitajakoulutukseen yhteensä 105 opintopistettä, joten opiskelu on hyvin työelämälähtöistä. Harjoittelu on muuhun opiskeluun integroitua, suunnitelmallista ja arvioitavaa ohjattua opiskelua. Ohjattuun harjoitteluun liittyy yleensä oppimista tukevia tehtäviä. Opintojen aikana myös harjoitellaan erilaisia kliinisiä- ja vuorovaikutustaitoja pienryhmissä laboraatio– ja simulaatio-opetuksen avulla. Opiskelijan ohella arviointiin osallistuvat työyhteisön nimeämä ohjaaja sekä ohjaava opettaja. 

Harjoittelupaikat varataan pääasiassa Jobiilin kautta. Harjoitteluita voidaan tehdä erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä sekä julkisella sektorilla erikois- että perusterveydenhuollossa että yksityisen sektorin toimintaympäristöissä. Siirryttäessä terveydenhoitotyön opintoihin ovat harjoittelut neuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa.

Opiskelija osallistuu erilaisiin työelämähankkeisiin ja projekteihin suorittamalla niissä erilaisia oppimistehtäviä opintojensa eri vaiheissa. Opiskelija voi suorittaa osan harjoittelustaan oppimisympäristö Hyvinvoimalassa ohjatusti asiakkaiden kanssa. Hyvinvoimala mahdollistaa myös yrittäjämäisen osaamisen oppimisen. Opiskelija voi tehdä yhden tai useamman harjoittelun myös kansainvälisenä opiskelijavaihtona. 

Harjoitteluista saa lisää tietoa harjoitteluinfoissa, sekä opinto-ohjaajalta tai tutor- opettajalta. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU