Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

​​​​Terveydenhoitajan harj​​oittelu

13.11.2018 10:04

Opiskelu hoitotyön koulutusohjelmassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelu on muuhun opiskeluun integroitua, suunnitelmallista ja arvioitavaa ohjattua opiskelua. Opiskelijan ohella arviointiin osallistuvat työyhteisön nimeämä ohjaaja sekä ohjaava opettaja. Ohjattuun harjoitteluun liittyy yleensä oppimista tukevia tehtäviä. Ennen ohjattua harjoittelua työelämässä eri opintojaksoihin  liittyviä taitoja harjoitellaan pienryhmissä laboraatioluokissa.

Opiskelija osallistuu erilaisiin työelämähankkeisiin ja projekteihin suorittamalla niissä erilaisia oppimistehtäviä opintojensa eri vaiheissa. Opiskelija voi suorittaa osan harjoittelustaan Hyvinvoimalassa ohjatusti asiakkaiden kanssa. Hyvinvoimala mahdollistaa myös yrittäjämäisen osaamisen oppimisen.

Rikosrekisteriote

Mikäli harjoitteluun sisältyy työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee opiskelijan hankkia rikostaustaote. Se tulee hankkia viimeistään neljä viikkoa ennen harjoittelun alkua ja esitetään palvelukoordinaattori Susanna Selingolle. Rikostaustaote on voimassa puoli vuotta kerrallaan ja se on opiskelijalle maksuton. OHJE: Rikosrekisteriotteen esittäminen (.doc).

Ohjeita ja tiedostoja

Harjoittelun työvuorotaulukko 6 viikkoa
Linkkejä työnhakupalveluihin
Opiskelijaohjauksen laatusuositukset  / Kanta-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan koulutus
HUSin sairaaloihin käytännön harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista
Veritapaturmaohjeistus Hoitoalan opiskelijat

Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojaus -ohje

Sairaanhoitopiirin ohjeet
K-HSHP OHJE Tietoa sairaalahygieniasta
K-HSHP OHJE Tavanomaiset varotoimet
Ohje resistenttien bakteerien seulonnasta henkilökunnasta
Käsihygienia-Potilas- ja työturvallisuus

Kanta-Hämeen keskussairaalan sähköinen opiskelijapalaute 

Vastaa kyselyyn mielellään viimeisellä harjoitteluviikolla ennen loppuarviointia jokaisen KHKS:n  harjoittelupaikan osalta.
Sähköinen opiskelijapalaute löytyy osoitteesta www.khshp.fi >koulutus  & kehittäminen > opiskelijat > terveydenhuollon opiskelijoille
Kysy lisää Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin ohjeistuksista: Yliopettaja Paula Vikberg-Aaltonen paula.vikberg.aaltonen@hamk.fi

Kansainväliseen harjoitteluun?
Ota yhteyttä kansainvälisyyskoordinaattori Kirsi Liimataiseen kirsi.liimatainen@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU