Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tieto- ja viestintätekniikan harjoittelu

10.08.2021 16:07

Harjoitteluvastaava: Jari Mustajärvi, jari.mustajarvi@hamk.fi, p. 040 829 3710

Harjoitteluohje

  • Harjoittelun laajuus on 30 op niin, että 1,5 op vastaa yhden viikon alakohtaista työtä. Harjoittelun kesto kalenterikuukausina on noin 5 kk.
  • Osa-aikatyötä harjoitteluksi hyväksyttäessä 1 kk muodostuu 150 tunnista.
  • Harjoittelun voi suorittaa yhdessä tai useammassa osassa.
  • Harjoittelut kirjataan sille lukuvuodelle, jolloin ne on suoritettu.
  • Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Oppilaitos tukee ja antaa tietoa mahdollisista harjoittelupaikoista.
  • Ohjattuun harjoitteluun kuuluva harjoittelusopimus työnantajan, harjoittelijan ja oppilaitoksen kesken on tehtävä ennen harjoittelun alkamista.
  • Harjoittelu hyväksytään raportin ja työssä olon todistavan dokumentin perusteella (esim. työtodistus, palkkakuitti tai työnantajan allekirjoittama vapaamuotoinen todistus, josta ilmenee työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä sekä koko-/osa-aikaisuus). Dokumentit toimitetaan harjoitteluvastaavalle harjoittelujakson jälkeen sähköpostilla.
  • Ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankittua työkokemusta tai opintojen aikaista alalla työskentelyä voidaan hyväksilukea harjoitteluksi AHOT-menettelyn kautta.
  • On kuitenkin huomioitava, että KELA ei huomioi ennen opintoja tehdystä työstä saatuja opintopisteitä.

Linkkejä hakupalveluihin

http://www.mytech.fi/
www.jobiili.fi
www.oikotie.fi/tyopaikat
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://www.uranus.fi/tyopaikat/
www.monster.fi

Harjoittelu ulkomailla

Tutkintoon kuuluvaa harjoittelua on mahdollista suorittaa myös ulkomailla.  Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Harjoittelupisteiden kirjaaminen (sopimukset, raportit ja työtodistukset) hoidetaan samoin kuin kotimaisessa harjoittelussa.

Ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun on mahdollista saada myös apurahaa Hamkin kv-toimiston kautta. Harjoittelujakson pituus on 2 – 12 kk. Opintopistevaatimus vaihdon osalta on sama kuin KELAn vaatimus, eli vähintään 5 op/kk, siis sama kuin kotimaassa.

Harjoitteluun ulkomaille voi lähteä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU