Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Opinnäytetyöprosessi

03.09.2019 06:44

Bio- ja elintarviketekniikan opinnäytetyöohjeistus

Opinnäytetyöprosessi Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa on kuvattu ja vaiheistettu opinnäytetyömoodle​-työtilassa. Ilmoittaudu oman ryhmäsi opinnäytetyötoteutukseen. Kun sinut on hyväksytty toteutukselle, siirryt myös ont-moodleen. Jos kirjautumisessa on ongelmia tai opinnäytetyöprosesista muuta kysyttävää, ota yhteyttä tuija.pirttijarvi(at)hamk.fi.

Valmistautuminen

 • Ennen opinnäytetyön aloittamista on osallistuttava opinnäytetyöpajoihin ja tehtävä kaikki opinnäytetyötä edeltävät tehtävät (moodlessa). Opinnäytetyön aloitusseminaaain voi pitää vasta kun opinnäytetyötä edeltävät tehtävät on hyväksytty. Ennen opinnäytetyön aloitusta sinun on perehdyttävä opinnäytetyöohjeistukseen huolella. Opinnäytetyöopastus on sisällytetty moduulin 3.1 lukujärjestykseen. Jos haluat aloittaa opinnäytetyön aiemmin, osallistu kuitenkin tähän opastukseen.

Aloittaminen

 • Opinnäytetyömoodlessa on bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmaan räätälöity aihekuvauslomake (sama kuin tällä sivustolla oleva HAMKin lomake, mutta täydennettynä muutamalla opintojesi edistymistä koskevalla kysymyksellä, jotka ovat merkityksellisiä kun koulutusvastuu päättää aiheen hyväksymisestä ja aloitusluvan antamisesta. Kirjaudu moodleen, täytä aihekuvauslomake ja etene moodlessa olevien ohjeiden mukaan.

Kieliasun tarkastus:

 • Kun olet saanut ohjaajalta luvan eli työ on sisällön puolesta hyväksyttävissä ja valmis, toimita työ viestinnän opettajalle.
 • Opinnäytetyön kirjallisen ohjauksen hoitaa viestinnän opettaja Ulla Reentilä. Ohjaus suoritetaan puhelimitse. Kirjallisessa ohjauksessa noudatetaan seuraavaa toimintatapaa:
  • ohjausaika sovitaan viestinnän ohjaajan kanssa sähköpostilla ulla.reentila@hamk.fi
  • ohjausaika pidetään arkisin klo 8-16 välillä, ellei toisin sovita
  • opiskelija ilmoittaa puhelinnumeronsa ohjaajalle
  • ohjaaja soittaa opiskelijalle sovittuna ajankohtana
  • puhelimen voi korvata myös Skype for Business-yhteydellä, tms. palvelulla, mikä on yhteisesti sovittava​
 • Lähetä abstract Leila Tuomiala-Mäkelälle.

Kypsyyskoe:

 • Sovi kypsyyskokeen tekemisestä ohjaavan opettajan kanssa. Voit ilmoittautua kypsyyskokeeseen kun olet saanut siihen luvan ohjaavalta opettajalta eli työ on sisällön puolesta lähes valmis.
 • Kypsyyskoe voidaan tehdä EXAM-järjestelmällä opiskelijan itse varaamana aikana.

Kun työ on valmis:

 • Lähetä valmis työ Urkund-tarkastukseen sekä palauta opinnäytetyötiedote opinnäytetyömoodlessa.
 • Seuraa ont-moodlen ohjeita loppuseminaarin osalta.
 • Lisää työ Theseukseen tai, jos Theseus ei ole mahdollinen, HAMKin sähköiseen arkistoon. Ohjeet ovat HAMKin opinnäytetyöoppaassa. 

Tarkemmat ohjeet siitä, kuinka paljon aikaa vähintään on kuhunkin opinnäytetyön vaiheeseen varattava, on nähtävillä opinnäytetyömoodlessa. Opinnäytetyöprosessiin liittyvä ajankohtainen tiedotus tapahtuu opinnäytetyömoodlen uutispalstan kautta.

Seminaarit

 • Opinnäytetyöhän liittyy kolme seminaariesitystä: aloitus-, väli-, ja loppuseminaari. 
 • Ilmoittautuminen seminaareihin ja seminaarin esitysmateriaalien tapahtuu kaikilla opinnäytetyömoodlessa. Samassa paikassa seminaariohjelmat ovat kaikkien ont-moodleen kirjautuneiden nähtävillä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU