Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Biotalouden opinnäytetyöprosessi

05.03.2019 13:45

Opinnäytetyöprosessi on jaettu kolmeen päävaiheeseen; suunnittelu (5 op), toteutus (5 op) ja viimeistely (5 op). Löydät nämä vaiheet alla olevasta listasta. Tämä lista toimii ikään kuin muistilistana koko opinnäytetyöprosessin ajan. Listassa mainitut liitteet löydät sivun oikeasta laidasta.

Opinnäytetyön tekemiseen sitoutuneelta opiskelijalta kuluu tyypillisesti noin 4-9 kuukautta opinnäytetyön tekemiseen. Tämä kannattaa pitää alusta lähtien mielessä ja mitoittaa sekä aikatauluttaa oma tekemisensä sen mukaan. Opinnäytetyöaiheen etsiminen edellyttää opiskelijalta oma-aloitteellisuutta ja se kumpuaakin tyypillisesti omista kiinnostuksen kohteista, työharjoittelupaikasta tai tutkimusprojektista. Esittele aiheesi Anne-Mari Järvenpäälle etunimi@sukunimi(a)hamk.fi rohkeasti heti, kun aihe on sinulle ajankohtainen. Aihekuvauksen jälkeen sinulle nimetään opinnäytetyön ohjaaja.

Opinnäytetyö etenee vaiheittain, myös opintopisteitä kertyy työn kolmessa eri vaiheessa.

Suunnittelu, 5 op

 • Perehdy HAMKin opinnäytetyöoppaaseen
 • Etsi mielenkiintoista aihetta, ideoi ja keskustele siitä aihealueen opettajan kanssa
 • Kirjoita aihekuvaus yhteistyössä tilaajan kanssa
  • Liite 2 Aihekuvaus
 • Hyväksytä aihekuvauksesi Anne-Mari Järvenpäällä ja sinulle nimetään ohjaava opettaja 
 • Laadi tilaajan kanssa opinnäytetyösopimus (kolmena kappaleena) ja palauta yksi kappale allekirjoitettuna opintotoimistoon
  • Liite 1 Opinnäytetyösopimus
 • Laadi opinnäytetyösuunnitelma käyttäen HAMKin virallista mallipohjaa
  • Liite 3 Mallipohja
 • Perehdy lähdeaineistoon ja kirjoita tietoperustaa
 • Aloita aineiston keruu ja / tai toiminnallinen osio/projekti
 • Etsi itsellesi opponoija, ilmoittaudu suunnitelmaseminaariin ja opponoi myös toisen työ kirjallisesti

Toteutus, 5 op

 • Kerää aineistoa ja analysoi sekä raportoi tutkimustulokset, johtopäätökset ja / tai kehittämisehdotukset
 • Osallistu opinnäytetyöpajojen ryhmäohjaukseen
 • Ole säännöllisesti yhteydessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa saadaksesi palautetta
 • Etsi itsellesi opponoija, ilmoittaudu väliseminaariin ja opponoi myös toisen työ kirjallisesti
  • Urkundin raportti (Lisätietoja opinnäytetyöpajassa)

Viimeistely, 5 op

 • Huomioi saamasi väliseminaaripalaute opinnäytetyön viimeistelyssä
 • Toimita tiivistelmä ja abstract englannin kielen opettajalle 2 vkoa ennen loppuseminaaria
 • Suorita opinnäytetyön plagiointitarkistus ohjeiden mukaan
 • Etsi itsellesi opponoija, ilmoittaudu loppuseminaariin ja opponoi myös toisen työ kirjallisesti. Ilmoittaudu 2 vkoa aikaisemmin
 • Kirjoita kypsyysnäyte uusintatenttipäivänä (ilmoittauduttava 2 vkoa aikaisemmin)
  • Liite 5 AMK-tutkinnon kypsyysnäyte
 • Julkaise työsi Theseuksessa tai talleta HAMKin sisäiseen arkistoon
 • Pyydä palaute tilaajalta hyvissä ajoin. Toimita kopio palautteesta myös ohjaavalle opettajalle sekä oma palautteesi koko prosessista. Toimita ne molemmat ohjaajallesi myös kirjallisesti
  • Liite 7 Tilaajan palaute
  • Liite 8 Opiskelijan palaute opinnäytetyöprosessista
 • Saat arvosanan ja lausunnon opinnäytetyöprosessista ja opinnäytetyöstä

 

Webropol apuna opinnäytetyössä

Webropol-ohjelmisto mahdollistaa verkkopohjaisten kyselyiden tekemisen ja raportoinnin. Lisätietoja löytyy hakusanalla: Webropol.​

Linkkejä

Lista tulevista kestävän kehityksen seminaareista

Julkaistut opinnäytetyöt Theseus.fi

Urkund -plagiointitarkastus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU