Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Konetekniikan lukuvuoden 2019 - 2020 opinnäytetyöohjeet ja -seminaarit

20.11.2019 13:07

Konetekniikan opinnäytetyö-työskentely etenee opinnäytetyö-moodlen avulla, katso lisätietoja alta. Kun opinnäytetyön alkaa lähestyä, kirjaudu opinnäytetyö-moodleen (avain INKO) ja aloita opinnäytetyöhön valmentautuminen siellä olevan ohjeistuksen mukaan. Voit toki kysyä opinnäytteestä myös suoraan opetushenkilöstöltä.  

Opinnäytetyön kirjoittamiseen saa opastusta raportointipajoissa (vetäjä Lea Mustonen). Raportointipajat on pääsääntöísesti samoina ajankohtina loppuseminaarien kanssa (lista näistä alla). Lisätietoa pajoista lea.mustonen@hamk.fi.

Loppuseminaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa klo 15:30 alkaen alkaen tilassa B209a.

SYKSYN 2019 seminaaripäivät:

ti 3.9.2019, ti 1.10.2019, ti 29.10.2019, ti 19.11.2019, ti 10.12.2019

KEVÄÄN 2020 seminaaripäivät:

ti 4.2.2020, ti 3.3.2020, ti 31.3.2020, ti 5.5.2020, ti 26.5.2020

Seminaariin ilmoittaudutaan opinnäytetyö-moodlen kautta.

Seminaari
Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin työnsä tiiviissä muodossa. Hän paneutuu erityisesti työnsä selvitysosioon, sen toteutukseen, saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. Lisäksi yksi osa loppuseminaaria on  opiskelijan oma arvio opinnäytetyöprosessistaan kokonaisuudessaan sekä arvio omasta oppimisestaan sen aikana.

Kypsyysnäyte
Kypsyysnäyte tehdään pääsääntöisesti tenttiakvaariossa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU