Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje
01.06.2020 09:40

Opinnäytetyö alkaa aiheen valinnalla ja aiheen hyväksymisellä. Asioi aiheenvalintaan liittyvissä asioissa Nina Karasmaan kanssa (nina.karasmaa@hamk.fi).  Aiheen hyväksymisen yhteydessä nimetään työlle ohjaava opettaja, jonka kanssa opinnäytetyöprosessia jatketaan.

Opinnäytetyöaiheita löydät Yammerista ryhmästä ”Liikennealan projektit ja opinnäytetyöt”.

Opinnäytesuunnitelma esitellään Liikennealan omassa ONT-seminaarissa. Opinnäytetyösuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta on ohjeet Opinnäytetyöoppaassa (kts. tarkemmat ohjeet täältä). 

Työskentely edestessä ollaan yhteydessä ohjaavaan opettajaan ja mahdolliseen työnantajan ohjaajaan yhdessä sovittuja käytänteitä noudattaen.

Kun opinnäytetyön raporttia on valmiina luku tai kaksi, on aika osallistua Raportointipajaan, jota ohjaa viestinnän opettaja. Kun ohjaavan opettajan kanssa todetaan työ valmiiksi seminaarissa esitettäväksi, ilmoittaudutaan opinnäyteseminaariin sähköpostilla seminaarista vastaavalle opettajalle (lista alla). Ilmoittautuminen viimeistään tehdään viikkoa ennen seminaaria.

Liikennealan seminaarit keväällä 2020 (päivitetty 1.6.2020)

pe 12.06.2020 klo 9 (Nina Karasmaa)

Kaikki seminaarit järjestetään keväällä 2020 etäyhteydellä. Ilmoittautuminen seminaareihin tapahtuu suluissa olevalle henkilölle. Seminaariin osallistumisesta tulee sopia myös ohjaajan kanssa. Lisäksi valmistumassa olevat opiskelijat sopivat ohjaajan kanssa suoraan kypsyysnäytteen teosta. 

Liikennealan seminaarit lukuvuonna 2020/2021 klo 12.00 alkaen (päivitetty 1.6.2020)

ma 31.8.2020 (Ville Turunen)

ma 28.9.2020 (Nina Karasmaa

pe 30.10.2020 (Teppo Sotavalta)

ma 16.11.2020 (Sonja Heikkinen)

ma 14.12.2020 (Ville Turunen)

ma 25.1.2021 (Oskar Eklöf)

pe 26.2.2021 (Pauliina Kuronen)

ma 29.3.2021 (Nina Karasmaa)

ma 26.4.2021 (Teppo Sotavalta)

pe 7.5.2021 (Ville Turunen)

ma 31.5.2021 (Sonja Heikkinen)

Myös lukuvuoden 2020/2021 seminaarit pidetään pääosin verkossa mahdollistaen paremmin sekä työnantajien että aiheista kiinnostuneiden ulkopuolisten osallistumisen. 

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte tehdään Exam-tenttiakvaariossa (ei keväällä 2020). Sovi kirjoittamisesta etukäteen ohjaavan opettajan kanssa.

Opinnäytetöiden kansittaminen Riihimäen kampuksella

Opiskelija tallentaa opinnäytetyön kirjastoversion elektronisena Theseukseen, kirjastoon ei toimiteta erillistä painettua kappaletta. Arkistokappale toimitetaan oman koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Jos opiskelija haluaa työstään kansitetun version omaan käyttöön tai toimeksiantajaa varten, opiskelija voi ostaa kannet Riihimäen kirjastosta ja kansittaa työnsä aulan kansituslaitteella. Hinnat 8e/amk ja 11e/YAMK. Mustia HAMK-kansia voi toistaiseksi ostaa Riihimäen kirjastosta niin kauan kuin varastoa riittää.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU