Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Liikennealan lukuvuosi 2018-2019

13.11.2018 10:40

Opinnäytetyö alkaa aiheen valinnalla ja aiheen hyväksymisellä. Asioi aiheenvalintaan liittyvissä asioissa koulutuspäällikön kanssa.  Aiheen hyväksymisen yhteydessä nimetään työlle ohjaava opettaja, jonka kanssa opinnäytetyöprosessia jatketaan.

Opinnäytesuunnitelma esitellään Liikennealan omassa ONT-seminaarissa. Opinnäytetyösuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta on ohjeet Opinnäytetyöoppaassa.

Työskentely edestessä ollaan yhteydessä ohjaavaan opettajaan ja mahdolliseen työnantajan ohjaajaan yhdessä sovittuja käytänteitä noudattaen.

Kun opinnäytetyön raporttia on valmiina luku tai kaksi, on aika osallistua Raportointipajaan, jota ohjaa viestinnän opettaja. Kun ohjaavan opettajan kanssa todetaan työ valmiiksi seminaarissa esitettäväksi, ilmoittaudutaan opinnäyteseminaariin sähköpostilla seminaarista vastaavalle opettajalle (lista alla). Ilmoittautuminen viimeistään tehdään viikkoa ennen seminaaria.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte tehdään Exam-tenttiakvaariossa. Sovi kirjoittamisesta etukäteen ohjaavan opettajan kanssa.

Opinnäytetöiden kansittaminen Riihimäen kampuksella

Opiskelija tallentaa opinnäytetyön kirjastoversion elektronisena Theseukseen, kirjastoon ei toimiteta erillistä painettua kappaletta. Arkistokappale toimitetaan oman koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Jos opiskelija haluaa työstään kansitetun version omaan käyttöön tai toimeksiantajaa varten, opiskelija voi ostaa kannet Riihimäen kirjastosta ja kansittaa työnsä aulan kansituslaitteella. Hinnat 8e/amk ja 11e/YAMK. Mustia HAMK-kansia voi toistaiseksi ostaa Riihimäen kirjastosta niin kauan kuin varastoa riittää.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU