Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Muotoilun opinnäytetyö​​​​

05.03.2020 16:39

Opinnäytetyökaavio

Alla on kuvattu opinnäytetyöprosessin kulku. Opinnäytetyön voi muotoilussa aloittaa siinä vaiheessa, kun on kolmannella vuosikurssilla ja pääaineopintoja sekä muita ammatillisia opintoja on riittävästi tehtynä. Pääsääntöisesti opinnäytetyön voi aloittaa kolmannen vuoden keväällä ja viimeistään se on aloitettava neljäntenä opiskeluvuotena.  Opinnäytetyö on näyttö osaamisesta, joten siinä ei opetella uutta asiaa vaan näytetään muotoilun opinnoissa tai aikaisemmin hankittu osaaminen.  Opinnäytetyö on mitoitettu 15 op mittaiseksi, se tarkoittaa n. 10 viikon työskentelyä (3-4 kk).  Opinnäytetyön voi myös tehdä osittain kesäaikana. Alkuvaiheessa on tärkeää, että esittelet ideapaperisi (aiheidea) ja mind mapin opinnäytetyökoordinaattorille (Mirja Niemelä: lasi ja keramiikka sekä jalkine, Pirjo Seddiki: vaatetus).  Näin sinut saadaan parhaiten ohjauksen piiriin ja nimettyä sinulle henkilökohtainen opinnäytetyön ohjaaja pääaineestasi.

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu osallistuminen muotoilun opinnäytetyöverstaisiin ja opinnäytetyöseminaareihin. Verstaiden aikataulun on nelosten lukujärjestyksissä ja se painottuu 2 ja 3 periodeihin. Erilaisia seminaarityyppejä on kolme; suunnitelmaseminaari, väliseminaarit ja loppuseminaari. Osallistut näihin seminaareihin sekä opinnäytetyön tekijän ominaisuudessa että seminaariseuraajan/kuuntelijan ominaisuudessa. Muotoilun opinnäytetyöprosessiin kuuluu seurata 3 suunnitelmaseminaaria, osallistua 3 väliseminaariin sekä seurata 4-6 loppuseminaaria (seuranta opinnäytetyöpassilla). Jokainen opiskelija myös toimii opponenttina yhdessä opinnäytetyössä.

Opinnäytetyön aihevalinta käsitellään ja hyväksytään ideapaperivaiheessa (aiheidea, ks. ideapaperilomake). Aiheen hyväksymisen jälkeen opiskelijalle nimetään henkilökohtainen opinnäytetyön ohjaaja. Aiheenvalintaa tarkempi opinnäytetyösuunnitelma esitellään suunnitelmaseminaarissa. Jo pitkälle työstettyä opinnäytetyötä käsitellään  väliseminaarissa tuutortunneilla.  Lopuksi opiskelija esittelee julkaisuvalmiin (tai lähes julkaisua vaille valmiin työn) työn loppuseminaarissa. Loppuseminaariesitys kestää 30 minuuttia ja myös se arvioidaan.
Opinnäytetyöhön liittyvät tarkemmat muotoilun ohjeet ja aineistot löytyvät (Learn) Moodlesta. Kun aloitat opinnäytetyösi pyydä salasana sinne Mirjalta tai Pirjolta.

Opinnäytetyön jälkeen opiskelija on usein jo lähellä valmistumista. Huolehdithan siis ettei sinulla ole opintoja rästissä. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä opintojen ohjaajaan (Aija Lundahl) ja tarkistaa yhdessä HOPSin tilanne. Todistuksen anominen tapahtuu opintotoimistossa.

Opinnäytetyöpassi, tulosta tästä itsellesi!
Opinnäytepassi.pdf

Muotoilun opinnäytetyö-koordinaattorit: Mirja Niemelä ja Pirjo Seddiki

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU