Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennetun ympäristön opinnäytetyö​​

29.10.2019 15:36

Opinnäytetyö aloitetaan viimeistään opintojen kolmantena vuotena. Tutustu huolellisesti sekä HAMKin yhteisiin että koulutuksen omiin ohjeisiin. Aloita opinnäytetöihin perehtyminen tulostamalla itsellesi seminaarivihko (liitteenä) ja kuuntelemalla opinnäytetöiden seminaariesityksiä.

Tutustu ajoissa ’Opinnäytetyöprosessi Lepaa’ nimiseen kaikille avoimeen  Moodle-alustaan, josta löydät mm. aihe-ehdotuksia ja materiaalia opinnäytetyön tekemisen tueksi.

Opinnäytetyön aiheen valintaa käsitellään ryhmäsi ensimmäisessä yhteisessä opinnäytetyöpajassa kolmannen lukuvuoden aikana.  Kaikki ryhmän opiskelijat liitetään automaattisesti ’Opinnäytetyö Lepaa – PAJAT’ moodle-alustalle. Aiheen voi valita myös aikaisemmin, jos työn tekemiseen tarvittava osaaminen on jo hankittu. Aikaisemmin opinnäytetyötä aloittaneen opiskelijan on aina pyydettävä liittämistä pajat-moodleen erikseen (opolta tai omalta ohjaajalta). Jokaiseen pajaan kuuluu aina ennakotehtävä, joka palautetaan ennen pajapäivää. Pajoihin osallistuminen on pakollinen osa opinnäytetyöprosessia. 

Aiheen hyväksymistä varten kirjoitetaan aihekuvaus (HAMKin yhteiset ohjeet, LIITE 4) ja se lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen katja.virtanen@hamk.fi  Aihekuvaus käsitellään opettajainkokouksessa, jossa työllesi nimetään ohjaaja.

Opinnäytetyöhön kuuluvat suunnitelma- ja väliseminaarit sekä opponointi tehdään verkossa Opinnäytetyöprosessi Lepaa -moodlessa. Opinnäytetyö lähetetään (ennen loppuseminaaria) viestinnän ja abstractin loppukommentointia varten Kaija Karuvuorelle, kaija.karuvuori@hamk.fi. Opinnäytteen arviointiin osallistuvat sekä työn ohjaaja että viestinnän kommentoija.

Valmiisiin opinnäytetöihin voit tutustua esim. Theseus -sivustolla.

Seminaariohjelmat

Lepaan opinnäytetöiden loppuseminaarit pidetään perjantaisin (5.12.2019 torstaina) n. kerran kuukaudessa Rikala-salissa ja/tai Päärakennuksen luokassa 233.

Tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy.

Seminaari 15. marraskuuta 2019, Rikala-sali

Puheenjohtajana aloittaa Sari Suomalainen

klo opiskelija aihe ohjaaja
10:00-10:30 Saara Parkkamäki Luonnonmukainen rakennettu ympäristö- Case Lepaan kampuspuisto Sari Suomalainen
10:30-11:00 Marjo Silvàn Kasvihuonevihannesten tuotantoketjun liiketoimintamallien asiakaslähtöisyyden parantaminen Närpiön klusterissa Pasi Käkelä

 

Seminaaripäivät syksyllä 2019

Opinnäytetyötään esittämään tulevan opiskelijan tulee lähettää ilmoittautumislomake Reetta Karppaselle (reetta.karppanen@hamk.fi)

seminaaripäivä ilmoittautuminen viimeistään
27.9.2019 16.9.2019
25.10. 27.9.
15.11. 18.10
5.12. huom! torstai 7.11.
   

Lomakkeet

Opinnäytetyöseminaarien seuraamisen kirjaamiseksi tulosta oheinen vihko käyttöösi tai käytä Funityn työkalua. Merkintöjä kerätään 10 kpl.

Seminaarivihko.pdf

Seminaariesitysten pitäjän tulee ilmoittautua oheisella lomakkeella – palauta lomake Reetta Karppaselle (reetta.karppanen@hamk.fi) joko sähköisenä tai tulostettuna.

Ilmoittautumislomake.pdf
Ilmoittautumislomake.doc

Opponentin arviointilomake

ont_opponointi.doc

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU