Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennetun ympäristön opinnäytetyö​​

05.05.2020 08:46

Opinnäytetyö aloitetaan viimeistään opintojen kolmantena vuotena. Tutustu huolellisesti sekä HAMKin yhteisiin että koulutuksen omiin ohjeisiin. Aloita opinnäytetöihin perehtyminen tulostamalla itsellesi seminaarivihko (liitteenä) ja kuuntelemalla opinnäytetöiden seminaariesityksiä.

Tutustu ajoissa ’Opinnäytetyöprosessi Lepaa’ nimiseen kaikille avoimeen  Moodle-alustaan, josta löydät mm. aihe-ehdotuksia ja materiaalia opinnäytetyön tekemisen tueksi.

Opinnäytetyön aiheen valintaa käsitellään ryhmäsi ensimmäisessä yhteisessä opinnäytetyöpajassa kolmannen lukuvuoden aikana.  Kaikki ryhmän opiskelijat liitetään automaattisesti ’Opinnäytetyö Lepaa – PAJAT’ moodle-alustalle. Aiheen voi valita myös aikaisemmin, jos työn tekemiseen tarvittava osaaminen on jo hankittu. Aikaisemmin opinnäytetyötä aloittaneen opiskelijan on aina pyydettävä liittämistä pajat-moodleen erikseen (opolta tai omalta ohjaajalta). Jokaiseen pajaan kuuluu aina ennakotehtävä, joka palautetaan ennen pajapäivää. Pajoihin osallistuminen on pakollinen osa opinnäytetyöprosessia. 

Aiheen hyväksymistä varten kirjoitetaan aihekuvaus (HAMKin yhteiset ohjeet, LIITE 4) ja se lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen katja.virtanen@hamk.fi  Aihekuvaus käsitellään opettajainkokouksessa, jossa työllesi nimetään ohjaaja.

Opinnäytetyöhön kuuluvat suunnitelma- ja väliseminaarit sekä opponointi tehdään verkossa Opinnäytetyöprosessi Lepaa -moodlessa. Opinnäytetyö lähetetään (ennen loppuseminaaria) viestinnän ja abstractin loppukommentointia varten Kaija Karuvuorelle, kaija.karuvuori@hamk.fi. Opinnäytteen arviointiin osallistuvat sekä työn ohjaaja että viestinnän kommentoija.

Valmiisiin opinnäytetöihin voit tutustua esim. Theseus -sivustolla.

Seminaariohjelmat

Lepaan opinnäytetöiden loppuseminaarit pidetään perjantaisin n. kerran kuukaudessa Rikala-salissa ja/tai Päärakennuksen luokassa 233.

Tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy.

Seminaari 15.toukokuuta 2020, HUOM RINNAKKAISET OHJELMAT

ZOOM 1 (linkki yammerissa)

Puheenjohtajana aloittaa Vesa Vuorinen

klo opiskelija aihe ohjaaja
9-9:30 Johanna Janhunen

Puhtaanapitoluokituksen luominen Hämeenlinnan kaupungin alueurakka-alueelle

Vesa Vuorinen
9:30-10 Paula Finér Tuusulan kunnan leikkipuistojen kehittämissuunnitelma Vesa Vuorinen
10-10:30 Noora Lähtevänoja

Viheriköt Oy:n tarjouslaskentamenetelmän kehittäminen

Vesa Vuorinen
10:30-11 Frans Sarlin Viherrakentamisen mahdollisuudet talvella Etelä-Suomessa Vesa Vuorinen
11-11:30 Juha Jääsärö

RPAS-laitteen hyödyntäminen pihasuunnittelussa

Vesa Vuorinen
11.30-12 TAUKO    
12-12:30 Heli Nukki

Luontokokemukset arjen ympäristössä – case Pori

Outi Tahvonen
12.30-13 Sara Luhtaniemi

Luontoperustaisten hulevesiratkaisujen prosessiketjun tarkastelu ja kehittäminen Tampereen kaupungilla

Outi Tahvonen
13-13:30 Minja Koivunen Hiilensidonnan huomiointi kaupungin viheralueiden suunnittelussa Outi Tahvonen
13:30-14 Meri Siitonen Miten tätä puistoa tulisi kehittää. Suuntaviivoja Jyväskylän kaupungin leikkipuistokonseptiin. Outi Tahvonen
14-14:30 Aija Degerman

Jokelan keskustan viherrakentamisen yleissuunnitelma

Outi Tahvonen

 

ZOOM 2 (linkki yammerissa)

Puheenjohtajana aloittaa Hannu Äystö

klo opiskelija aihe ohjaaja
8:30-9:00 Piia Sund

Helsingin seurakuntayhtymän haasteet puutarhajakeen käsittelyssä

Hannu Äystö
9-9:30 Maria Normasto

Kauppapuutarhan auditointi ja vertaus GlobalG.A.P. laatujärjestelmään

Hannu Äystö
9:30-10 Sanna Niemi

15 kasviheimon kuvaukset kasvitunnistuksen avuksi

Kirsi Mäkinen
10-10:30 Outi Honkanen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Riitta Ahokas
10:30-11 Michaela Kontu Maanparannusaineiden vaikutus maan fysikaalisiin ominaisuuksiin, Case: Humuspehtoorin peltokoe Lepaalla Teo Kanniainen
11-11:30 Mira Niemeläinen

Leväbiomassan lannoitusvaikutukset

Teo Kanniainen
11.30-12 TAUKO    
12-12:30 Titta Kopeli

Kestävän kunnossapidon tarkastelu Kesy-kriteeristön pohjalta

Sari Suomalainen
12.30-13 Ani Hämäläinen

Kestävä kehitys Green Flag Award -prosessissa, Case Kupittaanpuisto

Sari Suomalainen
13-13:30 Suvi Pesonen Katetuottolaskenta apuna puutarhayrityksen kannattavuuden parantamisessa Pasi Käkelä
13:30-14 Lea Rantatupa-Vähälä Kuluttajan ja viheralan rajapinta – viheralan palvelut omakotirakentajan näkökulmasta Pasi Käkelä
14-14:30 Pauliina Niemi-Nikkola

Automaation hyödyt kerrosviljelmällä

Pasi Käkelä

 

 

Opinnäytetyötään esittämään tulevan opiskelijan tulee lähettää ilmoittautumislomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen katja.virtanen@hamk.fi

seminaaripäivä ilmoittautuminen viimeistään
24.1.2020 3.1.2020
21.2.2020 31.1.2020
27.3.2020 6.3.2020
24.4.2020 3.4.2020
15.5.2020 24.4.2020

Lomakkeet

Opinnäytetyöseminaarien seuraamisen kirjaamiseksi tulosta oheinen vihko käyttöösi tai käytä Funityn työkalua. Merkintöjä kerätään 10 kpl.

Seminaarivihko.pdf

Seminaariesitysten pitäjän tulee ilmoittautua oheisella lomakkeella – palauta lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen katja.virtanen@hamk.fi

Ilmoittautumislomake.pdf
Ilmoittautumislomake.doc

Opponentin arviointilomake

ont_opponointi.doc

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU