Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyön kulku

07.04.2020 11:19

Periaate opinnäytetyön aiheesta: ”Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä oleellisesti opiskelijan ammattiopintoihin ja työhön, jota opiskelija valmistuttuaan voi tehdä.”

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen käytänteitä:

  • Opiskelija voi ryhtyä opinnäyteyön tekemiseen, kun kaikki perusopinnot on suoritettu ja yhteensä opintopisteitä on kertynyt 150 (rm-opiskelijoilla 120 op).
  • Opiskelija hankkii opinnäyetyönaiheen itse. Tarvittaessa koulutusohjelma avustaa.
  • Opiskelija ehdottaa opinnäytetyön aihetta koulutusohjelmalle käyttäen opinnäytetyöoppaan mallia (Aihekuvauslomake alla, liite 2). Aihevalintalomake lähetetään rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksissa sähköpostilla Niina Kovaselle ja Jari Komsille. Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat käyttävät alla olevaa liitettä aiheen ehdottamiseen:
  • Opinnäytetyökollegio hyväksyy aiheen ja alustavan suunnitelman opinnäytetyöksi, päättää opinnäytetyön ohjaajan/ohjaajat sekä työn valmistuttua keskustelee työn arvioinnista ohjaajan esittelyn perusteella. Opinnäytetyökollegio kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa, yleensä seminaaripäivien jälkeen.
  • Opiskelijalle lähetetään tieto aiheen hyväksymisestä ja ohjaavasta opettajasta.
  • Työn edetessä opiskelija pitää kaksi seminaariesitystä (Huom. tämä poikkeus Hamkin yleisestä ohjeesta) Opiskelija esittelee työn aihetta, tavoitetta, tiedonhankinnan tuloksia, tutkimussuunnitelmaa väliseminaarissa. Aikaa käytetään 10 min/ esitys + 5 min varataan  keskustelulle ja kommenteille. Loppuseminaarissa  esitellään työn lopputuloksia ja hyödyntämistä. Aikaa on 30 min /esitys (esitys 20 min + 10 keskustelu ja palaute). Molempiin seminaareihin ilmoittaudutaan ohjaavan opettajan kautta, viikkoa ennen seminaaripäivää. 1-2 päivää ennen seminaaria ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään vahvistus aloitusajasta ja paikasta sekä alustava esitysjärjestys.
  • Seminaaripäivänä on mahdollista tehdä myös kypsyysnäyte.

HAMKin lähdeviiteopasta täydentävät rakennusalan ohjeet (.pptx)

​Työn kansitus

Hamkin kirjastopalvelut ovat syksyn aikana luopumassa opinnäytetöiden kansien myynnistä. Kirjasto ohjaa jatkossa opiskelijat kansitusasioissa Forssan FAMKOn kansituspalveluihin, lisätietoa kansituspalveluista löytyy täältä https://famkory.com/kansitukset/ sekä Yammerista. Mikäli sinulla on kansitusasioihin liittyviä tiedusteluja, voit olla yhteydessä FAMKOn famkoscafe@gmail.com / 045 277 4771.

TALLENNA VALMIS OPINNÄYTETYÖ THESEUS -TIETOKANTAAN (= kirjastokappale) tai Hamkin omaan sähköiseen opinnäytetyöarkistoon. Ohje opinnäytetyön sähköiseen arkistointiin ”Opinnäytetöiden sähköinen arkistointi.pdf”.

Avoimessa AMK:ssa opiskelevat opiskelijat: opinnäytetyötä ei saa tallentaa Theseukseen tai HAMKin sähköiseen järjestelmään ennen kuin avoimen puolella opiskeleva opiskelija on hakenut ja saanut tutkinto-opiskeluoikeuden.

Opinnäytetyön tarkistamiseen liittyvät vaiheet ja aikataulut löytyvät alla olevasta erillisestä liitteestä.​

opinnayteaikataulu 2019-2020-ver21_10_2019

OPINNÄYTETÖIDEN SÄHKÖINEN ARKISTOINTI.pdf

Opinnäytetyön aikataulu

Jokainen opinnäytetyön tekijä osallistuu vähintään kahteen Opinnäytetyöpajaan (12-ryhmistä lähtien pakollisia).

Opinnäytetyöpajoja ja seminaareja pidetään n. kerran kuukaudessa, ajankohdat löytyvät mm. neljännen vuosikurssin lukujärjestyksistä.

RM-portfolio-opinnäytetyö

 

Mallipohja-portfolio-RM18.docx

Osaamiskartoitus -lomake, joka tulee liitteeksi RM-portofolioon: 

LIITE 1 Osaaamiskartoitus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU