Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sairaanhoitajien opinnäytetyöohjeet

11.02.2020 20:57

SIVUJA UUDISTETAAN LÄHIAIKOINA!

 

HUOM: sivulla ensin Forssan sairaanhoitajaopiskelijoita koskevat ohjeet ja sen jälkeen Hämeenlinnassa opiskelevien sairaanhoitajien ohjeet. Tiedonhaun osio on yhteinen kaikille ja se on sivun alussa Forssa-tietojen yhteydessä.

Sairaanhoitajan opinnäytetyö Forssa

Väliseminaarien ajankohdat

Kevät 2020

Peruutettu! ei ilm.  to 23.1. klo 12.45-16, pieni auditorio
pe 3.4. klo 12.45-16, pieni auditorio
ti 21.4. klo 12.45-16, pieni auditorio
ke 13.5. klo 8.30-11.45, pieni auditorio

Esitykset, tarkemmat kellonajat ja paikka ilmoitetaan lähempänä seminaaria ilmoittautumisten mukaan Yammerissa Sairaanhoitaja Forssa -ryhmässä.

Kun olet sopinut opinnäytetyösi esittämisestä ohjaavan opettajan kanssa, ilmoittaudu viim. 2 viikkoa ennen
Lista on ilmoitustaululla 2. krs henkilökunnan tiloissa lähellä taukotilaa (seinillä opasteet). Huomioithan, esittäjä(t) hankkii itse opponoijan/opponoijat.

Ohjeita ja lomakkeita:

OPINNÄYTETYÖPROSESSI. HYVINVOINTIOSAAMISEN YKSIKKÖ. HOITOTYÖ (Forssa).pdf

Opinnäytetyöpassi Kevät 2018.pdf

Seminaarikäytänteitä_070213_Poutanen.ppt

Opinnaytetyovaliseminaari seurantalista docx.docx

TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖrakenneohje2.pdf

TEOREETTINEN OPINNÄYTETYÖrakenneohje2.pdf

Lupahakemus sivu 1.pdf

Lupahakemus sivu 2.pdf

Tutkittavan suostumus.pdf (käytetään jos ei käytössä omaa)

Sairaanhoitaja Forssa Kypsyysnayte ohje opiskelijalle

Tutkimuslupien myöntäminen FSHKYssä.pdf

Tutkimusluvat-lomake-taytettava-2017.pdf

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte suoritetaan EXAM-tenttiakvaariossa. Ilmoittaudu suoraan ohjaavalle opettajalle viim. viikkoa ennen tenttipäivää!

Exam-ohjeet löytyvät Opetuksen digityökalut -sivustolta: https://blog.hamk.fi/ohjeet/tag/exam/

Voit tehdä sen myös Sairaanhoitaja Forssa uusintatilaisuudessa (päivät löytyvät Tentit-sivuilta), ilmoittaudu ohjaavalle opettajalle ilmoittautumisaikana.

Plagiointitarkastus Urkundissa

Jokainen hoitotyön opinnäytetyö käy läpi plagiointitarkastuksen. Se tehdään seuraavasti:

 • Lähetä työsi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen käyttäjätunnus.hamk@analysis.urkund.com esim. mmeikalainen.hamk@analysis.urkund.com
 • Ohjaaja saa Urkundista sähköpostiviestin ja tarkastaa Urkundin raportin.
 • Ohjaaja voi lähettää raportin edelleen sähköpostilla tarvittaessa.
 • Ohjaaja merkitsee plagiontitarkastuksen onnistumisen vaiheella FUNityyn.

Urkund on varsin tarkka. Se saattaa löytää jopa kopioidun lauseen puolikkaan. Lähdemerkinnöistä tulee usein Urkundista noottia, mutta on aivan luonnollista, että monessa opinnäytetyössä käytetään samoja lähteitä. Näistä ei siis välitetä.

Lähetä työsi Urkundiin aina koulun sähköpostiosoitteesta. Jos lähetät useista osoitteista, Urkund käsittää ne toistensa kopioiksi.     (Urkund osion teksti on kopioitu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman sivuilta väliaikaisesti käyttöön)

Tiedonhaku

Tiedonhaku suunnitelmaseminaari-vaiheessa

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa teet ensimmäisiä tiedonhakuja opinnäytetyön aiheesta. Tiedonhaku auttaa sinua tutustumaan aiheeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin sekä muodostamaan omat tutkimuskysymyksesi. Tee tiedonhaku esimerkiksi HAMKin Finnasta sekä kotimaisesta terveysalan Medicistä.  Koska kaikkea tutkimustietoa ei ole saatavilla suomeksi, tee hakuja esimerkiksi myös kansainvälisiin Cinahl– ja JBI Connect-tietokantoihin.

Opinnäytetyön kirjallisuusselvitys

Kun aihe on kiteytynyt, on aika tehdä siihen liittyvä kirjallisuusselvitys. Usein tästä puhutaan myös kirjallisuuskatsauksena, mutta älä sekoita sitä systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (joka on tutkimusmetodi). Kirjallisuusselvityksen tavoitteena on löytää aiheeseen liittyvää olennaista tietoa. Tiedonhaku tehdään useista tietokannoista, jotka valitaan aiheen ja tiedontarpeen perusteella.

Näistä löydät kotimaista tietoa:​

 • Oman kirjaston tarjonta löytyy HAMKin Finnasta​ – opparit, kirjat, raportit, muut julkaisut
 • Kotimaisia artikkeleita löydät Medicistä – hox. ovat yleensä vain viitetietona, eli itse artikkeli on löydettävä paperilehdestä; Medicissä on toki myös viitteitä kirjoihin. opinnäytteisiin ja tutkimusjulkaisuihin
 • Teoria- ja tutkimustietoa (myös opinnäytteitä kuten graduja, väitöskirjoja) löydät laajasta valtakunnallisesta www.finna.fi -palvelusta
 • Ota käyttöön kotimainen keskeinen terveystiedon portaali Terveysportti
 • Avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla – hakukielen voit valita itse; haun tulos muuttuu kielen mukana

Näistä löydät ulkomaista tietoa:

 • Kiire? Tai etsitkö vain muutamaa sopivaa artikkelia? Tutkimusartikkeleita löytyy HAMKin Finnan ulkomaisten e-artikkeleiden haulla. Rajaa tulokset verkossa saatavilla oleviin, ja pääset linkeistä suoraan artikkelien tekstiin.
 • Etsi tutkimusartikkeleita ja ammattitietoa suoraan tietokannoista; hoitajien tärkein tietokanta on CINAHL, ja laajaan terveystieteellisen hakuun taas sopii Pubmed
 • Näyttöön perustuvaa hoitotyön tietoa voi etsiä CINAHLin avulla, mutta JBI Connect on myös oiva valinta, samoin terveystieteiden Cochrane​.  Kokeile myös TRIP-tietokannan PICO-hakua (Patient, Intervention, Comparison, Outcome)
 • Avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla– hakukielen voit valita itse; haun tulos muuttuu kielen mukana

Työkaluja, joista voi olla hyötyä:

Tiedonhaun ohjaus ja työpajat

Eri kampuksilla järjestetään tiedonhankinnan opetusta jokaiselle opiskelijaryhmälle, mutta jos koet tarvitsevasi lisää tukea, niin tule ihmeessä mukaan vapaaehtoisiin tiedonhaun työpajoihin (niihin on pakollinen ilmoittautuminen).

Kymmenen ilmaista kaukolainaa

Ellei tarvitsemaasi aineistoa löydy HAMKin kirjastosta, se voidaan tilata sinulle kaukolainana. Kaukolainat ovat HAMKin opiskelijoille ilmaisia aina kymmeneen kappaleeseen asti. Kerro meille lomakkeella mitä haluaisit tilata.  Tarkista kuitenkin ensin, että Hamkin tai paikallisen kaupunginkirjaston kokoelmissa ei ole aineistoa, jonka tilaat.  Kannattaa myös muistaa, että tilattavan aineiston tulee olla olennaista, korkealaatuista, ajantasaista sekä opintoihisi liittyvää.  Esimerkiksi artikkeleita sanomalehdissä tai ei-tieteellisissä aikakauslehdissä sekä vaikkapa kirjeitä päätoimittajalle tilataan vain hyvin perustellen.

Tiedonhaun​ opas

Elomaa, Leena & Mikkola,Hannele. Näytön jäljillä: tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. 5. uud. p. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2010. (pdf)

​Opasvideoita (katso videot HD-tasoisena ja koko ruudun kokoisena mikäli mahdollista)

Tiedonhaun perusteet (kesto 12 min 6 sekuntia)
Tiedonhaun prosessin eri vaiheet: tiedontarpeen määrittely, hakusanojen valinta, tiedonlähteet, hakutekniikka, tulosten arviointi ja tiedonlähteiden paikantaminen.

Näyttöön perustuvan tiedon haku (kesto 19 min 23 sekuntia)
Näyttöön perustuva toiminta (Evidence-based practice) on yhdistelmä tutkimusnäyttöä, potilaan arvoja ja toiveita sekä hoitajan asiantuntijuutta. Tässä esityksessä katsotaan miten ja mistä kannattaa hakea NPT-tietoa.

Medic-tietokannan käytön perusohje (kesto 7 min 45 sekuntia)
Suomalaisen Medic-tietokannan käytön perusohje. Miten Medicin löytää Hamkin Finnasta, miten haetaan tietoa ja hallinnoidaan löytyneitä viitteitä?

Cinahl-tietokannan käytön perusohje (kesto 11 min 20 sekuntia)
​Miten löydät Cinahl with Full Text -tietokannan Hamkin Finnasta? Miten teet tiedonhakuja siihen? Miten rajaat ja hallinnoit hakutuloksia?

Tulosta tai tallenna itsellesi muistin ja tiedonhaun tueksi olennaiset tiedot (PDF).

Sairaanhoitajan opinnäytetyö Hämeenlinna

Valmiita amk-tason opinnäytetöitä voit selata Theseuksesta.
HAMKin opinnäytteet Theseuksessa.

Seminaarit

Käytämme tiedottamiseen ja seminaarien ilmoittamiseen Yammer-ryhmää Opinnäytetyö/ Hoitotyö Hämeenlinna. Liity ryhmään!

Opinnäytetyön esityksen ilmoittaminen

Kun olet sopinut opinnäytteesi väliseminaarin esittämisesta ohjaavan opettajan kanssa, muista hoitaa hyvissä ajoin seuraavat asiat:

 • Varmista että sinulla on tarvittavat muut henkilöt: opponentit ja puheenjohtaja
 • Varaa tila esitykselle Päivi Nyyssöseltä paivi.nyyssonen@hamk.fi. ilmoita Päiville tilavarauksen yhteydessä myös ohjaavan opettajan nimi

Ilmoita esityksesi Yammerissa ”Opinnäytetyö / Hoitotyö Hämeenlinna”

Lähetä sähköpostitse tieto esityksestä ainakin omalle ryhmällesi, jotta saat kuulijoita.

Aihepankki

Opinnäytetyön aihepankkiin kootaan ideoita ja ehdotuksia hoitotyön koulutusohjelman opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheiksi. Opinnäytetyöpankki päivitetään useamman kerran vuodessa, joten aihepankkiin kannattaa käydä tutustumassa ajoittain.​

Hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyöiden aihepankki (Hämeenlinnan yksikkö)

Opinnäytetyön aihepankin ohjeet

 • Aihepankkiin on koottu työelämän toimeksiantajilta tulleita aiheideoita.
 • Aihepankki päivitetään tarpeen mukaan, JOTEN ILMOITATHAN AINA VARATTUASI AIHEEN SIITÄ MYÖS YHTEYSOPETTAJALLE, jonka nimi on tilaajan yhteystiedoissa. Tällä varmistamme yhdessä, että aihepankki pysyy ajan tasalla ja opiskelijat saavat aiheideat reaaliajassa.
 • Jokaisessa aiheessa on yhteyshenkilönä HAMK Hoitotyön opettaja, joka vastaa ko. aiheesta – OLETHAN AINA ENSIN YHTEYDESSÄ KO. YHTEYSHENKILÖÖN!
 • HUOMIOI, että joku toinen opiskelija on jo saattanut varata aiheen, joten KANNATTAA OLLA NOPEA AIHEEN VALINNASSA, jos pankista löytyy kiinnostava aihe.

 

Lapset ja nuoret

Virtuaalinen pakohuone lasten hoitotyöhön. Aihe soveltuu pienelle opiskelijaryhmälle.

Lisätietoja: Hoitotyön lehtori Tiina Hartikainen (tiina.hartikainen@hamk.fi)

Työikäiset ja ikääntyvät

Janakkalan terveyskeskus

Sairaanhoitaja (Terveydenhoitaja) ennaltaehkäisevässä vanhustyössä Janakkalassa
Yhteyshenkilö: Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi)

 

Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymä

 1. Kiireellisen vastaanoton oh Outi Luoma: Jatkohoidon turvallisen toteutumisen varmistamisen seudun hoitokoteihin, erityisesti yhteystietojen välittyminen hoitoketjussa ja hoitokotien jatkohoitovalmiudet. Toivotaan erityisesti yhteistyön parantamista yksityisten hoitokotien ja päivystysvastaanoton välillä.
 2. Hausjärven kotihoidossa on käynnistynyt kotikuntoutus. Opinnäytetyö työntekijöiden näkökulmasta.
 3. Hausjärven kotihoidon hoitajat opiskelevat Kunnon hoitaja-koulutuksen. Hoitajien osaaminen ja kuntouttava työskentely asiakkaan kanssa.
 4. Hausjärven kunnan ikääntyneiden kuntoutumista edistävien palvelujen kartoitus ja esittely.
 5. Riihimäellä vuodeosastoilla (3 ja 4) toteutetaan kaatumisten ehkäisytoimintaa avainhenkilömallin mukaisesti. Toimintaa ja sen tuloksellisuutta voi selvittää, myös moniammatillisuuden näkökulmasta.

Yhteyshenkilö: Leena Packalén (leena.packalen@hamk.fi)

 

Hausjärven kotihoidossa on mahdollisuus työstää Ikäinstituutin Kunnon hoitaja-koulutuksesta verkkoversio yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden kanssa. Koulutuksen pituus on yhteensä 16 tuntia, verkossa sitä voi toteuttaa 6 tuntia. Kyseessä on siis toiminnallinen opinnäytetyö. Jos kiinnostaa, ota yhteys yliopettaja Leena Packaléniin (leena.packalen@hamk.fi)

 

Etevan aiheita

Eteva toivoo, että HAMKin opiskelijat tekisivät opinnäytetöitä heidän organisaatioissaan. Heidän tavoitteidensa sisään mahtuu runsaasti ideoita. Etevan toimintaohjeet opiskelijalle tässä linkissä. Linkissä opinnäytetyö hakemus http://www.eteva.fi/Global/TutkimuslupahakemusAMK.pdf
Etevassa on 150 yksikköä Etelä-Suomen läänissä. Linkissä toimipaikat.

Yhteyshenkilö: Helena Puistola (helena.puistola@hamk.fi)

Kanta-Hämeen keskussairaalan (K-HKS) opinnäytetyöaiheet

K-HKS:n eri yksiköissä tehdään mielellään yhteistyötä opiskelijan opinnäytetyöaiheen löytämiseksi. Voit ehdottaa itse aihetta tai yksikköä, mihin työn haluaisit tehdä. Esimerkkejä tällä hetkellä tarjolla olevista aiheista:

 • Kokemuksia vaihto-opiskelijoiden ohjauksesta työyksikössä, Paula Vikberg-Aaltonen
 • Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kokemukset opiskelijaohjauksesta, Paula Vikberg-Aaltonen
 • Kokemuksia ohjatusta harjoittelusta Kanta-Hämeen keskussairaalassa, (näkökulman voit itse määritellä), Paula Vikberg-Aaltonen

Jos jokin aihe kiinnostaa Sinua tai tarvitset apua aiheen tai yhteistyökumppanin löytämiseksi sairaalassa ota yhteys yliopettaja Paula Vikberg-Aaltoseen  (paula.vikberg-aaltonen@khshp.fi tai paula.vikberg-aaltonen@hamk.fi)

Muistathan

HAMKin sopimus opinnäytetyön tekemisestä tehdään yksikön esimiehen tai yhteyshenkilön kanssa. Huom! 3 kpl. KHKS:n tutkimuslupaohjeistus löytyy www.khshp.fi > koulutus ja kehittäminen> tutkimus- ja opetustoiminta. Lupa aineiston keruuseen haetaan aina ko. alueen ylihoitajalta sairaalan omalla lomakkeella. Luvan liitteenä on opinnäytetyön suunnitelma. Muistathan, että tutkimusaineistoa ei voi kerätä potilailta tai omaisilta. Valmis opinnäytetyön raportti luovutetaan yksikköön, jossa työ toteutettiin ja työ esitellään yksikössä yksikön kanssa erikseen sovittavana ajankohtana!

Hämeenlinnan kaupunki, terveyspalvelut

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien asiakkaiden ohjaukseen ja seurantaan opas, jossa lyhyesti perustellaan omahoito, lääkehoito lääkeryhmittäin, (etenkin nesteenpoistolääke). Oppaassa tulisi olla myös ohjeet miten asiakas toimii esim. painon noustessa. Lisäksi opas toimisi asiakkaan omahoidon seurannan tukena sisältöen esimerkiksi painon ja RR:n seurannan. Opas kulkee asiakkaan mukana vastaanotolla. Opas tulisi olla sähköisessä muodossa, jota pystytään paikallisesti tulostamaan/kopioimaan lisää.

Yhteyshenkilöt: HAMK yliopettaja Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi) sekä tilaajalla palvelukoordinaattori Kati Luostarinen (kati.luostarinen@hameenlinna.fi).

Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön aiheita (yhteyshenkilö: Henna Tyni, henna.tyni@hamk.fi)

 • Opetusvideo hoitoelvytyksestä

 

Ikaalisten terveyskeskuksen sairaalan opinnäytetyön aiheita

 • Hoitotarvikejakelun kehittäminen; esimerkiksi ohjeistus kuntalaisille tai yhteistyö kotihoidon kanssa
 • Rakenteellisen kirjaamisen kehittäminen
 • Omahoitajuuden ja hoitotyön kehittäminen
 • Voit vapaasti ehdottaa ko. aihealueisiin liittyviä näkökulmia!

Yhteyshenkilöt; koululla yliopettaja Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi) sekä aiheiden ideoinnissa, kohdentamisessa auttaa oh Sanna Ahtola.

 

 

MUUT OPINNÄYTETYÖN AIHEET:

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry (MTLH ry)

Yhdistys on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on järjestää lomia henkilöille ja perheille, joilla ei muulla tavoin ole mahdollisuuksia virkistäytyä ja saada terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia lomakokemuksia. Lomia järjestetään eri puolilla Suomea, yli 30:ssa lomakohteessa.

Yhdistyksellä on runsaasti erilaisia opinnäytetyön aiheideoita (toiminnallisia sekä tutkimuksellisia) esimerkiksi vanhempien ja perheiden arjen haasteisiin, vanhempien ja lasten hyvinvointiin, työikäisille, ikääntyneille ja eri sairaus- tai vammaisryhmiin kuuluville terveyden, hyvinvoinnin ja esimerkiksi luontolähtöisyyden lisäämiseksi. Opiskelijat voivat tuottaa opinnäytetöissään esimerkiksi erilaisia luentoja, toiminnallisia tuokioita sekä kyselyjä/pienimuotoisia tutkimuksia. Aiheideoita voidaan miettiä ja suunnitella yhdessä yhdistyksen yhteyshenkilön (Anne Ylösen kanssa) sekä HAMKin yhteyshenkilön (Paula Hakala) kanssa. Mikäli kiinnostuit ota yhteys: paula.hakala@hamk.fi

 

Kanta-Hämeen Luustoyhdistys

 1. Luulääkkeet ja niiden vaikutukset (kysely tai haastattelu jäsenille)
 2. Miten henkilöt, joilla on osteoporoosi tai osteopenia, tauti on todettu ja miten ovat kokeneet hoitopolun toimineen ja toteutuvan (Hoitopolku = osteoporoosin riskien tunnistaminen, tutkimukset, diagnoosin tekeminen, hoito ja siihen liittyvä ohjaus ja tuki, kuntoutuminen ja seuranta.

Aiheista antaa lisäselvitystä yhdistyksen puheenjohtaja Salme Komonen (k.komonen@gmail.com tai puh. 0400 406 479). ILMOITA VARAAMASTASI AIHEESTA MYÖS Paula Hakalalle (paula.hakala@hamk.fi)

 

Terveydelle Oy (yhteyshenkilö Anne Suvitie, anne.suvitie@hamk.fi)

1. Iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemusohjaukseen liittyvä materiaali tai jokin muu toiminnallinen toteutus. Haaste: monella asiakkaalla ruokailut huonolla tasolla ja vaatii säännöllistä ohjausta.

2. Muistisairaan asiakkaan kohtaamiseen ja/tai hoitoon liittyvä toiminnallinen toteutus tai omaisille suunnattu materiaali liittyen sairastumiseen, sairauden etenemiseen, arjen tukemiseen.

3. Tutkimus palvelun piirissä oleville asiakkaille, aihepiiri hyvinvoinnin edistämisessä.

(Tilaajana: Taija Tetri-Kivikangas, toimitusjohtaja, terveydenhoitaja YAMK, www.terveydelle.fi)

 

Pajat

Viestinnän työpajat

HUOM! Muistathan myös kirjautua Viestinnän työpaja -Moodle-työtilaan, tutustua sen aineistoihin ja hyödyntää niitä. Työtilaan pääset kirjautumaan avaimella viestintäpaja. Lisäksi liity Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammer-ryhmään, jossa voit kysyä ja vinkata lähteiden käytöstä ja merkinnästä silloin, kun HAMKin Lähdeviiteopaskaan ei anna selvää vastausta.

Tule viestintäpajaan selkeän kysymyksen/kysymysluettelon kanssa sekä valitse lyhyehkö osio raportista viestinnän open katsottavaksi. Lue OHJE VIESTINNÄN TYÖPAJAAN TULEVALLE. Yksittäisiä lähteiden merkinnän asioita kysy Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammerissa. Saa kysyä myös pajassa, ope vastaa ajankäytön mukaan myös näihin kysymyksiin.

Viestinnän työpajat on tarkoitettu opinnäytetyötään tekeville. Pajoissa keskitytään rakenteeseen, kieleen ja tyyliin, tieteellisen tekstin piirteisiin, lähteiden käyttöön ja merkintään, otsikoiden ja sisällön suhteeseen, loogisuuteen, argumentointiin. Pajaan ei tarvitse ilmoittautua. Nykyisen opinnäytetyöpassin mukaisesti kahteen pajaan osallistuminen on pakollista. Pajoissa saa käydä vaikka kuinka monta kertaa Osallistua voi missä vaiheessa tahansa. Mieti, missä vaiheessa se tuntuu tarpeelliselta. . Erityisen tärkeää on osallistua raportin loppuvaiheessa, kun viimeistelet rapottia. Tule pajaan niin, että sinulle on pajasta oikeasti hyötyä – ei merkinnän saamisen vuoksi.

Saija Karevaara, saija.karevaara@hamk.fi, 050 5745286

Tiedonhaun työpajat (HUOM! eivät pakollisia!) / vetäjä: Kari Mikkonen

Huomaathan, että opinnäytetyöpassissa olevan merkinnän saat jo opinnäytetyövaiheen tiedonhaun opetustunneista, eli tässä tapauksessa sinun ei tarvitse tulla erikseen pajaan.  Paja on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäohjausta ja tukea tiedonhakuunsa.  Pajaan voi toki tulla muutkin kuin opinnäytettä tekevät: Ota oma kannettava laitteesi (tietokone, tabletti tai puhelin) mukaan!​

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen.  Jos ilmoittautuneita ei ole pajaa edeltävänä arkipäivänä, niin paja perutaan. Ilmoittaudu siis etukäteen.

Lisäohjeita​ Skype for Business-kokoukseen liittymiseen.

Kari Mikkonen / kari.mikkonen@hamk.fi / Puh. 040 7550 459​

Menetelmäpajat (osallistuminen suositeltavaa – ei ennakkoilmoittautumista)

Lomakkeet ja ohjeet

Opinnäytetyöpassi – 2017.docx

Teoreettinen opinnäytetyö, rakenneohje

Toiminnallinen opinnäytetyö, rakenneohje

Tutkimuksellinen opinnäytetyö, rakenneohje

Tutkittavan suostumuslomake

Seminaarikäytänteitä (Pirjo Poutanen)

Terveydenhoitotyön kehittämistehtävän tilaajan palaute

AMK_ONT Arviointilomake

Tulostaminen ja kansitus, HYOS Hämeenlinna

Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyön sähköpostin liitetiedostona (word-muodossa)  osoitteeseen senja.saukkola@hamk.fi. Opinnäytetyö lähetetään Senjalle HETI, kun Abstract on hyväksytty ja opinnäytettä ohjaava opettaja on antanut luvan.

Senja Saukkola tekee ulkoasutarkastuksen ja muuttaa työn PDF- muotoon. Tämän jälkeen työ palautuu sähköpostilla opiskelijalle.

Opinnäytetöiden kansitus tapahtuu FAMKOn kautta joko paikan päällä Forssassa tai postitse. Lue tarkemmat ohjeet FAMKOn sivuilta: https://famkory.com/kansitukset/

(Huom, kansitus on opiskelijalle vapaaehtoista)

HUOM! Alkuperäinen tutkimuslupa, mikäli sellainen on, jää Senjalle.

Opinnäytetyölle tehdään plagioinnintarkastus Urkundissa. Osoitteen opiskelija saa ohjaajalta. 

Kypsyyskoe suoritetaan HAMK Examissa, jonne opiskelija ilmoittautuu kypsyyskoetta suorittamaan ja josta löytyvät tarkemmat ohjeet. 

Opiskelijan palaute opinnäytetyöprosessista (Webropol)

Hämeenlinnan kaupungin tutkimus- ja opinnäytetyölupaohjee

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin ohjeet ja lomakkeet

Tutkimusluvan hakeminen

Hae tutkimuslupaa Opinnäyte- ja tutkimuslupahaku -lomakkeella (pdf).

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake.
 • Liitä varsinainen tutkimussuunnitelma hakulomakkeen liitteeksi.
 • Lähetä hakulomake liitteineen sähköpostilla anne.tuominen (at) hameenlinna.fi
 • Kirjoita sähköpostin otsikoksi Tutkimuslupahakemus.

Hakemusten käsittelyaika on 2-3 viikkoa, loma-aikoina pidempi. Päätös toimitetaan hakijalle sähköpostilla.

Tiedonhaku

Katso tiedonhaun ohjeita ylempää Forssan osiosta.

 

Medic-tietokannan käytön perusohje (kesto 7 min 45 sekuntia)
Suomalaisen Medic-tietokannan käytön perusohje. Miten Medicin löytää Hamkin Finnasta, miten haetaan tietoa ja hallinnoidaan löytyneitä viitteitä?

Cinahl-tietokannan käytön perusohje (kesto 11 min 20 sekuntia)​
Miten löydät Cinahl with Full Text -tietokannan Hamkin Finnasta? Miten teet tiedonhakuja siihen? Miten rajaat ja hallinnoit hakutuloksia?

Tulosta tai tallenna itsellesi muistin ja tiedonhaun tueksi olennaiset tiedot.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU