Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sairaanhoitajien opinnäytetyöohjeet

15.05.2020 09:27

Opinnäytetyö (15op) on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita. Sen tarkemmat tavoitteet kuvataan opetussuunnitelmassa. HAMKin Hyvinvoinnin yksikössä opinnäytetyö toteutetaan työelämälähtöisesti. Opinnäytetyöhön liittyen tehdään usein yhteistyötä mm. Hämeenlinnan, Forssan, Valkeakosken sekä muiden lähikuntien sekä eri julkisen ja järjestösektorin terveyspalvelujen tuottajien kanssa.

Mahdollisia valmiita aiheita opinnäytetyölle löytyy Moodlen aihepankista. Aiheen tulee vaihtoehtoisesti liittyä Hyvinvoinnin yksikön profilaatioihin tai hankkeisiin. Aihe voi löytyä myös opintojen tai harjoittelujen aikana omien kiinnostuksen kohteiden selkeytyessä. Opinnäytetyön voi tehdä joko toiminnallisena tai tutkimuksellisena opinnäytetyönä.  

Opinnäytetyön ohjaus toteutetaan digitaalisessa oppimisympäristössä Wihissä ja Moodlessa, joista löytyy tarkempaa tietoa opinnäytetyöhön liittyvistä prosesseista. Opinnäytetyöhön liittyvistä asioista tiedotetaan myös Opinnäytetyön Yammerissa, joka on opiskelijoiden ja henkilöstön yhteinen tiedotuskanava. HAMKin opinnäytetyöohje löytyy oheisen linkin kautta.

Toteutettuja ja valmiita opinnäytetöitä löytyy valtakunnallisesta Theseus-tietokannasta. Opinnäytetöitä on tehty HAMKissa esimerkiksi sairaanhoitajan roolista, potilaiden, asiakkaiden ja sairaanhoitajien kokemuksista eri sairauksiin ja terveysjärjestelmiin.

Opinnäytetyö voi liittyä myös johonkin terveydenhuollossa esiintyvään ilmiöön.

Voit olla yhteydessä opinnäytetyön yhteyshenkilöihin eri kampuksilla, mikäli haluat kuulla lisää opinnäytetyöstä tai esimerkiksi teettää opinnäytetyön omassa organisaatiossasi. Yhteyshenkilöt organisaatiossamme tarkentuvat vuoden 2020 aikana.

Työnantaja, mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan opinnäytetyön aiheideoita sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille, voit tehdä sen HAMK Talents-palvelun kautta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU