Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sosionomin opinnäytetyö

16.08.2019 14:03

Opinnäytetyöprosessin käynnistäminen

Ohjeet opinnäytetyöprosessin käynnistämiseen löytyvät opinnäytetyön moodletyötilasta, johon linkin löydät Sosiaalialan Yammer-ryhmästä.

Tutustu HAMKin Opinnäytetyöoppaaseen

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan sosiaalialan koulutuksen opinnäytetöihin

Urkund plagioinnin tarkastus

Lähetä työsi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen käyttäjätunnus.hamk@analysis.urkund.com  Varmista opinnäytetyön ohjaajaltasi käyttäjätunnus.

  • Ohjaaja saa Urkundista sähköpostiviestin ja tarkastaa Urkundin raportin.
  • Ohjaaja voi lähettää raportin edelleen sähköpostilla tarvittaessa.
  • Ohjaaja merkitsee plagiontitarkastuksen onnistumisen vaiheella FUNityyn.

Urkund on varsin tarkka. Se saattaa löytää jopa kopioidun lauseen puolikkaan. Lähdemerkinnöistä tulee usein Urkundista noottia, mutta on aivan luonnollista, että monessa opinnäytetyössä käytetään samoja lähteitä. Näistä ei siis välitetä.

Lähetä työsi Urkundiin aina koulun sähköpostiosoitteesta. Jos lähetät useista osoitteista, Urkund käsittää ne toistensa kopioiksi.

Kypsyysnäytteen suorittaminen

Kypsyysnäytteet tehdään syksystä 2018 alkaen EXAM-tenttiakvaariossa. Kypsyysnäytteestä sovitaan opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Tulostaminen ja kansitus

Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyön sähköpostin liitetiedostona (word-muodossa) toimistosihteerille osoitteeseen senja.saukkola@hamk.fi
Opinnäytetyö lähetetään toimistosihteerille, kun abstract on hyväksytty ja opinnäytettä ohjaava opettaja on antanut luvan. Toimistosihteeri tekee ulkoasutarkastuksen ja muuttaa työn PDF- muotoon. Tämän jälkeen työ palautuu sähköpostilla opiskelijalle.

Opinnäytetöiden kansitus tapahtuu nykyään FAMKOn kautta joko paikan päällä Forssassa tai postitse. Lue tarkemmat ohjeet FAMKOn sivuilta: https://famkory.com/kansitukset/  (Huom, kansitus on opiskelijalle vapaaehtoista)

HUOM! Alkuperäinen tutkimuslupa, mikäli sellainen on, jää toimistosihteerille.

Loppuseminaariajat

Opinnäytetyön loppuseminaareja järjestetään kerran kuukaudessa. Tulossa olevien seminaarien päivämäärät näkyvät alla olevassa taulukossa. Seminaariesitykseen varataan 45 minuuttia.

Perjantai 23.8.2019 klo 8.30 –
Keskiviikko 25.9.2019 klo 8.30-
Keskiviikko 23.10.2019 klo 8.30-
Keskiviikko 13.11.2019 klo 8.30-
Keskiviikko 11.12.2019 klo 8.30-

Opiskelijan tulee neuvotella ohjaavan opettajan kanssa loppuseminaariin osallistumisesta, päivämäärästä ja kellonajasta. Ohjaava opettaja antaa luvan opinnäytetyön esittämiseen loppuseminaarissa.

Toive opinnäytetyöseminaarin ajankohdasta tehdään viimeistään kolmea viikkoa ennen seminaaria sähköpostilla osoitteeseen: sosiaaliala.opinnayte@hamk.fi
Sähköpostin aiheeksi laitetaan ’Opinnäytetyöseminaarin varaus’. Viestissä tulee olla seuraavat tiedot: opinnäytteen esittäjä(t), opinnäytteen aihe, päivämäärä ja kellonaika, ohjaava opettaja

Saat sähköpostina tiedon, onko toivomasi esitysaika vapaana sekä tiedon seminaarin luokkatilasta virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kirjoittamispajat

Viikoittaiset viestinnän opettajan ohjaamat Kirjoittamispajat tiedotetaan Hyvinvointiosaamisen yksikön Yammerissa. Opinnäytetyön kirjoitusprosessia tukee lisäksi Moodle-työtila Viestinnän työpaja.

Tiedonhaun työpajat (HUOM! eivät pakollisia!)

Paja on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäohjausta ja tukea tiedonhakuunsa.  Pajaan voi toki tulla muutkin kuin opinnäytettä tekevät.  Ota oma kannettava laitteesi (tietokone, tabletti tai puhelin) mukaan!

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen.  Jos ilmoittautuneita ei ole pajaa edeltävänä arkipäivänä, niin paja perutaan. ​​

Vinkkejä tiedonhakuun

  • Yhteysinformaatikkosi on Kari Mikkonen / etunimi.sukunimi @hamk.fi / Puh. 040 7550 459.  Voit kysyä minulta suoraankin, jos jokin tiedonhakuun liittyvä asia askarruttaa.
  • Tutki, tallenna tai tulosta olennaiset asiat sosiaalialan tiedonhausta Miten ja mistä hakea sosiaalialan tietoa -dokumentista.
  • Vaihtoehtoisesti voit myös katsoa videon sosiaalialan tiedonhausta (kesto 22:04).

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa teet ensimmäisiä tiedonhakuja opinnäytetyön aiheesta. Tiedonhaku auttaa sinua tutustumaan aiheeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin sekä muodostamaan omat tutkimuskysymyksesi.
Kun aihe on kiteytynyt, on aika tehdä siihen liittyvä kirjallisuusselvitys.  Kirjallisuusselvityksen tavoitteena on löytää aiheeseen liittyvää olennaista tietoa. Tietokannat, joista julkaisuja tai tietoa haetaan, valitaan aiheen ja tiedontarpeen perusteella. Voit etsiä aiheeseesi sopivia tietokantoja HAMKin Finnan listausten avulla.  Hakusanoja voi poimia esimerkiksi YSO-sanastosta.  Esimerkiksi, jos olet kiinnostunut hakemaan tietoa nuorista rikoksentekijöistä, huomaat, ettö YSO tarjoaa asiasanaksi (eli hakusanaksi) sanaliittoa nuoret rikoksentekijät.  Englanniksi sana on young offenders ja ruotsiksi unga förbrytare.  Näillä sanoilla voit lähteä liikkeelle, kun haet eri tietokannoissa.  Kannattaa kuitenkin kokeilla myös muilla sanoilla.

Kotimaista tutkittua tietoa kannattaa etsiä​ HAMKin Finnasta tai laajasta valtakunnallisesta www.finna.fi -palvelusta. Myös Google Scholar on oiva apuväline tutkimustiedon haussa; siinä hakukielen voit valita itse ja haun tulos muuttuu kielen mukana. Vertaile esimerkiksi hakutuloksen laajuutta ja käyttökelpoisuutta klikkaamalla kaikkia kolmea oheista hakutuloslinkkiä.  Esimerkeissä on kaikissa sama hakulause : nuoret AND syrjäytyminen
1. HAMKin Finna
2. Valtakunnallinen Finna <www.finna.fi>
3. Google Scholar

Ulkomaista tutkimustietoa löytyy esimerkiksi HAMKin Finnan ulkomaisten e-artikkeleiden haulla tai Google Scholarilla. Kansainvälisten, lähinnä englanninkielisten e-kirjojen ystäville voi suositella Ebook Central-tietokantaa.  Hakukieli näissä palveluissa on käytännössä englanti.

Kymmenen ilmaista kaukopalvelutoimitusta

Ellei tarvitsemaasi aineistoa löydy HAMKin kirjastosta tai HAMKin kirjaston tietokannoista, se voidaan tilata sinulle kaukopalveluna. Kaukopalvelu on HAMKin opiskelijoille ilmaista aina kymmeneen kappaleeseen asti. Kerro meille lomakkeella mitä haluaisit tilata.  Tarkista kuitenkin ensin, että Hamkin tai paikallisen kaupunginkirjaston kokoelmissa ei ole aineistoa, jonka tilaat.  Kannattaa myös muistaa, että tilattavan aineiston tulee olla olennaista, korkealaatuista, ajantasaista sekä opintoihisi liittyvää.  Esimerkiksi artikkeleita sanomalehdissä tai ei-tieteellisissä aikakauslehdissä sekä vaikkapa kirjeitä päätoimittajalle tilataan vain hyvin perustellen.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU