Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Terveydenhoitajan opinnäytetyö

11.02.2020 21:00

SIVUJA UUDISTETAAN LÄHIAIKOINA!

 

Hoitotyön koulutuksen opinnäytetöitä voit katsella Theseuksesta (www.theseus.fi) Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyö.

Seminaarit

Käytämme tiedottamiseen ja seminaarien ilmoittamiseen Yammer-ryhmää Opinnäytetyö/ Hoitotyö Hämeenlinna. Liity ryhmään!

Opinnäytetyön esityksen ilmoittaminen

Kun olet sopinut opinnäytteesi väliseminaarin esittämisesta ohjaavan opettajan kanssa, muista hoitaa hyvissä ajoin seuraavat asiat:

 • Varmista että sinulla on tarvittavat muut henkilöt: opponentit ja puheenjohtaja
 • Varaa tila esitykselle Päivi Nyyssöseltä paivi.nyyssonen@hamk.fi. ilmoita Päiville tilavarauksen yhteydessä myös ohjaavan opettajan nimi

Ilmoita esityksesi Yammerissa ”Opinnäytetyö / Hoitotyö Hämeenlinna”

Lähetä sähköpostitse tieto esityksestä ainakin omalle ryhmällesi, jotta saat kuulijoita esitykseesi.

Aihepankki

Opinnäytetyön aihepankkiin kootaan ideoita ja ehdotuksia hoitotyön koulutusohjelman opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheiksi. Opinnäytetyöpankki päivitetään useamman kerran vuodessa, joten aihepankkiin kannattaa käydä tutustumassa ajoittain.​

Hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetöiden aihepankki

Opinnäytetyön aihepankin ohjeet

 • Aihepankkiin on koottu työelämän toimeksiantajilta tulleita aiheideoita.
 • Aihepankki päivitetään tarpeen mukaan (Hoitotyön koulutusohjelman yliopettajien toimesta)
 • Jokaisessa aiheessa on yhteyshenkilönä HAMK Hoitotyön opettaja, joka vastaa ko. aiheesta – OLETHAN AINA ENSIN YHTEYDESSÄ KO. YHTEYSHENKILÖÖN!
 • HUOMIOI, että aiheen on saattanut varata jo toinen opiskelija, JOTEN KANNATTAA OLLA NOPEA mikäli löydät aihepankista kiinnostavan aiheen.

LAPSET JA NUORET

Terveydenhoitajatyön opinnäytetyöaiheita Janakkalan terveyskeskukseen (päivitetty 3.2.2020)

 1. Opiskeluterveydenhuollon haasteet ja tukikeinot ammattioppilaitoksessa.
 2. Uusperhe neuvolan asiakkaana. Mitä erityistarpeita, olisiko ryhmäneuvola heille parempi kuin yksilövastaanotto?
 3. Perhevalmennuksen sisältö 2020 –luvulla.
 4. Varhainen puuttuminen erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren kohdalla kouluterveydenhuollossa.
 5. Terveydenhoitajan keinot vanhemmuuden tukemisessa, kun lapsella todetaan vakava sairaus.

Yhteyshenkilö: Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi)

 

Hämeenlinnan kaupungin aiheet

 1. Sähköisten palveluiden hyödyntäminen terveydenhoitajan työssä
 2. Neuvolan ja sairaalan yhteistyön kartoittaminen
 3. Neuvolan terveydenhoitajan kokemukset (osaaminen, haasteet) sikiöseulontainformaation antamisesta – eettinen tarkastelu
 4. Uusperheen vanhemman huomiointi neuvolatyössä, uusvanhemman rooli, lapsen ja uusvanhemman vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet
 5. Moniongelmaisen perheen kohtaaminen lastenneuvolassa.
 6. Päihteet puheeksi neuvolassa ja muualla terveydenhuollossa
 7. Koulujen yhteisöllinen oppilashuoltotyö kouluterveydenhoitajan näkökulmasta
 8. Neuvolaikäisen lapsen määräaikaistarkastus päivähoidossa monialaisena yhteistyönä
 9. Ryhmäneuvola tai muu ryhmävastaanotto, tulevaisuuden työskentelytapa
 10. Johtaminen terveydenhuollossa, työntekijöiden näkemykset ja odotukset johtamiselta
 11. Tiimityö neuvolassa, esteet ja hyödyt
 12. Lääkäri-terveydenhoitaja työparityöskentely neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Vastuut ja työnjako.
 13. Terveydenhoitajan kokemuksia ryhmäohjaamisesta
 14. Terveydenhoitajaopiskelijoiden valmiudet aloittaa terveydenhoitajan työ tutkintoon johtavan koulutuksen jälkeen
 15. Murrosikäisen nuoren vanhemman vanhemmuuden tukeminen kouluterveydenhuollossa
 16. Neuvolapalvelut osana perhekeskusta Kanta-Hämeessä
 17. Lastensuojelulain mukainen terveystarkastus, sen merkitys ja vaikuttavuus
 18. Terveystarkastus Nuorten terveysneuvontapisteessä
 19. Opiskeluterveydenhuolto, toteutuuko lääkärintarkastukset ja niiden hyöty
 20. Terveydenhoitaja ja sosiaalinen media
 21. Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus oppilaitoksessa – tuottaako tietoa, hyödynnetäänkö tietoa
 22. Terveydenhoitajan valmiudet käyttää digitalisaation mukanaan tuomia uudistuksia
 23. Terveydenhoitajan työajan käyttö opiskeluterveydenhuollossa
 24. Askelmat-menetelmän hyödyt (Lammilla ja Hauholla tavoittaa lähes kaikki huoltajat)
 25. Vuorovaikutuksen merkitys asiakastyössä (kouluterveydenhuolto)
 26. Vuorovaikutuksen merkitys työyhteisössä
 27. Työturvallisuus, puhejudo; kasvotusten, puhelimessa ja sähköisillä välineillä tapahtuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen
 28. Kirjaamisen merkitys työyhteisössä (kirjaamisen asiallisuus, selkeys, rehellisyys sekä ymmärrettävyys)

Yhteyshenkilö: Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi)

 

Terveydenhoitajatyön kehittäminen Riihimäellä

 • Oppilaiden ja vanhempien kokemuksia laajoista terveystarkastuksista. Yhteyshenkilö Leena Packalén leena.packalen@hamk.fi

 

TYÖIKÄISET JA IKÄÄNTYVÄT

Janakkalan terveyskeskus (päivitetty 21.10.19)

 • Terveydenhoitaja ennaltaehkäisevässä vanhustyössä Janakkalassa

Yhteyshenkilö: Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi)

 

Hausjärven kotihoidossa on mahdollisuus työstää Ikäinstituutin Kunnon hoitaja-koulutuksesta verkkoversio yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden kanssa. Koulutuksen pituus on yhteensä 16 tuntia, verkossa sitä voi toteuttaa 6 tuntia. Kyseessä on siis toiminnallinen opinnäytetyö. Jos kiinnostaa, ota yhteys yliopettaja Leena Packaléniin (leena.packalen@hamk.fi)

 

MUUT AIHEIDEAT YHTEISTYÖKUMPPANEILTA:

Kanta-Hämeen Luustoyhdistys

1.      ”Luulääkkeet ja niiden vaikutukset” (kysely tai haastattelu jäsenille)

2.      Miten henkilöt, joilla on osteoporoosi tai osteopenia, tauti on todettu ja miten ovat kokeneet hoitopolun toimineen ja toteutuvan (Hoitopolku = osteoporoosin riskien tunnistaminen, tutkimukset, diagnoosin teko, hoito ja siihen liittyvä ohjaus ja tuki, kuntoutuminen sekä seuranta)

Aiheista antaa lisäselvitystä yhdistyksen puheenjohtaja Salme Komonen (sähköposti: k.komonen@gmail.com tai puhelin 0400 406 479). ILMOITA VARAAMASTASI AIHEESTA MYÖS: Paula Hakala (paula.hakala@hamk.fi)

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry (MTLH ry)

Yhdistys on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on järjestää lomia henkilöille ja perheille, joilla ei muulla tavoin ole mahdollisuuksia virkistäytyä ja saada terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia lomakokemuksia. Lomia järjestetään eri puolilla Suomea, yli 30:ssa lomakohteessa.

Yhdistyksellä on runsaasti erilaisia opinnäytetyön aiheideoita (toiminnallisia sekä tutkimuksellisia) esimerkiksi vanhempien ja perheiden arjen haasteisiin, vanhempien ja lasten hyvinvointiin, työikäisille, ikääntyneille ja eri sairaus- tai vammaisryhmiin kuuluville terveyden, hyvinvoinnin ja esimerkiksi luontolähtöisyyden lisäämiseksi. Opiskelijat voivat tuottaa opinnäytetöissään esimerkiksi erilaisia luentoja, toiminnallisia tuokioita sekä kyselyjä/pienimuotoisia tutkimuksia. Aiheideoita voidaan miettiä ja suunnitella yhdessä yhdistyksen yhteyshenkilön (Anne Ylösen kanssa) sekä HAMKin yhteyshenkilön (Paula Hakala) kanssa. Mikäli kiinnostuit ota yhteys: paula.hakala@hamk.fi

 

Terveydelle Oy (yhteyshenkilö Anne Suvitie, anne.suvitie@hamk.fi)

1. Iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemusohjaukseen liittyvä materiaali tai jokin muu toiminnallinen toteutus. Haaste: monella asiakkaalla ruokailut huonolla tasolla ja vaatii säännöllistä ohjausta.

2. Muistisairaan asiakkaan kohtaamiseen ja/tai hoitoon liittyvä toiminnallinen toteutus tai omaisille suunnattu materiaali liittyen sairastumiseen, sairauden etenemiseen, arjen tukemiseen.

3. Tutkimus palvelun piirissä oleville asiakkaille, aihepiiri hyvinvoinnin edistämisessä.

(Tilaajana: Taija Tetri-Kivikangas, toimitusjohtaja, terveydenhoitaja YAMK, www.terveydelle.fi)

 

Pajat

Viestinnän työpajat

HUOM! Muistathan myös kirjautua Viestinnän työpaja -Moodle-työtilaan, tutustua sen aineistoihin ja hyödyntää niitä. Työtilaan pääset kirjautumaan avaimella viestintäpaja Lisäksi liity Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammer-ryhmään, jossa voit kysyä ja vinkata lähteiden käytöstä ja merkinnästä silloin, kun HAMKin Lähdeviiteopaskaan ei anna selvää vastausta.

Tule viestintäpajaan selkeän kysymyksen/kysymysluettelon kanssa sekä valitse lyhyehkö osio raportista viestinnän open katsottavaksi. Lue OHJE VIESTINNÄN TYÖPAJAAN TULEVALLE. Yksittäisiä lähteiden merkinnän asioita kysy Lähteiden käyttö ja merkintä -Yammerissa. Saa kysyä myös pajassa, ope vastaa ajankäytön mukaan myös näihin kysymyksiin.

Viestinnän työpajat on tarkoitettu opinnäytetyötään tekeville. Pajoissa keskitytään rakenteeseen, kieleen ja tyyliin, tieteellisen tekstin piirteisiin, lähteiden käyttöön ja merkintään, otsikoiden ja sisällön suhteeseen, loogisuuteen, argumentointiin. Pajaan ei tarvitse ilmoittautua. Nykyisen opinnäytetyöpassin mukaisesti kahteen pajaan osallistuminen on pakollista. Pajoissa saa käydä vaikka kuinka monta kertaa Osallistua voi missä vaiheessa tahansa. Mieti, missä vaiheessa se tuntuu tarpeelliselta. . Erityisen tärkeää on osallistua raportin loppuvaiheessa, kun viimeistelet rapottia. Tule pajaan niin, että sinulle on pajasta oikeasti hyötyä – ei merkinnän saamisen vuoksi.

Saija Karevaara, saija.karevaara@hamk.fi, 050 5745286

Tiedonhaun työpajat

Huomaathan, että opinnäytetyöpassissa olevan merkinnän saat jo opinnäytetyövaiheen tiedonhaun opetustunneista, eli tässä tapauksessa sinun ei tarvitse tulla erikseen pajaan.  Paja on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäohjausta ja tukea tiedonhakuunsa.  Pajaan voi toki tulla muutkin kuin opinnäytettä tekevät; ota kuitenkin oma kannettava laitteesi (tietokone, tabletti tai puhelin) mukaan!​

Ennakkoilmoittautuminen tiedonhaun pajaan on pakollinen.  Jos ilmoittautuneita ei ole pajaa edeltävänä arkipäivänä, niin paja perutaan.

Ystävällisesti
Kari Mikkonen / kari.mikkonen@hamk.fi / Puh. 040 7550 459
Informaatikko​

Menetelmäpajat (osallistuminen on suositeltavaa – ei ennakkoilmoittautumista)

Ohjeet ja lomakkeet

Opinnäytetyöpassi – 2017.docx

Teoreettinen opinnäytetyö, rakenneohje

Toiminnallinen opinnäytetyö, rakenneohje

Tutkimuksellinen opinnäytetyö, rakenneohje

Tutkittavan suostumuslomake

Seminaarikäytänteitä (Pirjo Poutanen)

Terveydenhoitotyön kehittämistehtävän tilaajan palaute

AMK_ONT Arviointilomake

 

Tulostaminen ja kansitus, HYOS Hämeenlinna

Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyön sähköpostin liitetiedostona (word-muodossa)  osoitteeseen senja.saukkola@hamk.fi. Opinnäytetyö lähetetään Senjalle HETI, kun Abstract on hyväksytty ja opinnäytettä ohjaava opettaja on antanut luvan.

Senja Saukkola tekee ulkoasutarkastuksen ja muuttaa työn PDF- muotoon. Tämän jälkeen työ palautuu sähköpostilla opiskelijalle.

Opinnäytetöiden kansitus tapahtuu nykyään FAMKOn kautta joko paikan päällä Forssassa tai postitse. Lue tarkemmat ohjeet FAMKOn sivuilta: https://famkory.com/kansitukset/

(Huom, kansitus on opiskelijalle vapaaehtoista)

HUOM! Alkuperäinen tutkimuslupa, mikäli sellainen on, jää Senjalle.

Opinnäytetyölle tehdään plagioinnintarkastus Urkundissa, opiskelija saa osoitteen ohjaajalta. 

Kypsyyskoe suoritetaan HAMK Examissa, jonne opiskelija ilmoittautuu kypsyyskoetta suorittamaan ja, josta löytyvät tarkemmat ohjeet. 

Opiskelijan palaute opinnäytetyöprosessista (Webropol)

Hämeenlinnan kaupungin tutkimus- ja opinnäytetyölupaohjeet (Linkki ko. sivulle)

http://www.hameenlinna.fi/Asiointi/Tutkimus–ja-opinnaytetyot1/

Tutkimusluvan hakeminen

Hae tutkimuslupaa Opinnäyte- ja tutkimuslupahaku -lomakkeella (pdf).

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake.
 • Liitä varsinainen tutkimussuunnitelma hakulomakkeen liitteeksi.
 • Lähetä hakulomake liitteineen sähköpostilla anne.tuominen (at) hameenlinna.fi
 • Kirjoita sähköpostin otsikoksi Tutkimuslupahakemus.

Hakemusten käsittelyaika on 2-3 viikkoa, loma-aikoina pidempi.
Päätös toimitetaan hakijalle sähköpostilla.

Tiedonhaku

Tiedonhaku suunnitelmaseminaari-vaiheessa

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa teet ensimmäisiä tiedonhakuja opinnäytetyön aiheesta. Tiedonhaku auttaa sinua tutustumaan aiheeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin sekä muodostamaan omat tutkimuskysymyksesi. Tee tiedonhaku esimerkiksi HAMKin Finnasta sekä kotimaisesta terveysalan Medicistä.  Koska kaikkea tutkimustietoa ei ole saatavilla suomeksi, tee hakuja esimerkiksi myös kansainvälisiin Cinahl– ja JBI Connect-tietokantoihin.

Opinnäytetyön kirjallisuusselvitys

Kun aihe on kiteytynyt, on aika tehdä siihen liittyvä kirjallisuusselvitys. Usein tästä puhutaan myös kirjallisuuskatsauksena, mutta älä sekoita sitä systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (joka on tutkimusmetodi). Kirjallisuusselvityksen tavoitteena on löytää aiheeseen liittyvää olennaista tietoa. Tiedonhaku tehdään useista tietokannoista, jotka valitaan aiheen ja tiedontarpeen perusteella.

Näistä löydät kotimaista tietoa:​

 • Oman kirjaston tarjonta löytyy HAMKin Finnasta​ – opparit, kirjat, raportit, muut julkaisut
 • Kotimaisia artikkeleita löydät Medicistä – hox. ovat yleensä vain viitetietona, eli itse artikkeli on löydettävä paperilehdestä; Medicissä on toki myös viitteitä kirjoihin. opinnäytteisiin ja tutkimusjulkaisuihin
 • Teoria- ja tutkimustietoa (myös opinnäytteitä kuten graduja, väitöskirjoja) löydät laajasta valtakunnallisesta www.finna.fi -palvelusta
 • Ota käyttöön kotimainen keskeinen terveystiedon portaali Terveysportti
 • Avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla – hakukielen voit valita itse; haun tulos muuttuu kielen mukana

Näistä löydät ulkomaista tietoa:

 • Kiire? Tai etsitkö vain muutamaa sopivaa artikkelia? Tutkimusartikkeleita löytyy HAMKin Finnan ulkomaisten e-artikkeleiden haulla. Rajaa tulokset verkossa saatavilla oleviin, ja pääset linkeistä suoraan artikkelien tekstiin.
 • Etsi tutkimusartikkeleita ja ammattitietoa suoraan tietokannoista; hoitajien tärkein tietokanta on CINAHL, ja laajaan terveystieteellisen hakuun taas sopii Pubmed
 • Näyttöön perustuvaa hoitotyön tietoa voi etsiä CINAHLin avulla, mutta JBI Connect on myös oiva valinta, samoin terveystieteiden Cochrane​.  Kokeile myös TRIP-tietokannan PICO-hakua (Patient, Intervention, Comparison, Outcome)
 • Avoimia tutkimusraportteja ja asiantuntijatietoa löydät Google Scholarilla– hakukielen voit valita itse; haun tulos muuttuu kielen mukana

Työkaluja, joista voi olla hyötyä:

Tiedonhaun ohjaus ja työpajat

Eri kampuksilla järjestetään tiedonhankinnan opetusta jokaiselle opiskelijaryhmälle, mutta jos koet tarvitsevasi lisää tukea, niin tule ihmeessä mukaan vapaaehtoisiin tiedonhaun työpajoihin (niihin on pakollinen ilmoittautuminen).

Kymmenen ilmaista kaukolainaa

Ellei tarvitsemaasi aineistoa löydy HAMKin kirjastosta, se voidaan tilata sinulle kaukolainana. Kaukolainat ovat HAMKin opiskelijoille ilmaisia aina kymmeneen kappaleeseen asti. Kerro meille lomakkeella mitä haluaisit tilata.  Tarkista kuitenkin ensin, että Hamkin tai paikallisen kaupunginkirjaston kokoelmissa ei ole aineistoa, jonka tilaat.  Kannattaa myös muistaa, että tilattavan aineiston tulee olla olennaista, korkealaatuista, ajantasaista sekä opintoihisi liittyvää.  Esimerkiksi artikkeleita sanomalehdissä tai ei-tieteellisissä aikakauslehdissä sekä vaikkapa kirjeitä päätoimittajalle tilataan vain hyvin perustellen.

Tiedonhaun​ opas

Elomaa, Leena & Mikkola,Hannele. Näytön jäljillä: tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. 5. uud. p. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2010. (pdf)

​Opasvideoita (katso videot HD-tasoisena ja koko ruudun kokoisena mikäli mahdollista)

Tiedonhaun perusteet (kesto 12 min 6 sekuntia)
Tiedonhaun prosessin eri vaiheet: tiedontarpeen määrittely, hakusanojen valinta, tiedonlähteet, hakutekniikka, tulosten arviointi ja tiedonlähteiden paikantaminen.

Näyttöön perustuvan tiedon haku (kesto 19 min 23 sekuntia)
Näyttöön perustuva toiminta (Evidence-based practice) on yhdistelmä tutkimusnäyttöä, potilaan arvoja ja toiveita sekä hoitajan asiantuntijuutta. Tässä esityksessä katsotaan miten ja mistä kannattaa hakea NPT-tietoa.

Medic-tietokannan käytön perusohje (kesto 7 min 45 sekuntia)
Suomalaisen Medic-tietokannan käytön perusohje. Miten Medicin löytää Hamkin Finnasta, miten haetaan tietoa ja hallinnoidaan löytyneitä viitteitä?

Cinahl-tietokannan käytön perusohje (kesto 11 min 20 sekuntia)
​Miten löydät Cinahl with Full Text -tietokannan Hamkin Finnasta? Miten teet tiedonhakuja siihen? Miten rajaat ja hallinnoit hakutuloksia?

Tulosta tai tallenna itsellesi muistin ja tiedonhaun tueksi olennaiset tiedot (PDF).

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU