Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Opinnäytetyöprosessi tietojenkäsittelyssä

06.09.2019 13:46

Opinnäytetyöhön paneutuminen aloitetaan toisena opintovuonna tekemällä mini-Thesis, pieni opinnäytetyö. Samalla perehdytään opinnäytetyöprosessiin ja sen seminaareihin.

Aikataulullisesti opinnäytetyö tehdään siten, että pääasiallinen tekemisaika on päivätoteutuksessa 3. moduuli ja monimuotototeutuksessa 4. moduuli. Jotta tämä olisi mahdollista, opinnäytetyöt valmistellaan aikaisempien moduulien aikana siten, että vähintään aiheenvalintalomake on tehtynä ennen kyseisen moduulin alkua. Enemmänkin mielellään saa tehdä valmiiksi.

Opinnäytetyömoduuli alkaa välittömästi aiheenvalintalomakkeiden läpikäynnillä, jota kutsutaan ideaseminaariksi. Tämä tehdään ryhmissä, joissa myös opinnäytetyö tullaan tekemään. Aiheen hyväksymisen jälkeen opiskelija saa käyttöluvan FUNityyn, jossa opinnäytetyöprosessi teknisesti hallitaan. Ryhmät muotoutuvat opinnäytetöiden aihepiirien ja ohjaajien mukaan. Loppuaika ensimmäisestä viikosta on tarkoitettu opinnäytetyösuunnitelman tekemiseen.

Moduulin toisella viikolla maanantaina ovat suunnitelmaseminaarit eli kaikkien suunnitelmat käydään ryhmissä läpi. Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen alkaa teoriamateriaalin kerääminen ja opinnäytetyön kirjoittaminen.

Moduulin viikot 3-6 ovat varsinaista opinnäytetyö tekemisen aikaa. Kirjoitat teoriaosaa, teet käytännön toteutusta, kirjoitat työn loppuosaa. Tämän jälkeen työn pitäisi olla varsin valmiissa kunnossa. Kun alun perin suunnittelet työtä, katso sen aiheen olevan riittävän kompakti, hyvin määritelty ja pieni, jotta saat sen tehtyä ja dokumentoitua neljässä viikossa. 

Jo pitkälle työstettyä opinnäytetyötä käsitellään väliseminaarissa. Väliseminaarissa työtäsi opponoi toinen opinnäytetyöryhmäsi opiskelija. Väliseminaarissa esittelet ensin työtäsi noin kymmenen minuuttia ja sen jälkeen vastaat opponoijan sinulle esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin noin 20 minuutin ajan. Samassa väliseminaarissa olet itse sekä opponoitavan että opponoijan roolissa.

Lopuksi opiskelija esittelee julkaisuvalmiin (tai lähes julkaisua vaille valmiin työn) työn loppuseminaarissa. Loppuseminaarin esitys kestää tasan 20 minuuttia ja se arvioidaan. Viimeisellä viikolla kirjoitetaan myös kypsyysnäyte. Monimuoto-opiskelijoilla loppuseminaari on seuraavana syksynä, jolloin työskentelyaikaa on myös kesä. 

Plagiointitarkastus Urkundissa

Jokainen tietojenkäsittelyn opinnäytetyö käy läpi plagiointitarkastuksen. Se tehdään seuraavasti:

  • Lähetä työsi koulun sähköpostia käyttäen liitetiedostona osoitteeseen ohjaajankäyttäjätunnus.hamk@analysis.urkund.com esim. lseppanen.hamk@analysis.urkund.com (tlahti, tsaksa, elaine)
  • Ohjaaja saa Urkundista sähköpostiviestin ja tarkastaa Urkundin raportin.
  • Ohjaaja merkitsee plagiontitarkastuksen onnistumisen vaiheella FUNityyn.

Kansitus

Opiskelija julkaisee opinnäytetyönsä joko theseus.fi:ssä tai HAMKin arkistossa. Opiskelija voi kansittaa työn itselleen tai työn tilaajalle. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU