Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tieto- ja viestintätekniikan opinnäytetyöprosessi

06.05.2019 10:32

Avaa tästä opinnäytetyöprosessi kuvana.

SEMINAARI JA KYPSYYSNÄYTE

Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin työnsä tiiviissä muodossa. Hän paneutuu erityisesti työnsä selvitysosioon, sen toteutukseen, saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. Lisäksi yksi osa seminaaria on opiskelijan oma arvio opinnäytetyöprosessistaan kokonaisuudessaan sekä arvio omasta oppimisestaan sen aikana.

Seminaariin ilmoittautuminen edellyttää ohjaavan opettajan lupaa, eli työn tulee olla siinä vaiheessa, että se voidaan esittää loppuseminaarissa.

Loppuseminaarien aikataulu 2018-2019:

 • ti 4.9.2018
 • ti 2.10.2018
 • ti 30.10.2018
 • ti 20.11.2018
 • ti 18.12.2018

 

 • ti 29.1.2019
 • ti 19.2.2019
 • ti 2.4.2019
 • ti 23.4.2019
 • ti 14.5.2019
 • ti 28.5.2019

Seminaarit alkavat kunakin päivänä klo 15:00 ja jatkuvat niin kauan kuin on esityksiä.

Seminaariin ilmoittaudutaan moodlen kautta:

Seminaariin imoittautumislinkki (https://moodle.hamk.fi/course/view.php?id=11257)

avain: ict-semi

Seminaarit pidetään luokassa A-205.

Muut mahdolliset seminaarit (suunnittelu- ja väliseminaarit) pidetään kunkin opinnäytetyön ohjaajan määrittelemällä tavalla.

Kypsyysnäyte tehdään tenttiakvaariossa tai ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Tietotekniikan seminaarivastaava: Marko Grönfors, marko.gronfors@hamk.fi, p. +358-3-646 2662, +358-50-574 5235

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIPAJAT

Opinnäytetyön raportointipajassa (vetäjä: Lea Mustonen) saat ohjausta opinnäytetyön kirjoittamiseen, lähdeviitteiden merkitsemiseen, oikeakielisyyteen yms. Raportointipajaan osallistutaan, kun omaa työtä on kirjoitettu pari lukua. Siihen mennessä esiin nousseita kysymyksiä on hyvä tuoda pajaan pohdittavaksi.

Raportointipajoja järjestetään seminaaripäivinä klo 14:30-16:00 tilassa D106.

OPINNÄYTETYÖPAJAT KEVÄT 2019

Ryhmien INTINU16X6 ja INTINU15A6 opiskelijoille järjestetään kolmannella jaksolla (14.1. – 15.3.2019) Opinnäytetyöpaja, jonka aikana on tarkoitus saattaa opinnäytetyö valmiiksi. Pajojen ajankohdat ilmenevät ryhmien lukkareista ja niitä vetää Antti Laakso sekä opinnäytetöitä ohjaavat opettajat. Myös muiden ryhmien opiskelijat voivat osallistua pajoihin. Edellytyksenä pajaan tulemiselle on, että opinnäytetyön aihe on hyväksytty ja työlle on valittu ohjaaja.

Opinnäytetyöpajavastaava: Antti Laakso, antti.laakso@hamk.fi, p. +358-3-646 2418, +358-50-574 5213

OPINNÄYTETYÖAIHEITA

Ajantasaista tietoa tarjolla olevista opinnäytetyöaiheista saat seuraamalla Työpaikat ja projektit / tekniikka Yammer-kanavaa.

Sopivia opinnäytetyöaiheita voit tiedustella myös tieto- ja viestintätekniikan opettajilta ja koulutuspäällikkö Jari Mustajärveltä, jari.mustajarvi@hamk.fi, p. 040 829 3710

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU