Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tieto- ja viestintätekniikan opinnäytetyöprosessi

27.08.2019 07:59

Avaa tästä opinnäytetyöprosessi kuvana.

OPINNÄYTETYÖMODUULI KEVÄT 2020

Ryhmien INTINU17X6 ja INTINU16A6 opiskelijoille järjestetään kolmannella jaksolla (13.1. – 13.3.2020) Opinnäytetyön moduulitoteutus, jonka aikana on tarkoitus saattaa opinnäytetyö kokonaisuudessaan valmiiksi.

Opinnäytetyömoduulin aikana viikoittaiset lähitunnit, harjoitustunnit ja itsenäinen tekeminen keskittyy ainoastaan opinnäytetyön toteuttamiseen. Ryhmien lukujärjestyksestä ilmenevät työskentelyn yhteiset ajankohdat. Yhteisiä opinnäytetyön etenemistä edistäviä lähi- ja harjoitustunteja vetää Antti Laakso sekä muut opinnäytetöitä ohjaavat opettajat. Opiskelijan on huomioitava, että opinnäytetyömoduuli täyttää normaalin moduulimallin mukaisesti koko opiskeluviikon.

Myös muiden ryhmien opiskelijat voivat osallistua työskentelyyn opinnäytetyömoduulissa. Edellytyksenä moduuliin tulemiselle on, että opinnäytetyön aihe on hyväksytty ja työlle on valittu ohjaaja.

Opinnäytetyöpajavastaava: Antti Laakso, antti.laakso@hamk.fi, p. +358-3-646 2418, +358-50-574 5213

 

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIPAJAT

Opinnäytetyön raportointipajassa (vetäjä: Lea Mustonen) saat ohjausta opinnäytetyön kirjoittamiseen, lähdeviitteiden merkitsemiseen, oikeakielisyyteen yms. Raportointipajaan osallistutaan, kun omaa työtä on kirjoitettu pari lukua. Siihen mennessä esiin nousseita kysymyksiä on hyvä tuoda pajaan pohdittavaksi.

Raportointipajoja järjestetään seminaaripäivinä alkaen klo 15:30.

 

SEMINAARI JA KYPSYYSNÄYTE

Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin työnsä tiiviissä muodossa. Hän paneutuu erityisesti työnsä selvitysosioon, sen toteutukseen, saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. Lisäksi yksi osa seminaaria on opiskelijan oma arvio opinnäytetyöprosessistaan kokonaisuudessaan sekä arvio omasta oppimisestaan sen aikana.

Seminaariin ilmoittautuminen edellyttää ohjaavan opettajan lupaa, eli työn tulee olla siinä vaiheessa, että se voidaan esittää loppuseminaarissa.

Loppuseminaarien aikataulu 2019-2020:

3.9.2019, B-219
1.10.2019, B-219
29.10.2019, A-205
10.12.2019, A-205

4.2.2020, A-205
3.3.2020, A-205
31.3.2020, A-205
5.5.2020, A-205
2.6.2020, A-205

 

Seminaarit alkavat kunakin päivänä klo 15:00 ja jatkuvat niin kauan kuin on esityksiä.

Seminaariin ilmoittaudutaan Moodlen kautta.

avain: ict-semi

Muut mahdolliset seminaarit (suunnittelu- ja väliseminaarit) pidetään kunkin opinnäytetyön ohjaajan määrittelemällä tavalla.

Kypsyysnäyte tehdään tenttiakvaariossa tai ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Tietotekniikan seminaarivastaava: Marko Grönfors, marko.gronfors@hamk.fi, p. +358-3-646 2662, +358-50-574 5235

 

OPINNÄYTETYÖAIHEITA

Ajantasaista tietoa tarjolla olevista opinnäytetyöaiheista saat seuraamalla Työpaikat ja projektit / tekniikka Yammer-kanavaa.

Sopivia opinnäytetyöaiheita voit tiedustella myös tieto- ja viestintätekniikan opettajilta ja koulutuspäällikkö Jari Mustajärveltä, jari.mustajarvi@hamk.fi, p. 040 829 3710

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU