Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Suuntaudu elintarvike- tai ympäristöbiotekniikkaan

13.11.2018 11:12

Bio- ja elintarviketekniikan AMK-insinööriksi valmistutaan neljältä eri alalta: meijeriala, liha- ja valmisruoka-ala, vilja- ja panimoala sekä ympäristöteknologia- ja bioenergia-ala.

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörin (AMK) tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Insinööri (AMK) -tutkinnon voit suorittaa erilaisilla oppimismalleilla, jotka soveltuvat sekä kokopäiväopiskeluun että työn ohessa opiskeluun.

Bio- ja elintarviketekniikan opiskelijana voit luoda oman ammatillisen opintopolkusi elintarviketeollisuuteen, elintarvikeyrittäjyyteen tai biojalostamoalaan.

Tutkinto koostuu moduuleista, joiden laajuus on 15 opintopistettä. Jokainen moduuli sisältää valitsemasi opintopolun mukaisia opintoja, jotka tehdään työelämäyhteistyössä. Lisäksi opintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu sekä 15 opintopisteen opinnäytetyö.

Opinnoissasi saat alalle tärkeää osaamista prosessi- ja materiaalitekniikasta.

Bio- ja elintarviketekniikan opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU