Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Kestävän kehityksen opetussuunnitelma

13.11.2018 11:07

Valitse opintokokonaisuuksia mielenkiintojesi mukaan

ymparistosuunnittelija koulutuksen sisalto kaaviokuvana

Ympäristösuunnittelija (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä.

Koulutukseen kuuluu pakollisia ja profiloivia opintoja. Perusopinnot suoritettuasi ymmärrät ekosysteemipalvelujen merkityksen, kestävän kehityksen eri osa-alueet sekä ympäristön seurannan ja vesistöjen kunnostuksen toimintamalleja. Osaat myös ympäristötekniikan, ympäristöliiketoiminnan ja ympäristöalan viranomaistoiminnan perusteet. Perusopinnot sisältävät myös englanninkielisen opintokokonaisuuden.

Voit laajentaa ja syventää osaamistasi omien mielenkiintojesi mukaan profiloivien opintojen kautta. Valittavana on esimerkiksi bio- ja energiatekniikan, viestinnän ja ympäristöjohtamisen, luonnon monimuotoisuuden, biotalouden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen opintoja.

Voit sisällyttää tutkintoosi opintoja myös biotalouden tai koko HAMKin muusta opintotarjonnasta. Lisäksi opintoihin sisältyy kaksi työelämän harjoittelujaksoa ja opinnäytetyö. Kannustamme myös keräämään itsellesi arvokasta kansainvälistä kokemusta ja kielitaitoa lähtemällä vaihto-opiskelemaan tai harjoitteluvaihtoon.

Kestävän kehityksen opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU