Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Erikoistu konesuunnittelun, simulointiin ja mallinnukseen tai valmistusautomaation osaajaksi.

12.02.2020 10:42

Konetekniikan insinöörin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja kesto noin 4 vuotta (opinnot on mahdollista suorittaa nopeammin hyödyntämällä mm. kesäopintoja ja aiempaa osaamistaan). Tutkintoon kuuluu myös 5 kk työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

Konetekniikan opinnoissa kehität insinöörin perustaitojen lisäksi erikoisosaamista koneiden, laitteiden, tuotteiden ja rakenteiden suunnitteluprosesseihin ja -menetelmiin; tuotantotekniikkaan ja tuotannonsuunnitteluun sekä moderneihin valmistusmenetelmiin.

Ensimmäisen kahden vuoden opinnot ovat kaikille yhteisiä, ja sen jälkeen voit suuntautua oman kiinnostuksen pohjalta yhteen tai useampaan seuraavista:

  • koneensuunnittelu
  • simulointi ja mallinnus
  • valmistusautomaatio

Lisäksi on mahdollista valita:

  • syventävä matematiikan moduuli (englanninkielinen toteutus), joka on tarkoitettu etenkin valmistumisen jälkeen maisteri-opintoihin yliopistossa hakeutuville opiskelijoille
  • opintoja englanninkielisestä konetekniikan koulutuksesta
  • tuotantotalouden verkko-opintoja (lue lisää alta)
  • opintoja muista HAMKin koulutuksista (mm. Kunnossapito/Maintenance sähkö- ja automaatiotekniikasta Valkeakoskelta)
  • opintoja HAMKin ja muiden ammattikorkeakoulujen kesätarjonnasta
  • opintoja opiskeluvaihdossa ulkomaalaisissa kumppanikorkeakoulussa

Opinnot toteutetaan tiettyyn ammattiaiheeseen keskittyvissä 15 opintopisteen moduuleissa, joita suoritetaan vuoden aikana neljä kappaletta – enemmänkin on mahdollista suorittaa mm. verkko-opintoja hyödyntämällä tai kesäopintoina, jos haluaa valmistua nopeammin. Ammattiaiheiden lisäksi opintomoduuleissa opiskellaan luonnontieteitä (matematiikka, fysiikka ja kemia) sekä kartutetaan yleisiä työelämässä tarvittavia taitoja, mm. liiketaloudellinen osaaminen, vuorovaikutus- ja viestintätaidot (mm. suomi, ruotsi ja englanti), projektityöskentely, digitaidot sekä kansainvälisyysosaaminen.

Opintojen rakenne: konetekniikan moduulit

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Vapaa ajoitus
Orientaatio insinööriopintoihin
Mekaniikka
Valmistustekniikka
Palkkirakenteen suunnittelu
Valmistettavuus suunnittelussa
Koneenosat
Ohutlevyrakenteet
Tuotekehitys
Rakenteiden analysointi
Teollisen laitteen suunnittelu
Valmistusautomaatio
Profiloiva moduuli
(tai muita profiloivia moduuleja tai työpaikkaopintoja oman valinnan mukaan)
Profiloiva moduuli
Opinnäytetyö
Työharjoittelu

Tuotantotalouden opinnot​ täydentävät konetekniikkaa

Insinöörin työhön kuuluu oman ammattiosaamisen lisäksi kokonaisuuksien ymmärtäminen ja niiden johtaminen. Tuotantotalouden, logistiikan ja yritystoiminnan opinnoissa yhdistät liiketalouden näkökulman omiin insinööriopintoihisi. Opit johtamaan projekteja, suunnittelemaan ja kehittämään tuotantoa sekä toimitusketjuja ja teollisia palveluja.  Nämä ovat erittäin tärkeitä insinöörin työelämässä tarvitsemia taitoja.

Tuotantotalouden opinnot koostuvat neljästä 15 opintopisteen moduulista ja muutamasta erillisestä opinnosta, laajuus yhteensä yli 70 opintopistettä. Voit opiskella näistä 1-4 tutkintoosi sopivaa moduulia eli noin 15–60 opintopistettä.

Tuotantotalouden opinnot toteutetaan pääasiassa verkossa.

Konetekniikan koulutuksen opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU