Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Liikennealan ainutlaatuista koulutusta

26.02.2020 10:37

Hämeen ammattikorkeakoulun liikenneala on Suomen ainoa liikennesuunnittelun, viisaan liikkumisen ja älykkään liikenteen palvelujen kysymyksiin erikoistunut amk-tutkintoon johtava koulutus.

Liikennealan insinööri (AMK) tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Liikennealalla voit suunnata opintosi esimerkiksi liikenneympäristön suunnitteluun, viisaan liikkumisen edistämiseen tai älykkään liikenteen palveluiden kehittämiseen. 

  • Liikennesuunnittelun opinnoissa perehdytään kaikkien liikennemuotojen: joukkoliikenteen, autoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn ja pysäköinnin suunnitteluun sekä myös liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin. Lisäksi saat valmiudet liikennesuunnittelussa tarvittavien liikennetutkimusten ja välityskykytarkastelujen tekemiseen sekä yleisimpien suunnitteluohjelmien käyttöön.
  • Viisaan liikkumisen ja älykkään liikenteen opinnoissa tutustut kestävän liikkumisen edistämiseen, liikenteen palveluihin sekä autonomisen liikenteen kehitykseen. Opit myös palvelumuotoilun perusteet ja merkityksen käyttäjälähtöisessä suunnitteluprosessissa.

Pakollisten ja valinnaisten opintojen lisäksi tutkintoon sisältyy myös harjoittelu ja opinnäytetyö.​

Lisäksi opintojesi aikana kehität kielitaitoasi ja viestinnän osaamista, perehdyt projektityöskentelyyn ja opit toimimaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Myös ympäristöasiat ja kansainvälisyys kuuluvat liikennealan opiskelijoiden opintoihin.

Kansainvälisyys on luonnollinen osa opintoja

Liikennealalla on kansainvälisiä yhteistyöoppilaitoksia, joissa voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Myös HAMKissa opiskelee kansainvälisiä opiskelijoita ja harjoittelijoita vuosittain.​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU