Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Liiketalouden opetussuunnitelma

13.11.2018 11:04

Opiskelu on yhteistyötä työelämän kanssa – Opintopolkusi vie uralla eteenpäin

Liiketalouden opiskelu on joustavaa, käytännönläheistä sekä opiskelijakeskeistä.

Opintosi rakentuvat moduuleista, joiden jokaisen laajuus on 15 op. Valitsemasi moduulit muodostavat opintopolkusi. Moduulirakenteen kautta voit valita monipuolisen yhdistelmän liiketalouden aihealueita.

Opintopolkujamme ovat esimerkiksi taloushallinto-osaajan, markkinointisuunnittelijan, asiakasvastaavan, finanssiosaajan tai liiketoiminnan kehittäjän opintopolut. Voit myös yhdistellä eri opintopolkujen moduuleja oman kiinnostuksesi mukaan.

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja voit suorittaa tutkinnon päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna.

Markkinoinnin osaaja

Tällä opintopolulla opiskelet markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja tutkimusta monipuolisesti. Opit erilaisia markkinoinnin työtapoja ja perehdyt erityisesti digitaalisiin palveluihin ja markkinointiviestintään. Tutustut palveluliiketoiminnan erityispiirteisiin ja siihen, miten asiakkaan kokemaa tuotteen ja palvelun arvoa luodaan markkinoinnin keinoin.

Teemme projekteja yhteistyössä yritysten kanssa. Saat myös valmiudet toimia kansainvälisissä markkinoinnin tehtävissä.

Taloushallinnon osaaja

Taloushallinnon osaajan opintopolulla opiskellaan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja johdon laskentatoimen aihealueita. Voit halutessasi syventää sähköisen taloushallinnon osaamistasi yritysten analysoinnissa ja tilintarkastuksessa sekä verotuksessa.

Teemme projekteja yhteistyössä yritysten kanssa, joka mahdollistaa asiantuntijuutesi kehittymisen jo opiskeluiden aikana.

Liiketoiminnan kehittäjä

Liiketoiminnan kehittäjän opintopolulla opit tunnistamaan eri toimialojen yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä tarkastelemaan ja arviomaan yrityksen liiketoiminnan nykytilaa ja kehittämisen edellytyksiä. Opit myös käyttämään strategiatyön erilaisia malleja ja kokeilevia työkaluja käytännön toimeksiannoissa.

Opintosi liiketalouden koulutusohjelmassa tukevat yrittäjyyttä. Voit saada myös tukea oman yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yrityksen perustamiseen.

Liiketalouden opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU