Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Metsätalouden koulutuksesta eväät metsäalan asiantuntijaksi

13.11.2018 11:01

Metsäalan opiskelijana luot moduuleista oman ammatillisen oppimispolun, esimerkiksi puunhankkijan, metsäsuunnittelijan tai metsäpalveluyrittäjän polun.

Metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu seitsemän kaikille metsäopiskelijoille yhteistä ja kuusi valinnaista opintomoduulia. Kunkin työelämästä lähtevän moduulin laajuus on 15 opintopistettä. Lisäksi opinnot sisältävät kaksi harjoittelujaksoa ja opinnäytetyön.

Koulutukseesi kuuluvat opinnot

 • metsänmittauksesta ja hoidosta
 • metsäammattilaisen työvälineistä
 • metsien merkityksestä yhteiskunnalle ja alan lainsäädännöstä
 • puunkorjuusta ja hankinnasta
 • metsäekologiasta
 • metsänhoidon menetelmistä
 • kestävästä maankäytöstä englanninkielisenä opiskeluna.

Valinnaisten aineiden pohjalta voit erikoistua esimerkiksi

 • puunhankintaan
 • uusiutuvien energiamuotojen asiantuntijaksi
 • paikkatiedon soveltamiseen ja hallintaan
 • metsäpalvelujen tuottamiseen ja yrittäjyyteen
 • bioenergian tuottamiseen
 • taajamametsien hoitoon ja suunnitteluun

Pystyt suuntaamaan osaamistasi myös HAMKin luonnonvara-alan muihin osaamisalueisiin valitsemalla profiloivia opintoja maaseutuelinkeinojen, rakennetun ympäristön tai kestävän kehityksen koulutuksista.

Metsätalouden opetussuunnitelmat

Tutustu opetussuunnitelmaan

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU