Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Puutarhatalouden opetussuunnitelma

13.11.2018 10:59

Kasvien viljelyn ja tuotantokasvien opintoja tutkien ja soveltaen

Puutarhatalouden hortonomin (AMK) tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat profiloivista ja ydinosaamisen moduuleista.

Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Puutarhatalouden profiloivissa opinnoissa painotetaan joko puutarhakasvien viljelijän, kaupallisissa tehtävissä toimivan tai tuotannollista kehitystyötä tekevän ammattilaisen osaamista.​

Viljelyn, tuotannon, kasvilajikkeiden ja työnjohdon oppimista

Puutarhatalouden hortonomina hallitset puutarhakasvien viljelyn työvälineet ja menetelmät. Sadon ajoittaminen, käsittely ja varastointi tulevat opinnoissa tutuksi. Tunnet kasveja ja tuotantoon liittyvää biologiaa ja tekniikkaa. Osaat määrittää hyöty-, rikka- ja luonnonkasveja ja tunnet ravinto- ja koristekasvien käyttöominaisuudet. Kasvintuhoojat ja kasvinsuojelumenetelmät ovat sinulle tuttuja.

Profiloivissa opinnoissa voit erikoistua puutarhakasvien tuotantoketjuihin, tuotteistukseen ja puutarhakauppaan liittyen kasvihuone- tai avomaatuotantoon.  Viljelyjärjestelmät ja kasvien lisäystavat kuuluvat opintoihin, kuten myös soveltava tutkimus. ​

Ammattikorkeakoulun osaaminen on yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä. Voit omilla valinnoillasi painottaa joko teoreettiseen tai käytännölliseen suuntaan.

Puutarhatalouden ydinosaamisen moduuleita ovat:​

 • Puutarhakasvien tuotantoympäristöt
 • Kasvutekijöiden hallinta
 • Puutarhakasvien viljelytekniikka​
 • Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö
 • Puutarhakasvien tuotetietous
 • Sustainable land-use management and bioeconomy
 • Työharjoittelu
 • Asiantuntijaharjoittelu
 • Opinnäytetyö

Lisäksi profiloit osaamistasi seitsemällä moduulilla. Voit valita ne erilaisista vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi:​

 • Viljelytaidot
 • Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa
 • Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen
 • Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen
 • Yrittäminen ja palvelujen tuottaminen
 • Viljelytaidot
 • Puutarha-alan kauppa ja neuvonta
 • Työnjohto- ja työyhteisötaidot puutarha-alalla
 • Työelämän kehitysprojekti puutarha- ja viheralalla

Puutarha- ja viheralan tarjonnan lisäksi voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden tarjonnasta.

Puutarhatalouden opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU