Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennetun ympäristön opetussuunnitelma

13.11.2018 10:57

Valitse suunnittelijan tai viherrakentajan polku

Hortonomin (AMK) tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinto koostuu profiloivista sekä ydinosaamisen moduuleista.

Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Rakennetun ympäristön profiloivissa moduuleissa painotetaan joko suunnittelijan tai viherrakentajan / ylläpitäjän ammattilaisen osaamista. ​

Viheralueiden suunnittelun, rakenteiden ja kasvillisuuden opintoja

Rakennetun ympäristön koulutuksessa opiskellut hortonomi osaa viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon työvälineet.  Luonnonkasvit ja viherrakentamisen kasvit kasvupaikkavaatimuksineen ovat hänelle tuttuja. Hortonomi ymmärtää sekä maisemarakenteen että luonnon prosessien merkityksen. Rakennetun ympäristön rakenteet ja materiaalit sekä tuotteet tulevat opinnoissa tutuiksi.

Hortonomi osaa ottaa huomioon asukkaiden ja erityisryhmien toiminnan vaatimukset viheralueille esteettisten vaatimusten lisäksi. Hortonomi osaa laskea ja arvioida suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia ja toimia yrittäjämäisesti.

Rakennetun ympäristön ydinosaamisen moduuleita ovat:

 • Asuinympäristön rakentamisen ja hoidon työmenetelmät
 • Asuinympäristön suunnittelu ja rakenteet
 • Kasvullinen ympäristö
 • Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö
 • Ympäristön rakenne- ja toteutustekniikka
 • Sustainable land-use management
 • Työharjoittelu
 • Asiantuntijaharjoittelu

Profiloivia moduuleita valitaan seitsemän. Voit valita ne erilaisista vaihtoehtoista, joita ovat esimerkiksi:

 • Toiminnalliset ympäristöt
 • Rakennetun ympäristön rakennuttaminen
 • Rakennetun ympäristön hallinta
 • Rakentamisen ja ylläpidon toteutus
 • Ympäristön korjausrakentaminen ja ylläpito
 • Yksityiset ja puolijulkiset ulkotilat
 • Julkiset ulkotilat
 • Muuttuva suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito
 • Yrittäminen ja palvelun tuottaminen ​

Voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden tarjonnasta.

Rakennetun ympäristön opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU