Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennusmestarikoulutuksessa suuntaudut korjausrakentamiseen

12.02.2020 10:52

​Rakennusmestari (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opinnoissa perehdyt erityisesti korjausrakentamiseen.

Rakennusmestarin työhön kuuluu oman ammattiosaamisen lisäksi kokonaisuuksien ymmärtäminen ja niiden johtaminen. Opit johtamaan projekteja, suunnittelemaan ja kehittämään tuotantoa sekä toimitusketjuja ja teollisia palveluja.  Nämä taidot ovat erittäin tärkeä osa rakennusmestarin työelämässä tarvitsemia taitoja.

Opiskelusi aikana perehdyt erityisesti korjausrakentamiseen:

  • materiaalien, rakenteiden ja kosteuden hallintaan
  • alan sopimuksiin ja määräyksiin
  • työnjohto- ja esimiestoimintaan
  • työmaatoimintoihin
  • hanketalouteen ja kustannusten hallintaan

Koulutuksen aikana sinulle muodostuu oman erityisosaamisesi lisäksi vahva näkemys koko rakentamisprosessista.

Tutkinnon rakenne

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi / vapaa ajoitus
Rakennusalan toimintaympäristö, 15 op Kerrostalorakentaminen, 15 op Korjausrakentaminen, 15 op Opinnäytetyö, 15 op
Maankäytön, kaavoituksen ja rakennusmateriaalien perusteet, 15 op Rakennushankkeen johtaminen, 15 op Talonrakennushankkeen suunnittelu, valvonta ja ohjaus, 15 op Työharjoittelu, 30 op
Pientalohankkeen suunnittelu ja toteutus, 15 op Toimitilarakentaminen, 15 op Korjausrakentamishankkeen suunnittelu, 15 op  
Pientalon rakennetekniikka, 15 op Talonrakennushankkeen toteutuksen yleissuunnittelu, 15 CR    

Opinnäytetyössä kaksi mallia

Tutkintoosi kuuluvan opinnäytetyön voit tehdä perinteisenä suunnittelu-, tutkimus- tai tuotekehitystyönä tai portfoliona.

Portfoliotyössä keräät opintojaksoihin liittyvää materiaalia koulutuksen aikana. Lisäksi teet työhön erilaisia selvityksiä sekä seurantaa suunnitelmien toteutuksesta.​

Rakennusmestarin opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU