Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sairaanhoitajan opetussuunnitelma

14.01.2021 09:42

Terveysalan ammattilaiseksi kehittyminen

Sairaanhoitaja (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä.

​Koulutus rakentuu 15 opintopisteen laajuisista moduuleista. Opintojen alussa teemoja ovat esimerkiksi:

 • hoitotyön tieto- ja arvoperusta
 • potilaan hoitamisen perustaidot
 • lääkehoidon perusteet
 • luonnontieteelliset opinnot, kuten ihmisen anatomia ja fysiologia.
 • äkillisesti sairastuneen hoitotyö 
 • mielenterveys- ja päihdehoitotyö

Jos olet aiemmin opiskellut lähihoitajaksi, voit suorittaa joitakin ensimmäisen vuoden opintoja antamalla osaamisestasi näytön.

Toisena vuonna perehdyt tarkemmin hoitotyön eri alueisiin ja toimintaympäristöihin, kuten

 • pitkäaikaisesti sairastuneen hoitotyö
 • perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö
 • seksuaaliterveys, raskaus ja synnytys
 • lastenhoitotyö
 • ikääntyneiden hoitotyö

Kolmantena opiskeluvuotena keskityt hoitotyön kehittämiseen esimerkiksi opinnäytetyössä ja erilaisissa työelämän yhteistyöhankkeissa. Opintojen lopussa suuntaat ja vahvistat osaamistasi omien vahvuuksiesi ja urasuunnitelmasi mukaan.

Yleissairaanhoitajan opintojen lisäksi opintoihin kuuluu profiloivat opinnot (15 + 15 op), joissa opiskelija voi syventää asiantuntijuutta hoitotyössä. HAMK:ssa Hyvinvointiosaamisen yksikkö on profiloitunut kriisi- ja kriittisiin tilanteisiin varautumiseen ja tilanteiden hallintaan sekä digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Profiloivia opintoja voi valita myös monialaisesta tarjonnasta kuitenkin niin, että valinnat palvelevat alan osaamistarpeita.

Simulaatiossa harjoitellaan käytännön taitoja​​

Simulaatio-opetus mahdollistaa erilaisten käytännön hoitotyöhön liittyvien tilanteiden harjoittelun.

Toiminnan johtoajatuksina ovat eettisyys, potilasturvallisuus, päätöksenteko- ja vuorovaikutustaidot, moniammatillisuus ja ryhmätyötaidot.

Opiskelijat tekevät oppimisympäristössä erilaisia hoitotyön harjoitteita. Esimerkiksi elvytys ja potilaan elintoimintojen tarkkailun harjoittelu ovat tärkeitä opintojen alkuvaiheessa.  Myöhemmin opintojen edetessä opiskelijat harjoittelevat vaativampia hoitotyön erikoistilanteita erilaisten potilastilanteiden avulla.

Simulaatiotilassa sijaitsevat simulaattorinuket ovat vuorovaikutustaitoisia, elintoiminnot ovat mahdollisimman todenmukaisia, ja tarvittaessa nuket jopa puhuvat, tosin ainoastaan ohjauskeskuksesta käsin.

Simulaatioympäristössä harjoitteleminen on turvallinen väylä hoitotyön taitojen ja tietojen hankkimiseen.

Video koulutuksesta.

Sairaanhoitajan opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU