Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sosiaalialan opinnoissa voit profiloitua

13.11.2018 10:50

Sosiaalialan aihealueina ovat muun muassa aikuissosiaalityö, yhteisöllinen sosiaalityö, lastensuojelutyö, sekä kulttuuri ja taidelähtöinen toiminta sosiaalityössä.

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Se rakentuu erilaisista osaamiskokonaisuuksista, jotka muodostuvat 15 opintopisteen moduuleista. Koulutus koostuu sosiaalialan ydinosaamisesta ja erikoistavasta osaamisesta.

Opintojesi alussa perehdyt sosiaalialan perusosaamiseen, kuten sosiaalialan työn lähtökohtiin ja asiakastyön käytäntöihin. Opintojen edetessä voit erikoistua oman kiinnostuksesi mukaan sosiaalialan eri osaamisalueisiin.

Sosiaalialan aihealueina ovat muun muassa aikuissosiaalityö, yhteisöllinen sosiaalityö, lastensuojelutyö, sekä kulttuuri ja taidelähtöinen toiminta sosiaalityössä. Opit tukemaan asiakkaan ja yhteisön osallisuutta yhteiskuntaan ja työelämään sekä toimimaan päihde-, mielenterveys- ja kriisityössä.

Kasvatuksen aihe alueina ovat muun muassa varhaispedagoginen osaaminen, joka antaa valmiudet toimia varhaiskasvatuksessa. Nuorisotyö ja lastensuojelutyö sisältävät sekä sosiaalityön että kasvatuksen elementtejä sosiaalipedagogisella orientaatiolla hyödyntäen luovia menetelmiä.

Sosionomin opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU