Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Terveydenhoitajan opetussuunnitelma

14.01.2021 08:27

Monipuoliset opintojaksot ohjaavat asiantuntijaksi

Terveydenhoitajakoulutus rakentuu 15 opintopisteen moduuleista. Terveydenhoitajakoulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä, joista 180 on yhteisiä sairaanhoitajakoulutuksen kanssa. Yleissairaanhoitajakoulutuksesta (180 op) on kolmannes ohjattua harjoittelua erilaisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Terveydenhoitajakoulutuksen syventävissä opinnoissa on 30 op ohjattua harjoittelua monipuolissa terveydenhoitotyön ympäristöissä.

Koulutus rakentuu 15 opintopisteen laajuisista moduuleista. Opintojen alussa teemoja ovat esimerkiksi:

 • hoitotyön tieto- ja arvoperusta
 • potilaan hoitamisen perustaidot
 • lääkehoidon perusteet
 • luonnontieteelliset opinnot, kuten ihmisen anatomia ja fysiologia.
 • äkillisesti sairastuneen hoitotyö

Jos olet aiemmin opiskellut lähihoitajaksi, voit suorittaa joitakin ensimmäisen vuoden opintoja antamalla osaamisestasi näytön.

 

Jatkossa perehdyt tarkemmin hoitotyön eri alueisiin ja toimintaympäristöihin, kuten

 • pitkäaikaisesti sairastuneen hoitotyö
 • mielenterveys- ja päihdehoitotyö
 • perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö
 • seksuaaliterveys, raskaus ja synnytys
 • lastenhoitotyö
 • ikääntyneiden hoitotyö

Terveydenhoitotyön opinnot

Terveydenhoitajatyön opinnoissa keskityt muun muassa seuraaviin teemoihin:

 • lasta odottava perheen terveydenhoitajatyö
 • lasten ja nuorten terveydenhoitajatyö
 • työikäisen terveydenhoitajatyö
 • ympäristöterveys
 • perheiden voimavarojen tukemisen työmenetelmät
 • terveyden edistämisen arviointi- ja ohjausmenetelmät 

Opinnot sisältävät runsaasti ohjattua harjoittelua

Harjoittelu valmistaa työelämään. Ohjatussa harjoittelussa yhdistät teoreettista tietoa käytännön kokemukseen. Tukenasi oppimisessa ovat oppimistehtävät sekä ohjauskeskustelut ohjaavan opettajan ja työyhteisön ohjaajien kanssa. Voit suorittaa harjoittelun myös ulkomailla.

Harjoittelupaikkoja terveydenhoitotyön opintojen aikana ovat mm. neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja työterveyshuolto.

Video koulutuksesta.

Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU