Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tietojenkäsittelyn opetussuunnitelma

06.03.2020 10:00

Valitse opintopolkusi kiinnostuksesi mukaisesti

Tietojenkäsittelyn tradenomiksi voi valmistua HAMKissa kahta erilaista polkua pitkin: ohjelmointi ja tekninen tietohallinto. Erilaisten business-järjestelmien (ERP, Business Intelligence) opiskelua on integroitu osaksi ydinosaamisen opintoja.

Tietojenkäsittelyn tradenomin, jota it-tradenomiksi myös kutsutaan, tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Muuntokoulutuksessa suoritettavaksi jää 75 opintopistettä.

3,5 vuoden koulutukset

Tietojenkäsittelyn ydinosaamisen opinnot pitävät monipuolisesti sisällään opintoja tietojenkäsittelyn eri aihealueilta. Edettyäsi opinnoissasi jo hieman pidemmälle on aika valita aihealue, johon tarkemmin perehdyt. Tietojenkäsittelyn koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden valita nk. profiloivia opintoja eri opintopoluilta. Kaikki opiskelevat perusasiat kaikista poluista ja projektiosaamisesta jo ydinosaamisen moduuleissa ja valitsevat sitten millä poluilla haluavat osaamistaan syventää. Päivätoteutuksen puolella polku voidaan valita kahdesta vaihtoehdosta. Monimuotototeutuksessa polkuja on yksi. Monimuotototeutuksessa ei ole syventävää ohjelmoijapolkua, mutta ohjelmoinnin perusasiat opiskellaan ydinosaamisen moduuleissa.

Ohjelmointipolku

Ohjelmointi​polulla aloitat alusta ja opettelet ohjelmoimaan erilaisia mobiilisovelluksia, pelejä, www-palveluja ja järjestelmiä. Opinnoissa tulevat tutuiksi nykypäivän suosituimmat ohjelmointikielet ja -tekniikat. Monimuotototeutuksessa ei ole syventävää ohjelmoijapolkua, mutta ohjelmoinnin perusasiat opiskellaan ydinosaamisen moduuleissa.

Teknisen tietohallinnon polku

Teknisen tietohallinnon polulla opiskelet muun muassa pilvi- ja virtualisointitekniikoita, käyttöjärjestelmiä ja lähiverkkoja sekä opit hyödyntämään ja ylläpitämään liiketoimintaa tukevia verkkopalveluita.

75 opintopisteen muuntokoulutus

Muuntokoulutuksessa opiskelijalla on jo osaaminen liiketalouden alalta aiemmasta tutkinnostaan. Koulutuksen tarkoitus on kehittää opiskelijan tietoteknisiä taitoja. Opinnot alkavat syksyllä ja ne on jaettu neljään moduuliin, sisältäen mm. tietokantoja, ohjelmointia, ohjelmistorobotiikkaa, käyttöjärjestelmiä ja web-kehitystä. Tarvittaessa käytössäsi on myös kesälukukausi, jolloin ehdit tekemään mahdolliset kesken jääneet opintosi valmiiksi. Nämä opinnot hyväksytät asianosaisilla opettajilla syksyn alussa. Opinnäytetyö aloitetaan jo keväällä ja se viimeistellään syksyllä.

Avoimen AMKin polkuopiskelijat

Avoimen AMKin polkuopiskelijat ilmoittautuvat polkuopiskelijaksi HAMKin yleisten päivämäärien mukaisesti ilmoittautumislomakkeella. Polkuopiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Aloitusajankohta ja -paikka ilmoitetaan polkuopiskelijoille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tietojenkäsittelyn opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU