Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

28.01.2020 10:03

Suuntaudu opinnoissasi kiinnostuksesi mukaisesti

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin (AMK) tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.

Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot ohjelmistotekniikasta, elektroniikasta, digitaalitekniikasta, tietokoneverkoista ja mobiileista tietojärjestelmistä. Sinulla on mahdollisuus valita henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti opintoja myös muista koulutusohjelmista ja korkeakouluista tai suorittaa opintoja jossakin yhteistyöoppilaitoksessa ulkomailla. ​

Lisäksi kehität kielitaitoasi ja viestinnän osaamista, perehdyt yrittäjyyteen ja opit laatu- ja talousajattelun perusteet. Myös ympäristöasiat ja kansainvälisyys kuuluvat kaikkien tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden opintoihin, näin ollen osa opinnoista voi olla toteutettu englannin kielellä yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Opintojen aikana valitset suuntautum​isalueen, johon haluat perehtyä ja erikoistua tarkemmin. HAMKissa vaihtoehtoina ovat ohjelmisto-osaaminen, järjestelmäosaaminen ja teknisesti vaativat sisällöntuotantotehtävät​.

Ohjelmisto-osaaminen

Ohjelmisto-osaamisen asiantuntijoiksi erikoistuvat työskentelevät ohjelmoinnin, ohjelmistosuunnittelun, ylläpidon, testauksen ja sulautettujen järjestelmien parissa.

Ohjelmisto-osaamisen polulla opintosi painottuvat olio-ohjelmointiin, ohjelmointikieliin, ohjelmistotuotannon menetelmiin, peliohjelmointiin sekä web- ja mobiilisovelluskehitykseen.

Järjestelmäosaaminen

Järjestelmäosaamiseen suuntautuvat opiskelijat perehtyvät erikoisosaamista vaativien laitteistojen ja järjestelmien yhteenliittämiseen, rakenteeseen ja toimintaan. He harjaantuvat myös asiakkaiden neuvontaan ja konsultointiin sekä tietotekniikan hankintoihin.

Järjestelmäosaamisen polulla opintoihisi kuuluu mm. tietojärjestelmiin, tietokonelaitteistoihin, tietoverkkoihin, älykkäisiin järjestelmiin ja mobiiliverkkoihin liittyviä kokonaisuuksia.

Teknisesti vaativa sisällöntuotanto

Teknisesti vaativaan sisällöntuotantoon erikoistuvat opiskelijat toimivat erilaisissa mediaan liittyvissä suunnittelu- ja toteutustehtävissä.

Sisällöntuotanto polulla opiskellaan mm. web-tekniikkaa, digitaalista ääni- ja videotuotantoa, 3D-tekniikkaa, pelituotantoa sekä videovälitystekniikkaa.

Tuotantotalouden ja logistiikan opinnot

Insinöörin työhön kuuluu oman ammattiosaamisen lisäksi kokonaisuuksien ymmärtäminen ja niiden johtaminen. Tuotantotalouden ja logistiikan opinnoissa yhdistät liiketalouden näkökulman omiin insinööriopintoihisi. Opit johtamaan projekteja, suunnittelemaan ja kehittämään tuotantoa sekä toimitusketjuja ja teollisia palveluja.  Nämä taidot ovat erittäin tärkeä osa insinöörin työelämässä tarvitsemia taitoja.​

Tuotantotalouden ja Logistiikan opintopolku koostuu neljästä 15 opintopisteen moduulista, yhteensä sen laajuus on 60 opintopistettä. Voit opiskella 1-4 tutkintoosi sopivaa moduulia, eli tutkinnostasi riippuen 15–60 opintopistettä tuotantotalouden ja logistiikan opintoja

Opinnot toteutetaan pääasiassa ​verkossa. Voit yhdistää opintopolun tai osia siitä mihin tahansa tekniikan alan tutkintoon tai muiden toimialojen osaamiseen.​

Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU