Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Älykkään ja kestävän muotoilun opiskelutavat

28.04.2021 15:22

 

Voit opiskella muotoilua päiväopiskeluna. Opintojen tavoitteena on kansainvälistyä, kehittyä ja kasvaa muotoilun osaajana ja asiantuntijana.

Päiväopiskelu korkeakoulukeskuksessa

Opiskelet muotoilun artenomiksi päiväopiskelijana modernissa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Työskentelet muotoilun käytännönläheisissä oppimisympäristöissä. Tässä opiskelutavassa opiskelu tapahtuu pääasiallisesti klo 8-16 välillä. Opintosi etenevät ohjatusti oman ryhmäsi mukana. Rakennamme vahvoja yhteistyösuhteita työelämän kanssa jo opiskeluaikana. Opiskeluun kuuluu kaksi harjoittelujaksoa alan yrityksissä tai organisaatioissa.

Kansainvälisyys opinnoissa

Kansainvälisyys on ensiarvoisen tärkeää muotoilun osaajalle. Opiskelun aikana voit parantaa kielitaitoasi ja laajentaa osaamistasi vaihto-opiskelussa, harjoittelussa tai suorittamalla Double Degreen, eli kaksoistutkinnon. Opinnot toteutetaan pääosin englannin kielellä toisesta opintovuodesta lähtien. Tuemme ulkomaan jaksoasi matka-apurahalla, ja ulkomailla suoritetut opinnot tai harjoittelu luetaan osaksi tutkintoasi.