Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Bio- ja elintarviketekniikan opiskelutavat

22.06.2020 10:25

Opintopolkuasi leimaa vahva työelämäyhteistyö.

Bio- ja elintarviketekniikassa voit valita oman opiskelutyylisi ja elämäntilanteesi mukaan, jonkin seuraavista kolmesta opiskelutavasta:

  • 8-16: opiskelu kokopäivätyönä,
  • 18-100: opiskelu työn ohessa
  • 24/7: nopeutettu opiskelu.

Rakennat tutkintosi moduuleista. Jokainen 15 opintopisteen moduuli jakautuu teoriaopintoihin, työelämäprojekteihin ja muihin käytännön töihin. Valitsemasi alan ja opintopolun mukaan työskentelet mm. bioenergialaboratoriossa, koemeijerissä ja elintarviketeollisuudessa.

Työn ohessa opiskeluun (18-100 malli) sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä. Lukuvuoden 2020-2021 lähipäivät ja etäohjausajat on esitetty tässä taulukossa (muutokset mahdollisia). Lähipäiviin tulee sitoutua. Opiskelumallia on mahdollista vaihtaa opintojen aikana perustelluista syistä.

Projektioppimista ja kansainvälisyyttä

Koulutuksessa opit kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti siten, että kytket uutta tietoa aiemmin oppimaasi. Haet tutkivien työtapojen avulla vastauksia kysymyksiin ja ongelmiin. Keskeistä on projektioppiminen, joka on tavoitteellista, kertaluonteista ja organisoitua yhteistoiminnallista kehittämistyötä.​

Halutessasi voit tehdä ulkomailla osan opinnoista, kuten opinnäytetyön tai harjoittelun. Koulutusohjelmalla on hyvät yhteydet ulkomaille, ja se tukee kansainvälistymistäsi.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU