Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Bio- ja elintarviketekniikan opiskelutavat

29.01.2021 10:47

Opintojasi leimaa vahva työelämäyhteistyö.

Bio- ja elintarviketekniikassa voit valita oman opiskelutyylisi elämäntilanteesi mukaan:

  • 8-16: opiskelu kokopäivätyönä,
  • 18-100: monimuoto-opiskelu (soveltuu esim. työn ohessa opiskeluun)

Tutkintosi rakentuu 15 opintopisteen moduuleista. Moduulit sisältävät luentoja ja itsenäistä opiskelua, tiimityötä, harjoitus- ja laboratoriotöitä sekä työelämäprojekteja. Teoriaopintojen lisäksi opinnot sisältävät läsnäoloa vaativia laboratorio- tai muita harjoitustöitä, jotka suoritetaan Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Päätoiminen opiskelu – päivätoteutus

Opiskelet viitenä päivänä viikossa ja opinnot sisältävät lähiopetusta ja tiimityöskentelyä. Opiskelet tiiviisti oman ryhmäsi mukana ja saat säännöllistä ohjausta ja tukea.

Opiskelu työn ohessa – monimuoto-opiskelu

Työn ohessa opiskeluun (18-100 malli) sisältyy itsenäistä opiskelua, tiimityöskentelyä sekä lähiopetusta ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Opetus tapahtuu Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella sekä verkossa.

Opinnot sisältävät samat kokonaisuudet päiväopiskelijoiden kanssa, mutta voit rytmittää opiskelua joustavammin omaan tai opiskelutiimisi aikatauluun sopien.

Monimuoto-opinnot vaativat aktiivisuutta, joustavuutta ja omasta oppimisesta vastuun kantamista. Opiskeluun on hyvä varata runsaasti aikaa viikoittain.

Nopeutettu opiskelu

Opiskelun nopeuttaminen on mahdollista, kun sinulla on alalta vahvaa osaamista tai taustalla aikaisempia alan korkeakouluopintoja. Rakennamme sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota hyödyntämällä voit nopeuttaa opintojasi.

Lukuvuoden 2020-2021 lähipäivät ja etäohjausajat on esitetty tässä taulukossa (muutokset mahdollisia). Lähipäiviin tulee sitoutua. Opiskelumallia on mahdollista vaihtaa opintojen aikana perustelluista syistä.

Projektioppimista ja kansainvälisyyttä

Koulutuksessa opit kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti siten, että kytket uutta tietoa aiemmin oppimaasi. Haet tutkivien työtapojen avulla vastauksia kysymyksiin ja ongelmiin. Keskeistä on projektioppiminen, joka on tavoitteellista, kertaluonteista ja organisoitua yhteistoiminnallista kehittämistyötä.​

Halutessasi voit tehdä ulkomailla osan opinnoista, kuten opinnäytetyön tai harjoittelun. Koulutusohjelmalla on hyvät yhteydet ulkomaille, ja se tukee kansainvälistymistäsi.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU