Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden opiskelutavat

28.12.2021 11:23

Opiskelu tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksessa on monipuolista, käytännönläheistä sekä työelämän tilanteet ja tarpeet huomioivaa. Rakennat yhteyksiä aiemmin hankittuun osaamiseen oppiessasi uutta. Haet tutkivien työtapojen avulla vastauksia kysymyksiin ja ongelmiin. Opinnoissa keskeistä on projektioppiminen, joka on tavoitteellista, kertaluonteista ja organisoitua yhteistoiminnallista kehittämistyötä. 

Meidän kanssamme opiskelet

 • kampuksella – opetusluokissa, laboratorioissa ja studiossa
 • verkossa – kotoa käsin tai missä tahansa kampuksen ulkopuolella
 • tiimeissä – niin oman koulutuksen kuin eri koulutusten opiskelijoiden kanssa 
 • erilaisten harjoitustöiden ja käytännön projektien parissa
 • yhteistyössä työelämän kanssa – toteutat projekteja koko opintojen ajan, teet opinnäytetyön yritysten tarpeisiin perustuen ja suoritat työharjoittelun 

Voit hyödyntää olemassa olevaa osaamistasi ja työkokemustasi tai aiempia opintojasi nopeuttaaksesi opintojasi. Rakennamme sinulle oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa otamme huomioon aikaisemman osaamisesi. Jos olet alalla töissä, sinun on mahdollista hyödyntää nykyistä työpaikkaasi opintojen suorittamiseen. 

Päätoiminen opiskelu päivätoteutuksessa:

Päiväopiskelu on nimensä mukaisesti päätoimista ja kokopäiväistä. Päivätoteutuksessa…

 • opetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKin Forssan kampuksella.
 • opiskelu etenee säännöllisellä rytmillä oman opiskelijaryhmän kanssa.
 • opiskelet noin kahdeksan tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa.
 • opiskeluarkeen sisältyy luentoja, harjoituksia, vierailuja, ryhmätöitä, itsenäistä työskentelyä, työelämälle tehtäviä projekteja sekä palautteenantoa ja oman työskentelyn arviointia.

Opiskelu työn ohessa – monimuotototeutus:

Opiskelu työn ohella on itsenäistä ja omatoimista; opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Monimuoto-opiskelu antaa joustavuutta opintojen suorittamiseen sekä opintojen ja työelämän yhteensovittamiseen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että monimuotototeutuksen sisällöt, tehtävät ja aikataulutus kulkevat käsi kädessä päivätoteutuksen kanssa. Ajankäytön suunnittelu, oman työskentelyn johtaminen sekä verkkotyökalujen hallinta ovatkin avaimia opiskelun onnistumiseen.

 • Opiskelun keskeisiä työvälineitä ovat HAMKin oppimisalusta Learn sekä verkkotyövälineet. Opintojen materiaalit, luennot ja tehtävät löytyvät Learnista.
 • Itsenäistä opiskelua tuetaan verkkoohjauksin ja -luennoin sekä HAMKin Forssan kampuksella tapahtuvin lähipäivin, joita järjestetään noin kerran kuukaudessa, 2-3 kertaa moduulissa. Lähipäivät ajoittuvat arkipäiviin, aikataulu tiedotetaan mahdollisimman aikaisin.
 • Verkkotapaamisia on 1-3 arki-iltana viikossa. Jokaisen opintomoduulin alussa ilmoitetaan tarkempi aikataulu, ja pääosa verkko-opetuksesta tallennetaan, joten tallenteisiin voi perehtyä joustavasti oman aikataulun mukaan.
 • Itsenäisen työskentelyn ja lähiopetuksen lisäksi opintoihisi kuuluu tiimityöskentelyä ja kehittämisprojekteja alan työtehtäviin liittyen.